RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
11.11.2008

Monitorul Oficial Nr. 201-203

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

729. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor (nr. 1923-IV, 5 noiembrie 2008)

730. Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor (nr. 214-XVI, 23 octombrie 2008)

731. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind armonizarea controlului mărfurilor la frontiere (nr. 1924-IV, 5 noiembrie 2008)

732. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind armonizarea controlului mărfurilor la frontiere (nr. 215-XVI, 23 octombrie 2008)

733. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor în Europa de Sud-Est (nr. 1925-IV, 5 noiembrie 2008)

734. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor în Europa de Sud-Est (nr. 216-XVI, 23 octombrie 2008)

735. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 (nr. 221-XVI, 30 octombrie 2008)

736. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie GORODENCO (nr. 1921-IV, 5 noiembrie 2008)

737. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Yan (Iacov) RAIBURG (nr. 1922-IV, 5 noiembrie 2008)

738. Decret pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1926-IV, 5 noiembrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1249. Dispoziţie (nr. 98-d, 20 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

604. Hotărîre privind eliberarea licenţei Companiei de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (asigurări generale) (nr. 53/1, 31 octombrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte