RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.11.2008

Monitorul Oficial Nr. 204-205

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

739. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1928-IV, 7 noiembrie 2008)

740. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 210-XVI, 17 octombrie 2008)

741. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (nr. 1929-IV, 7 noiembrie 2008)

742. Lege pentru modificarea Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (nr. 211-XVI, 17 octombrie 2008)

743. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1930-IV, 7 noiembrie 2008)

744. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 213-XVI, 23 octombrie 2008)

745. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (nr. 1935-IV, 11 noiembrie 2008)

746. Lege pentru completarea Legii nr. 1384-XV din 11 octombrie 2002 cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public (nr. 219-XVI, 24 octombrie 2008)

747. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică (nr. 1931-IV, 7 noiembrie 2008)

748. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică (nr. 225-XVI, 30 octombrie 2008)

749. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1932-IV, 7 noiembrie 2008)

750. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 226-XVI, 30 octombrie 2008)

751. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unităţi de transport (nr. 1936-IV, 11 noiembrie 2008)

752. Lege privind importul unei unităţi de transport (nr. 227-XVI, 30 octombrie 2008)

753. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 228-XVI, 6 noiembrie 2008)

754. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1933-IV, 8 noiembrie 2008)

755. Decret privind conferirea Ordinului Credinţă Patriei clasa I domnului Artur REŞETNICOV (nr. 1934-IV, 11 noiembrie 2008)

756. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUŢA, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr. 1937-IV, 11 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1250. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pentru anii 2009-2020 (nr. 1239, 7 noiembrie 2008)

1251. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2009-2010 (nr. 1240, 7 noiembrie 2008)

1252. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 (nr. 1241, 7 noiembrie 2008)

1253. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 812 din 23 iulie 2007 (nr. 1242, 7 noiembrie 2008)

1254. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea Legii nr. 1540- XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1243, 7 noiembrie 2008)

1255. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 (nr. 1245, 7 noiembrie 2008)

1256. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1246, 7 noiembrie 2008)

1257. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea şi completarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 1247, 7 noiembrie 2008)

1258. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2009 (nr. 1248, 7 noiembrie 2008)

1259. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1249, 7 noiembrie 2008)

1260. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1250, 7 noiembrie 2008)

1261. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei şi privatizarea unor terenuri proprietate publică a statului (nr. 1251, 7 noiembrie 2008)

1262. Hotărîre privind consemnarea aniversării a 20-a de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan (nr. 1253, 10 noiembrie 2008)

1263. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 1256, 11 noiembrie 2008)

1264. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1257, 11 noiembrie 2008)

1265. Hotărîre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 1260, 12 noiembrie 2008)

1266. Dispoziţie (nr. 103-d, 30 octombrie 2008)

1267. Dispoziţie (nr. 105-d, 6 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

605. Dispoziţie privind raportarea de către auditori a activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, eventualelor infracţiuni de corupţie (nr. 01, 30 octombrie 2008)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

606. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a Cărţii istoriei cîmpurilor (nr. 179, 10 septembrie 2008)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică al populaţiei

607. Indicii preţurilor de consum

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

608. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/5, 6 noiembrie 2008).

609. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare de procurare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni Restauratorul (nr. 54/6, 6 noiembrie 2008)

610. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare benevolă pe piaţa secundară a valorilor mobiliare emise de B.C. Universalbank S.A. (nr. 54/7, 6 noiembrie 2008)

611. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acţiuni Mărgăritar (nr. 54/8, 6 noiembrie 2008)

612. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piaţa secundară de procurare a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acţiuni Briscco (nr. 54/9, 6 noiembrie 2008)

613. Ordonanţă cu privire la efectuarea controlului complex al activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare desfăşurate de Banca comercială Moldindconbank S.A. (nr. 54/10-O, 6 noiembrie 2008)

614. Ordonanţă cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de Societatea pe acţiuni Agro-Fortus (nr. 54/11-O, 6 noiembrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

615. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie pentru Odihna în faţa ecranului azuriu SRL, PARITCOM SRL şi a licenţei de emisie pentru Music Master SRL (nr. 90, 17 octombrie 2008)

616. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei, condiţiilor la licenţele de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie de către unele întreprinderi ale audiovizualului (nr. 91, 17 octombrie 2008)

617. Decizie cu privire la serviciile de programe difuzate de canalul de televiziune «Сîâершеннî Секретнî» (Federaţia Rusă) (nr. 93, 17 octombrie 2008)

618. Decizie despre obligaţia radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii privind informarea publicului asupra sancţiunilor aplicate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (nr. 96, 17 octombrie 2008)

619. Decizie despre Regulamentul privind participarea titularilor licenţelor de emisie şi ai autorizaţiilor de retransmisie, consumatorilor de programe şi altor persoane interesate la şedinţele CCA (nr. 98, 17 octombrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

620. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 194, 9 octombrie 2008)

621. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede jubiliare şi comemorative (nr. 220, 6 noiembrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte