RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
09.12.2008

Monitorul Oficial Nr. 218-220

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

808. Decret privind constituirea Comisiei naţionale pentru asigurarea preşedinţiei Republicii Moldova în organele statutare ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 1976-IV, 3 decembrie 2008)

809. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1977-IV, 3 decembrie 2008)

810. Decret privind rechemarea domnului Andrei NEGUŢA din funcţia de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1978-IV, 3 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1361. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 1337, 28 noiembrie 2008)

1362. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copilului pentru perioada 2009-2011 (nr. 1344, 1 decembrie 2008)

1363. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1346, 1 decembrie 2008)

1364. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1348, 2 decembrie 2008)

1365. Hotărîre pentru aprobarea proiectului Codului subsolului (nr. 1351, 2 decembrie 2008)

1366. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 1353, 3 decembrie 2008)

1367. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 1354, 3 decembrie 2008)

1368. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (nr. 1355, 3 decembrie 2008)

1369. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1357, 3 decembrie 2008)

1370. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Larisa ŞAVGA, ministru al educaţiei şi tineretului (nr. 1359, 3 decembrie 2008)

1371. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1360, 4 decembrie 2008)

1372. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la simbolurile publice (nr. 1361, 4 decembrie 2008)

1373. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 1362, 4 decembrie 2008)

1374. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Alexei VÎRLAN (nr. 1387, 5 decembrie 2008)

1375. Dispoziţie (nr. 112-d, 4 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

656. Decizie cu privire la solicitările unor întreprinderi asupra eliberării autorizaţiilor de retransmisie şi a licenţelor de emisie (nr. 101, 26 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte