RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.12.2008

Monitorul Oficial Nr. 215-217

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

793. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1964-IV, 27 noiembrie 2008)

794. Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 237-XVI, 13 noiembrie 2008)

795. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1971-IV, 1 decembrie 2008)

796. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 238-XVI, 13 noiembrie 2008)

797. Decret pentru promulgarea Legii privind transparenţa în procesul decizional (nr. 1972-IV, 1 decembrie 2008)

798. Lege privind transparenţa în procesul decizional (nr. 239-XVI, 13 noiembrie 2008)

799. Decret privind iniţierea negocierilor şi eliberarea deplinelor puteri doamnei Galina BALMOŞ, ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului (nr. 1965-IV, 28 noiembrie 2008)

800. Decret pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Muntenegru a tratatelor dintre Republica Moldova şi fosta Uniune Statală a Serbiei şi Muntenegrului (nr. 1966-IV, 29 noiembrie 2008)

801. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de lucrători ai Radiodifuziunii (nr. 1967-IV, 29 noiembrie 2008)

802. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Ion ZLOI (nr. 1968-IV, 29 noiembrie 2008).

803. Decret privind revocarea domnului Artur COZMA din funcţia de ministru al culturii şi turismului (nr. 1969-IV, 1 decembrie 2008)

804. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu SAVA (nr. 1970-IV, 1 decembrie 2008)

805. Decret privind numirea domnilor Mihail BODEAN şi Alexandru LUNCARI în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1973-IV, 2 decembrie 2008)

806. Decret privind confirmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1974-IV, 2 decembrie 2008)

807. Decret privind eliberarea domnului Edgar BEJAN din funcţia de şef adjunct al Direcţiei drept şi relaţii publice a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1975-IV, 2 decembrie 2008)

PARTEA II

Hotăriri ale Guvernului Republicii Moldova

1337. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 1287, 18 noiembrie 2008)

1338. Hotărîre cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare (nr. 1310, 24 noiembrie 2008)

1339. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat de administrare teritorială (nr. 1321, 27 noiembrie 2008)

1340. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Ciuperci. Produse din ciuperci (nr. 1323, 27 noiembrie 2008)

1341. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării (nr. 1325, 27 noiembrie 2008)

1342. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 14-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole (nr. 1326, 28 noiembrie 2008)

1343. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la protecţia socială a persoanelor ce au avut de suferit în urma calamităţilor naturale din vara anului 2008 (nr. 1327, 28 noiembrie 2008)

1344. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1328, 28 noiembrie 2008)

1345. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1329, 28 noiembrie 2008)

1346. Hotărîre privind rechemarea domnului Andrei NEGUŢA din funcţia de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1330, 28 noiembrie 2008)

1347. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUŢA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă (nr. 1331, 28 noiembrie 2008)

1348. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEŞTEANU, ministru al finanţelor (nr. 1332, 28 noiembrie 2008)

1349. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea fluxurilor migratorii ale forţei de muncă între ambele state (nr. 1333, 28 noiembrie 2008)

1350. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modul de conlucrare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus la contrapunerea datelor statisticii vamale a comerţului reciproc al Republicii Moldova şi Republicii Belarus (nr. 1334, 28 noiembrie 2008).

1351. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XVI din 20 decembrie 2007 (nr. 1335, 28 noiembrie 2008)

1352. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1336, 28 noiembrie 2008)

1353. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1203 din 8 octombrie 2003 (nr. 1338, 28 noiembrie 2008)

1354. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1339, 28 noiembrie 2008)

1355. Hotărîre privind constituirea Consiliului de coordonare a activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei, aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a acestuia (nr. 1341, 28 noiembrie 2008)

1356. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanţelor (nr. 1342, 1 decembrie 2008)

1357. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 170 din 16 februarie 2008 (nr. 1345, 1 decembrie 2008)

1358. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 172 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007 (nr. 1347, 1 decembrie 2008)

1359. Hotărîre privind numirea doamnei Eugenia KISTRUGA în funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1349, 2 decembrie 2008)

1360. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 1352, 2 decembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

653. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/5, 27 noiembrie 2008).

654. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de ţinere a registrului Societăţii pe acţiuni Compania Real-Registr (nr. 57/7, 27 noiembrie 2008)

655. Ordonanţă cu privire la deblocarea conturilor bancare ale S.A. Moldloto şi S.A. Fabrica de conserve Floreşti (nr. 57/6-O, 27 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte