RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
19.05.2009

Monitorul Oficial Nr. 94

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

410. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni în domeniul tineret în anul 2009 (nr. 351, 5 mai 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

385. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 02:2008 Sistemul Național de Metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare (nr. 101, 8 octombrie 2008)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

386. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 30, 9 aprilie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

387. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 116, 14 mai 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte