RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.07.2009

Monitorul Oficial Nr. 115-117

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

303. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Oleg PODOLKO (nr. 2272-IV, 14 iulie 2009)

304. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion ROBU (nr. 2273-IV, 16 iulie 2009)

305. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Colegiului Național de Grăniceri (nr. 2274-IV, 16 iulie 2009)

306. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2275-IV, 17 iulie 2009)

307. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2276-IV, 17 iulie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

490. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 427, 15 iulie 2009)

491. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Cerințe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă (nr. 428, 15 iulie 2009)

492. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 54 din Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 429, 15 iulie 2009)

493. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru SOCOLAN în funcția de Consul General al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, cu reședința în orașul Frankfurt pe Main (nr. 430, 15 iulie 2009)

494. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea în domeniul construcțiilor între Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova și Ministerul Infrastructurii al Republicii Polonia (nr. 431, 15 iulie 2009)

495. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 433, 15 iulie 2009)

496. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 434, 15 iulie 2009)

497. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Оnțelegerii între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, încheiată prin schimb de scrisori, privind ajutorul nerambursabil oferit Guvernului Republicii Moldova de către Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 435, 16 iulie 2009)

498. Hotărîre cu privire la transmiterea Оntreprinderii de Stat Aeroportul Internațional Chișinău (nr. 436, 16 iulie 2009)

499. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 437, 16 iulie 2009)

500. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate animală și certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine și bondari (nr. 438, 16 iulie 2009)

501. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind transportul internațional feroviar de mărfuri, întocmit la Moscova, în vigoare de la 1 iulie 2008, și a Acordului privind transportul internațional de călători, întocmit la Moscova, în vigoare de la 1 mai 2007, în redacția nouă, ale Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (nr. 439, 16 iulie 2009)

502. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 440, 16 iulie 2009)

503. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 445, 21 iulie 2009)

504. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat (nr. 447 din 22 iulie 2009)

505. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 449 din 22 iulie 2009)

506. Dispoziție (nr. 63-d, 16 iulie 2009)

507. Dispoziție (nr. 64-d, 17 iulie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

547. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 56, 13 iulie 2009)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

548. Ordin cu privire la aprobarea standardelor naționale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: sucuri, nectare și băuturi de fructe și legume, produse concentrate de tomate (nr. 141, 7 iulie 2009)

Acte ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova

549. Ordin cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățămîntul gimnazial în anul de studii 2009-2010 (nr. 341, 11 mai 2009)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova, ale Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție CONDRUMAT și ale Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție SINDICONS

550. Convenția colectivă în ramura construcțiilor pentru anii 2009-2013

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

551. Ordin referitor la clasificarea clipselor din aluminiu folosite la ambalarea salamurilor și a cașcavalului (nr. 205-O, 10 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

552. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul independent Registrul-F S.A. (nr. 35/1, 16 iulie 2009)

553. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/2, 16 iulie 2009)

554. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni FINACTIV-CONSULTING (nr. 35/3, 16 iulie 2009)

555. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de vînzare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Farmacia nr. 280 (nr. 35/4, 16 iulie 2009)

556. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 35/5, 16 iulie 2009)

557. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurarea obligatorie, asigurarea de persoane, asigurarea de bunuri) Companiilor de Asigurări DELTA S.R.L. și NOTABIL-POLIS S.R.L. (nr. 35/9, 16 iulie 2009)

558. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut VAIBA-COM (nr. 35/10, 16 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

559. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unele localități din stînga Nistrului, în municipiul Bender și în unele localități ale raionului Căușeni la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 (nr. 2738, 14 iulie 2009)

560. Hotărîre cu privire la demersul Partidului Național Liberal privind retragerea din campania electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2750, 18 iulie 2009)

561. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2752, 18 iulie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

562. Decizie cu privire la examinarea regulamentelor interne cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 în instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 62, 3 iulie 2009)

563. Decizie cu privire la cererea prealabilă a întreprinderii ALAI MEDIA S.R.L. (nr. 63, 3 iulie 2009)

564. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și autorizațiilor de retransmisie (nr. 64, 3 iulie 2009)

565. Decizie cu privire la examinarea cererii întreprinderii Tele-Crio S.R.L. privind eliberarea autorizației de retransmisie, modul de executare a prevederilor legislației (nr. 66, 3 iulie 2009)

566. Decizie cu privire la includerea în ofertele canalelor retransmise a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor autohtoni (nr. 68, 3 iulie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

567. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 176, 16 iulie 2009)

568. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 177, 16 iulie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte