RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.12.2009

Monitorul Oficial Nr. 197-200

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

639. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind munițiile cu fragmentare (nr. 145-V, 28 decembrie 2009)

640. Lege pentru ratificarea Convenției privind munițiile cu fragmentare (nr. 101-XVIII, 15 decembrie 2009)

641. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 152-V, 29 decembrie 2009)

642. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 103-XVIII, 17 decembrie 2009)

643. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 456 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 153-V, 29 decembrie 2009)

644. Lege pentru modificarea și completarea articolului 456 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 105-XVIII, 17 decembrie 2009)

645. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 132-V, 28 decembrie 2009)

646. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 106-XVIII, 17 decembrie 2009)

647. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 151-V, 29 decembrie 2009)

648. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 107-XVIII, 17 decembrie 2009)

649. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului privind garanțiile juridice și judiciare contra procesării ilegale a datelor cu caracter personal (nr. 146-V, 28 decembrie 2009)

650. Lege pentru ratificarea Memorandumului privind garanțiile juridice și judiciare contra procesării ilegale a datelor cu caracter personal (nr. 110-XVIII, 18 decembrie 2009)

651. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția comună privind managementul în siguranță al combustibilului uzat și managementul în siguranță al deșeurilor radioactive (nr. 147-V, 28 decembrie 2009)

652. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția comună privind managementul în siguranță al combustibilului uzat și managementul în siguranță al deșeurilor radioactive (nr. 111-XVIII, 18 decembrie 2009)

653. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției cu privire la informarea și cooperarea juridică ce ține de Serviciile Societății Informaționale (nr. 148-V, 28 decembrie 2009)

654. Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la informarea și cooperarea juridică ce ține de Serviciile Societății Informaționale (nr. 112-XVIII, 18 decembrie 2009)

655. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1516 din Codul civil al Republicii Moldova (nr. 133-V, 28 decembrie 2009)

656. Lege pentru modificarea articolului 1516 din Codul civil al Republicii Moldova (nr. 113-XVIII, 18 decembrie 2009)

657. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor unități de transport (nr. 157-V, 30 decembrie 2009)

658. Lege privind importul unor unități de transport (nr. 118-XVIII, 23 decembrie 2009)

659. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 154-V, 29 decembrie 2009)

660. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 120-XVIII, 23 decembrie 2009)

661. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (nr. 155-V, 29 decembrie 2009)

662. Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (nr. 121-XVIII, 23 decembrie 2009)

663. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163-V, 30 decembrie 2009)

664. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 127-XVIII, 23 decembrie 2009)

665. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 164-V, 30 decembrie 2009)

666. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 130-XVIII, 23 decembrie 2009)

667. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 158-V, 30 decembrie 2009)

668. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 134-XVIII, 29 decembrie 2009)

669. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 159-V, 30 decembrie 2009)

670. Lege pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 135-XVIII, 29 decembrie 2009)

671. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 160-V, 30 decembrie 2009)

672. Lege pentru modificarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 136-XVIII, 29 decembrie 2009)

673. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 161-V, 30 decembrie 2009)

674. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 139-XVIII, 29 decembrie 2009)

675. Hotărîre pentru aprobarea numărului de personal al Curții de Conturi (nr. 116-XVIII, 23 decembrie 2009)

676. Hotărîre privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 137-XVIII, 29 decembrie 2009)

677. Hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 141-XVIII, 29 decembrie 2009)

678. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 143-XVIII, 29 decembrie 2009)

679. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Grigore BELOSTECINIC (nr. 127-V, 24 decembrie 2009)

680. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Veaceslav STRIȘCĂ (nr. 128-V, 24 decembrie 2009)

681. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 129-V, 24 decembrie 2009)

682. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 130-V, 27 decembrie 2009)

683. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Principatul Monaco (nr. 134-V, 28 decembrie 2009)

684. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 135-V, 28 decembrie 2009)

685. Decret privind abrogarea unui decret al Președintelui Republicii Moldova (nr. 136-V, 28 decembrie 2009)

686. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasilii CIOBANU (nr. 137-V, 28 decembrie 2009)

687. Decret privind eliberarea domnului Alexandru LUNCARI din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 149-V, 28 decembrie 2009)

688. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnilor Dan-Gheorghe DUNGACIU și Veaceslav ȚОBULEAC (nr. 150-V, 29 decembrie 2009)

689. Decret privind înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 156-V, 29 decembrie 2009)

690. Decret privind numirea domnului Vasile DRAGOMIR, viceministru al afacerilor interne, în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 162-V, 30 decembrie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Оntreprinderea de Stat Fintehinform pe anul 2008 (nr. 50, 19 noiembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

958. Hotărîre cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate la atingerea vîrstei de 16 ani (nr. 844, 18 decembrie 2009)

959. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 853, 24 decembrie 2009)

960. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind transformarea în investiție publică a datoriei la creditul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea Secției experimentale de prelucrare a vinului din cadrul Оntreprinderii de Stat Combinatul Vitivinicol Național-Vin (nr. 854, 24 decembrie 2009)

961. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 855, 24 decembrie 2009)

962. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului de aprobare a modului de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 856, 24 decembrie 2009)

963. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 857, 24 decembrie 2009)

964. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 12 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 878, 24 decembrie 2009)

965. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 9 februarie 2009 (nr. 879, 28 decembrie 2009)

966. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 880, 28 decembrie 2009)

967. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 881, 28 decembrie 2009)

968. Hotărîre cu privire la deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 882, 28 decembrie 2009)

969. Hotărîre cu privire la deschiderea Consulatului General al Republicii Moldova în orașul Iași, România (nr. 883, 28 decembrie 2009)

970. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 884, 28 decembrie 2009)

971. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 409 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 885, 28 decembrie 2009)

972. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 886, 28 decembrie 2009)

973. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 887, 28 decembrie 2009)

974. Hotărîre privind modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 20 martie 2003 (nr. 888, 28 decembrie 2009)

975. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de Certificare și abrogarea unei hotărîri a Guvernului (nr. 889, 28 decembrie 2009)

976. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 890, 28 decembrie 2009)

977. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România, semnat la București la 13 noiembrie 2009 (nr. 891, 28 decembrie 2009)

978. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru anul 2010 referitor la perfecționarea profesională a personalului din administrația publică (nr. 892, 28 decembrie 2009)

979. Hotărîre cu privire la restituirea grîului alimentar de către Combinatul de Panificație din Chișinău Franzeluța S.A. (nr. 893, 29 decembrie 2009)

980. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 (nr. 894, 29 decembrie 2009)

981. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 895, 29 decembrie 2009)

982. Hotărîre privind stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină și producerii farmaceutice pentru anul 2010 (nr. 896, 29 decembrie 2009)

983. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 897, 29 decembrie 2009)

984. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 898, 29 decembrie 2009)

985. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 899, 29 decembrie 2009)

986. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 900, 29 decembrie 2009)

987. Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 901, 30 decembrie 2009)

988. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 902, 30 decembrie 2009)

989. Hotărîre cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unor bunuri imobile (nr. 903, 30 decembrie 2009)

990. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasile BOTNARI (nr. 904, 30 decembrie 2009)

991. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Andrei POGURSCHI (nr. 905, 30 decembrie 2009)

992. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Adrian CAZACU (nr. 906, 30 decembrie 2009)

993. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu CAZAC (nr. 907, 30 decembrie 2009)

994. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Anatolie HARCENCO (nr. 908, 30 decembrie 2009)

995. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie LUPACESCU (nr. 909, 30 decembrie 2009)

996. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 107 din 9 februarie 2009 (nr. 910, 30 decembrie 2009)

997. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 911, 30 decembrie 2009)

998. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail PENCOV (nr. 912, 30 decembrie 2009)

999. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae BĂTRОNCEA (nr. 913, 30 decembrie 2009)

1000. Dispoziție (nr. 93-d, 29 decembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

875. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget, aprobat prin ordinul nr. 94 din 31 decembrie 2004 (nr. 89, 12 decembrie 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

876. Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 346-O, 24 decembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

877. Hotărîre cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări (nr. 45/5, 16 octombrie 2009)

878. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 60/5, 24 decembrie 2009)

879. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 53/5 din 31 octombrie 2008 Privind stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 60/6, 24 decembrie 2009)

880. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 60/8, 24 decembrie 2009)

881. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Introscop (nr. 60/9, 24 decembrie 2009)

882. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Drum-11 (nr. 60/10, 24 decembrie 2009)

883. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut BОRLĂDENI (nr. 60/3-O, 24 decembrie 2009)

884. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare (nr. 60/11-O, 24 decembrie 2009)