RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
03.03.2009

Monitorul Oficial Nr. 47-48

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;

PARTEA I

nbsp;

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

131. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2141-IV,

24 februarie 2009)

nbsp;

132. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 16-XVI, 3 februarie 2009)

133. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 2142-IV, 24 februarie 2009)

nbsp;

134. Lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 23-XVI, 3 februarie 2009)

nbsp;

135. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Svetlana HARITONOVA (nr. 2143-IV, 24 februarie 2009)

nbsp;

136. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lida CARPENCO (nr. 2144-IV, 25 februarie 2009)

nbsp;

137. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Gheorghe MIȘCOI (nr. 2145-IV, 25 februarie 2009)

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

4. Hotărîre privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituțiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru) (nr. 66, 18 decembrie 2008)

nbsp;

PARTEA II

nbsp;

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

197. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene pentru proiectele Asistență Tehnică și Twinning ca suport în implementarea Planului de Acțiuni RM-UE (nr. 151, 23 februarie 2009)

nbsp;

198. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene pentru Programul Justiție, libertate și securitate îmbunătățirea managementului la frontieră și migrației în Republica Moldova (nr. 152, 23 februarie 2009)

nbsp;

199. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 153, 24 februarie 2009)

nbsp;

200. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților pentru anul 2009 (nr. 160, 26 februarie 2009)

nbsp;

201. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2009 (nr. 161, 26 februarie 2009)

nbsp;

202. Hotărîre privind activitatea Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 162,nbsp;26 februarie 2009)

nbsp;

203. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului direct privind finanțarea Aeroportului Internațional Chișinău între Republica Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și О.S. Aeroportul Internațional Chișinău, semnat la 18 decembrie 2008 (nr. 164, 26 februarie 2009)

nbsp;

204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 (nr. 168, 27nbsp; februarie 2009)

nbsp;

PARTEA III

nbsp;

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

nbsp;

173. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al avocaților publici (nr. 18, 6 octombrie 2008)

nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

nbsp;

174. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice (nr. 2167, 20 februarie 2009)

nbsp;

175. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2168, 20 februarie 2009)

nbsp;

176. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Banari Sergiu în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2202, 25 februarie 2009)

nbsp;

177. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Social Democrat, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2085 din 10 februarie 2009 (nr. 2203, 25 februarie 2009).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

nbsp;

178. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (nr. 11, 22 ianuarie 2009).

nbsp;

179. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (nr. 15, 22 ianuarie 2009).nbsp;nbsp;

nbsp;

180. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare rezidenților a creditelor în valută străină de către băncile licențiate (nr. 16, 22 ianuarie 2009).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;

nbsp;

PARTEA IV

nbsp;

Avize funcții publice vacante

Publicații ale agenților economici

nbsp;

PARTEA V

nbsp;

Avize pierderi de acte