RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
17.07.2009

Monitorul Oficial Nr. 112-114

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

300. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în noiembrie-decembrie 2009 (nr. 2269-IV, 10 iulie 2009)

301. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 2270-IV, 10 iulie 2009)

302. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu RENIȚĂ (nr. 2271-IV, 11 iulie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

15. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării patrimoniului public prin locațiune/arendă la Ministerul Culturii și Turismului pe anul 2008 (nr. 18, 21 mai 2009)

16. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra corectitudinii și legalității adoptării deciziilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2008 (nr. 20, 29 mai 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

474. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Addendumului la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 410, 7 iulie 2009)

475. Hotărîre cu privire la desemnarea coordonatorului național al Republicii Moldova pentru Comunitatea Statelor Independente (nr. 411, 7 iulie 2009)

476. Hotărîre privind transmiterea unui mijloc de transport (nr. 413, 8 iulie 2009)

477. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1516 din 29 decembrie 2007 (nr. 414, 8 iulie 2009)

478. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția puilor destinați producției de carne (nr. 415, 8 iulie 2009)

479. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 417, 8 iulie 2009)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Producerea, certificarea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol (nr. 418, 9 iulie 2009)

481. Hotărîre privind instalarea monumentului domnului Bogdan Оntemeietorul Moldovei (nr. 419, 10 iulie 2009)

482. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Edecației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Pregătirii Cadrelor al Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniul educației, semnat la Chișinău la 23 aprilie 2009 (nr. 420, 10 iulie 2009)

483. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova și Ministerul Arhitecturii și Construcțiilor al Republicii Belarus privind completarea și modificarea Tratatului de colaborare în domeniul arhitecturii și construcțiilor între Departamentul Arhitecturii și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Arhitecturii și Construcțiilor al Republicii Belarus, semnat la Alma-Ata la 19 mai 1995 (nr. 421, 10 iulie 2009)

484. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BOTNARI, director general al Agenției Transporturi (nr. 422, 13 iulie 2009)

485. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentelor de lucru între Agenția Europeană pentru Siguranța Zborurilor (EASA) și Administrația de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova (nr. 423, 13 iulie 2009)

486. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul de Ameliorare a Competitivității) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și acordarea deplinelor puteri dlui Sergiu SAINCIUC, viceministru al economiei și comerțului (nr. 424, 13 iulie 2009)

487. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vadim CEBAN (nr. 425, 13 iulie 2009)

488. Hotărîre privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 426, 14 iulie 2009)

489. Hotărîre cu privire la unele măsuri de lichidare a consecințelor calamităților naturale din vara anului 2008 și asigurarea sinistraților cu locuințe, reparația și procurarea materialelor de construcție pentru locuințele avariate (nr. 432, 15 iulie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

522. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului privat Rodion Butnaru, cu teritoriul de activitate în r-nul Nisporeni (nr. 260, 13 iulie 2009)

523. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului privat Carolina Hanganu, cu teritoriul de activitate în mun. Chișinău (nr. 261, 13 iulie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova și ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

524. Ordin despre aprobarea Regulilor privind modalitatea prezentării de către notari a cererilor de înregistrare a drepturilor și a actelor justificative la oficiul cadastral teritorial (nr. 235, 25 iunie 2009, nr. 92, 10 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

525. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea asociațiilor de economii și împrumut (nr. 17/8, 3 aprilie 2009)

526. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut CĂRBUNA (nr. 34/1, 10 iulie 2009)

527. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/5, 10 iulie 2009)

528. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare obligatorie inițiată de insider pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Autocomerț Service (nr. 34/6, 10 iulie 2009)

529. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni uzina experimentală Rezonanța din Otaci (nr. 34/7, 10 iulie 2009)

530. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Agrofirma Cimișlia (nr. 34/8, 10 iulie 2009)

531. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei (nr. 34/9, 10 iulie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

532. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-judecător în inspecția judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 205/8, 18 iunie 2009)

533. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 210/8, 18 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

534. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partridului Social Democrat, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2693, 7 iulie 2009)

535. Hotărîre cu privire la retragerea demersului dnei Țîmbalist Tatiana privind înregistrarea în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2694, 7 iulie 2009)

536. Hotărîre cu privire la raportul financiar asupra mijloacelor financiare primite de concurenții electorali în campania electorală pentru alegerile Parlamentului din 29 iulie 2009, conform situației la data de 7 iulie 2009 (nr. 2697, 7 iulie 2009)

537. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2698, 7 iulie 2009)

538. Hotărîre privind prezentarea listelor electorale (nr. 2713, 8 iulie 2009)

539. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mișcării Social-Politice ACȚIUNEA EUROPEANĂ, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2714, 10 iulie 2009)

540. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partridului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2715, 10 iulie 2009)

541. Hotărîre cu privire la demersul de înregistrare a dlui Bolotnicov Oleg în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2716, 10 iulie 2009)

542. Hotărîre cu privire la demersul de înregistrare a dnei Laguta Maia în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2717, 10 iulie 2009)

543. Hotărîre cu privire la asigurarea cu linii de comunicare (telefonice și de transport de date) a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi în perioada electorală a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2720, 10 iulie 2009)

544. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind procesul de transmitere și colectare a informațiilor electorale la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare și locale generale (nr. 2721, 10 iulie 2009)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

545. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (nr. AC-04/2-1, 2 iulie 2009)

546. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Filialei din Chișinău a Оntreprinderii de Stat pentru Cercetare și Producere a Resurselor Biologice Acvatice Acvacultura-Moldova (nr. AC-04/2-2, 2 iulie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte