RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.11.2008

Monitorul Oficial Nr. 198-200

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

720. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 5 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (nr. 1919-IV, 4 noiembrie 2008)

721. Lege privind completarea articolului 5 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe (nr. 209-XVI, 17 octombrie 2008)

722. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1920-IV, 4 noiembrie 2008)

723. Lege pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 220-XVI, 24 octombrie 2008)

724. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 1927-IV, 5 noiembrie 2008)

725. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 224-XVI, 30 octombrie 2008)

726. Hotărîre privind numirea în funcţia de avocat parlamentar (nr. 222-XVI, 30 octombrie 2008)

727. Hotărîre privind desemnarea în funcţia de director al Centrului pentru Drepturile Omului (nr. 223-XVI, 30 octombrie 2008)

728. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1917-IV, 29 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1225. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în mai-iunie 2008 şi încorporarea în serviciul militar în noiembrie-decembrie 2008 (nr. 1207, 27 octombrie 2008)

1226. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman (nr. 1208, 27 octombrie 2008)

1227. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Material semincer pentru porumb şi sorg (nr. 1211, 29 octombrie 2008)

1228. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1212, 29 octombrie 2008)

1229. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1217, 30 octombrie 2008)

1230. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de state ale C.S.I. (or. Bişkek, Republica Kîrgîză, 9-10 octombrie 2008) (nr. 1218, 30 octombrie 2008)

1231. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare şi radiologice (nr. 1220, 30 octombrie 2008)

1232. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 973 din 15 septembrie 2005 (nr. 1221, 31 octombrie 2008)

1233. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 20 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1223, 31 octombrie 2008)

1234. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1224, 31 octombrie 2008)

1235. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave în legătură cu vizita oficială a doamnei Zinaida GRECEANÎI, Prim-ministru, în România (Bucureşti, 22-23 octombrie 2008) (nr. 1225, 31 octombrie 2008)

1236. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind modificarea şi completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, semnat la Kiev la 18 mai 2001 (nr. 1226, 31 octombrie 2008)

1237. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendament al Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind transmiterea, cu titlu de ajutor umanitar, a materialelor sanitare din dotarea Forţelor Armate Germane, semnat la Chişinău la 2 octombrie 2007, şi acordarea deplinelor puteri domnului Igor CORMAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 1227, 31 octombrie 2008)

1238. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1228, 31 octombrie 2008)

1239. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1229, 31 octombrie 2008)

1240. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1230, 31 octombrie 2008)

1241. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1231, 31 octombrie 2008)

1242. Hotărîre privind instalarea în or. Soroca a monumentului ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan (nr. 1232, 31 octombrie 2008)

1243. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1233, 31 octombrie 2008)

1244. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1234, 31 octombrie 2008)

1245. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1235, 3 noiembrie 2008)

1246. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldave pentru participarea la şedinţa a X-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare economică (or. Moscova, Federaţia Rusă, 6-8 noiembrie 2008 (nr. 1236, 3 noiembrie 2008)

1247. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dlui Oleg LOZAN (nr. 1237, 5 noiembrie 2008)

1248. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a dnei Lilia MELNIC (nr. 1238, 5 noiembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

590. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal (nr. 52/1, 28 octombrie 2008)

591. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/8, 31 octombrie 2008).

592. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni Uzina de Utilaj Electrotermic (nr. 53/9, 31 octombrie 2008)

593. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa secundară de achiziţionare de către Societatea pe acţiuni Repan-Com a acţiunilor sale plasate (nr. 53/10, 31 octombrie 2008)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii Republicii Moldova

594. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru promovare în funcţia de judecător şi preşedinte la Curtea de Apel Economică (nr. 387/18, 28 octombrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

595. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni (nr. 1910, 21 octombrie 2008)

596. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiei electorale săteşti Hansca, raionul Ialoveni (nr. 1912, 21 octombrie 2008)

597. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1913, 21 octombrie 2008)

598. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlui Mungiu Andrei, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni (nr. 1914, 21 octombrie 2008)

599. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dnei Gherman Emilia, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti (nr. 1915, 21 octombrie 2008)

600. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 (nr. 1916, 21 octombrie 2008)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

601. Decizie despre Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licenţelor prin concurs (nr. 83, 30 septembrie 2008)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova

602. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 81/2, 30 octombrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

603. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 202, 23 octombrie 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte