RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
28.11.2008

Monitorul Oficial Nr. 211-212

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

780. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 1955-IV, 24 noiembrie 2008)

781. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 140-XVI, 26 iunie 2008)

782. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1954-IV, 21 noiembrie 2008)

783. Lege pentru completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 184-XVI, 10 iulie 2008)

784. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1953-IV, 21 noiembrie 2008)

785. Decret privind eliberarea domnului Sergiu BURDUJA din funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1959-IV, 26 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1310. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii şi turismului (nr. 652, 30 mai 2008)

1311. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1297, 21 noiembrie 2008)

1312. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (nr. 1298, 21 noiembrie 2008)

1313. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1082 din 23 septembrie 2008 (nr. 1299, 21 noiembrie 2008)

1314. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la finanţarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi acordarea deplinelor puteri dlui Tudor COPACI, viceministru al economiei şi comerţului (nr. 1300, 21 noiembrie 2008)

1315. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind succesiunea statelor la tratate, adoptată la Viena la 23 august 1978 (nr. 1303, 21 noiembrie 2008)

1316. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale (nr. 1304, 21 noiembrie 2008)

1317. Hotărîre cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (nr. 1305, 21 noiembrie 2008)

1318. Hotărîre cu privire la stabilirea conţinutului minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor (nr. 1306, 21 noiembrie 2008)

1319. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 (nr. 1307, 21 noiembrie 2008)

1320. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului Concepţiei modernizării sistemului de învăţămînt din Republica Moldova (nr. 1308, 21 noiembrie 2008)

1321. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului (nr. 1309, 21 noiembrie 2008)

1322. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind azilul în Republica Moldova (nr. 1311, 24 noiembrie 2008)

1323. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1312, 24 noiembrie 2008)

1324. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 29 noiembrie 2007 (nr. 1313, 24 noiembrie 2008)

1325. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Sergiu BURDUJA (nr. 1316, 26 noiembrie 2008)

1326. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Radu CĂRUŢĂ (nr. 1317, 26 noiembrie 2008)

1327. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Radu MUDREAC (nr. 1318, 26 noiembrie 2008)

1328. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Andrei POGURSCHI (nr. 1319, 26 noiembrie 2008)

1329. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1262 din 5 decembrie 2005 (nr. 1320, 26 noiembrie 2008)

1330. Dispoziţie (nr. 109-d, 20 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova

635. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial în anul 2009 (nr. 53, 21 noiembrie 2008)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

636. Ordin cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 352/153-A, 5 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

637. Hotărîre cu privire la tranzacţiile efectuate cu acţiunile emise de Societatea pe acţiuni USTA (nr. 55/9, 14 noiembrie 2008)

638. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 56/1, 20 noiembrie 2008)

639. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăţilor pe acţiuni (nr. 56/4, 20 noiembrie 2008)

640. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei reperfectate pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare de dealer Băncii Comerciale Energbank S.A. (nr. 56/5, 20 noiembrie 2008)

641. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 37/4 din 12.07.2007 (nr. 56/7, 20 noiembrie 2008)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

642. Hotărîre cu privire la stabilirea datei, locului şi modul de desfăşurare a concursurilor pentru suplinirea posturilor vacante de judecător şi judecător de instrucţie în unele judecătorii (nr. 405/19, 13 noiembrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

643. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti, desfăşurate la 16 noiembrie 2008 (nr. 1954, 19 noiembrie 2008)

644. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului doi de scrutin pentru alegerea primarului satului Răuţel, raionul Făleşti (nr. 1955, 19 noiembrie 2008)

645. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 1957, 19 noiembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

646. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar Investitorul de Nord S.R.L. (nr. 224, 20 noiembrie 2008)

647. Hotărîre cu privire la aprobarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova (nr. 226, 20 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte