RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.03.2016

Monitorul Oficial Nr. 49-54

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

88. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova (nr. 2, 25 februarie 2016)

89. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Procurorului General (nr. 15, 26 februarie 2016)

90. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Alexandru TĂNASE (nr. 1950-VII, 24 februarie 2016)

91. Decret privind numirea doamnei Natalia IPATI în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1951-VII, 24 februarie 2016)

92. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova, „CET-Nord” SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acordat din Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu pentru realizarea Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți („CET-Nord” SA)” (nr. 1952-VII, 26 februarie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

8. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) şi (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală (termenul arestului preventiv) (Sesizarea nr. 7g/2016) (nr. 3, 23 februarie 2016.)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

208. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în România (or. București, 16-17 februarie 2016) (nr. 172, 22 februarie 2016)

209. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare sau demolare (nr. 175, 23 februarie 2016)

210. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul de Investiții pentru Vecinătate, întocmit la Chișinău la 10 noiembrie 2015 (nr. 176, 23 februarie 2016)

211. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 177, 24 februarie 2016)

212. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 181, 25 februarie 2016)

213. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești (nr. 182, 25 februarie 2016)

214. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Valeriu GHEORGHIU (nr. 183, 26 februarie 2016)

215. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din 2 septembrie 1949, întocmit la Strasbourg la 6 martie 1959 (nr. 184, 26 februarie 2016)

216. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL „SUD-INVEST COMPANY” (nr. 186, 26 februarie 2016)

217. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova (nr. 187, 26 februarie 2016)

218. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art.4 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 188, 26 februarie 2016)

219. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 189, 26 februarie 2016)

220. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21 noiembrie 2008 (nr. 190, 26 februarie 2016)

221. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind recunoașterea actelor de studii, titlurilor academice și calificărilor (nr. 191, 26 februarie 2016)

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 192, 26 februarie 2016)

223. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 193, 26 februarie 2016)

224. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova (nr. 194, 26 februarie 2016)

225. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 (nr. 195, 26 februarie 2016)

226. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art.161 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 196, 26 februarie 2016)

227. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 197, 26 februarie 2016)

228. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor bunuri (nr. 198, 26 februarie 2016)

229. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 199, 26 februarie 2016)

230. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025” şi a Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia (nr. 200, 26 februarie 2016)

231. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 201, 26 februarie 2016)

232. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 202, 26 februarie 2016)

233. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 203, 26 februarie 2016)

234. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 204, 26 februarie 2016)

235. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 19 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (nr. 205, 26 februarie 2016)

236. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea prevederilor art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 206, 26 februarie 2016)

237. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (nr. 207, 26 februarie 2016)

238. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 191 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 208, 26 februarie 2016)

239. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 209, 26 februarie 2016)

240. Hotărîre cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare (nr. 210, 26 februarie 2016)

241. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către acesta (nr. 211, 29 februarie 2016)

242. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 212, 29 februarie 2016)

243. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1004 din 25 octombrie 2010 (nr. 213, 29 februarie 2016)

244. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 214, 29 februarie 2016)

245. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 215, 29 februarie 2016)

246. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 216, 29 februarie 2016)

247. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 217, 29 februarie 2016)

248. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (nr. 218, 29 februarie 2016)

249. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 219, 1 martie 2016)

250. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 220, 1 martie 2016)

251. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 225, 2 martie 2016)

252. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela MORARI (nr. 226, 2 martie 2016)

253. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Lilian DARII (nr. 227, 2 martie 2016)

254. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir LOGHIN (nr. 228, 2 martie 2016)

255. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie UȘURELU (nr. 229, 2 martie 2016)

256. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vasile LUCA (nr. 230, 2 martie 2016)

257. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 231, 2 martie 2016)

258. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe GABERI (nr. 232, 2 martie 2016)

259. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iancu ŢURCANU (nr. 233, 2 martie 2016)

260. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Galina VOLEANSCHI (nr. 234, 2 martie 2016)

261. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorian TAŞCĂ (nr. 235, 2 martie 2016)

262. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie IURCO (nr. 236, 2 martie 2016)

263. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris ANDONII (nr. 237, 2 martie 2016)

264. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion MEREUŢĂ (nr. 238, 2 martie 2016)

265. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 239, 2 martie 2016)

266. Dispoziţie (nr. 21-d, 29 februarie 2016)

267. Dispoziţie (nr. 22-d, 2 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

358. Ordin cu privire la completarea anexei la Ordinul Ministerului Economiei nr. 119 din 2 februarie 2013 (nr. 15, 8 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

359. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.02.02:2016 „Clădiri și construcții industriale” (nr. 29, 22 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

360. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești (nr. 27, 16 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

361. Ordin pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr.122, 4 decembrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

362. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.5 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 34-O, 11 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

363. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă (nr. 67/10, 24 decembrie 2015)

364. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Societatea pe Acțiuni ”MOLDASIG” (nr. 8/1, 26 februarie 2016)

365. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 8/4, 26 februarie 2016)

366. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GARANȚIE” S.A. (nr. 8/5, 26 februarie 2016)

367. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/6, 26 februarie 2016)

368. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/7, 26 februarie 2016)

369. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/8, 26 februarie 2016)

370. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 8/9, 26 februarie 2016)

371. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” S.R.L. (nr. 8/10, 26 februarie 2016)

372. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare–Reasigurare „PROGRES ASIG” S.R.L. (nr. 8/11, 26 februarie 2016)

373. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/12, 26 februarie 2016)

374. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „MAGAZINUL IONEL” (nr. 8/13, 26 februarie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

375. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 4/22, 26 februarie 2016)

376. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de verificare a respectării Deciziei CCA nr. 43/218 din 23.12.2015 de către unii radiodifuzori (nr. 4/25, 26 februarie 2016)

377. Decizie cu privire la executarea deciziilor CCA nr. 44/222 din 29 decembrie 2015 şi nr. 3/18 din 11 februarie 2016 (nr. 4/26, 26 februarie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

378. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău (nr. 117/5, 23 februarie 2016)

379. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87/4 din 16 februarie 2016 cu privire la demersul domnului Mihail Macar, preşedintele Judecătoriei Hînceşti, referitor la prelungirea transferului temporar al judecătorului Valentina Suruceanu.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

380. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (nr. AC-1/2.1, 11 februarie 2016)

381. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Ecologie şi Geografie (nr. AC-1/2.2, 11 februarie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

382. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 36, 25 februarie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte