RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.01.2010

Monitorul Oficial Nr. 8-10

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

5. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice (nr. 167-V, 16 ianuarie 2010)

6. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice (nr. 117-XVIII, 23 decembrie 2009)

7. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului privind statutul Tribunalului Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 168-V, 16 ianuarie 2010)

8. Lege pentru denunțarea Acordului privind statutul Tribunalului Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 126-XVIII, 23 decembrie 2009)

9. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind fondarea și statutul Organizației Europene de Drept Public (nr. 169-V, 16 ianuarie 2010)

10. Lege pentru ratificarea Acordului privind fondarea și statutul Organizației Europene de Drept Public (nr. 132- XVIII, 23 decembrie 2009)

11. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 170-V, 18 ianuarie 2010)

12. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 171-V, 18 ianuarie 2010)

13. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2010 (nr. 172-V, 18 ianuarie 2010)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

29. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 105, 6 februarie 2008)

30. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 261, 7 martie 2008)

31. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 801, 2 iulie 2008)

32. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 807, 2 iulie 2008)

33. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1008, 29 august 2008)

34. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1030, 5 septembrie 2008)

35. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 937, 31 decembrie 2009)

36. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 3, 18 ianuarie 2010)

37. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 4, 18 ianuarie 2010)

38. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae TARAN (nr. 5, 18 ianuarie 2010)

39. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu MIRONESCU (nr. 6, 18 ianuarie 2010)

40. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valeriu FEDCO (nr. 7, 18 ianuarie 2010)

41. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 8, 18 ianuarie 2010)

42. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului Național pentru Participare (nr. 11, 19 ianuarie 2010)

43. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru OLEINIC, ministru al tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (nr. 14, 19 ianuarie 2010)

44. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda și Japoniei (nr. 15, 19 ianuarie 2010)

45. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 16, 19 ianuarie 2010)

46. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 17, 19 ianuarie 2010)

47. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 45 din 24 ianuarie 2008 (nr. 18, 19 ianuarie 2010)

48. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 19, 19 ianuarie 2010)

49. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 20, 19 ianuarie 2010)

50. Dispoziție nr. 2-d, 15 ianuarie 2010

51. Dispoziție nr. 3-d, 16 ianuarie 2010

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

18. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero (nr. 3, 15 ianuarie 2010)

Acte ale Ministerului Finanțelor ale Republicii Moldova

19. Ordin cu privire la aprobarea Modului de finanțare a investițiilor și cheltuielilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2010 (nr. 4, 18 ianuarie 2010)

Acte ale Agenției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală

20. Tarifele pentru serviciile prestate de către О. S. Registrul Animalelor

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

21. Lista licențelor eliberate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației în anul 2009

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

22. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A. E. О. BОRLĂDENI (nr. 60/2, 24 decembrie 2009)

23. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare SGT ASIG CONSULTING S. R. L. (nr. 2/2, 16 ianuarie 2010)

24. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 2/3, 16 ianuarie 2010)

25. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/8, 16 ianuarie 2010)

26. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 2/9, 16 ianuarie 2010)

27. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mecservice (nr. 2/10, 16 ianuarie 2010)

28. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mugurean (nr. 2/11, 16 ianuarie 2010)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

29. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. AC-07/1-1, 10 decembrie 2009)

30. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditarea Institutului de Economie, Finanțe și Statistică (nr. AC-07/1-2, 10 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

31. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2009 (nr. 3042, 21 decembrie 2009)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

32. Ordin privind modificarea Listei agenților economici - contribuabili mari (nr. 1, 13 ianuarie 2010)