RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
07.10.2008

Monitorul Oficial Nr. 182

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

645. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (nr. 1867-IV, 1 octombrie 2008)

646. Lege privind completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (nr. 191-XVI, 25 septembrie 2008)

647. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la scutirea de plata taxei de stat la autentificarea contractelor privind dobîndirea în proprietate a locuinţelor de către persoanele fizice ale căror imobile au devenit inutilizabile în urma inundaţiilor din lunile iulie-august 2008 (nr. 1868-IV, 1 octombrie 2008)

648. Lege cu privire la scutirea de plata taxei de stat la autentificarea contractelor privind dobîndirea în proprietate a locuinţelor de către persoanele fizice ale căror imobile au devenit inutilizabile în urma inundaţiilor din lunile iulie-august 2008 (nr. 192-XVI, 25 septembrie 2008)

649. Decret privind revocarea domnului Vasile URSU din funcţia de ministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor (nr. 1866-IV, 1 octombrie 2008)

650. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Victor MORARU (nr. 1869-IV, 1 octombrie 2008)

651. Decret pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1686-III din 17 februarie 2004 (1870-IV, 1 octombrie 2008)

652. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Viorel COJOCARU (nr. 1871-IV, 2 octombrie 2008)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1112. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Aparate consumatoare de combustibili gazoşi (nr. 1089, 26 septembrie 2008)

1113. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 126 din 7 februarie 2007 (nr. 1100, 29 septembrie 2008)

1114. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şI completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1108, 1 octombrie 2008)

1115. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şI completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1109, 1 octombrie 2008)

1116. Hotărîre cu privire la reconstrucţia Stadionului Republican (nr. 1113, 1 octombrie 2008)

1117. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1117, 2 octombrie 2008)

1118. Hotărîre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 1118, 3 octombrie 2008)

1119. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 714 din 13 iunie 2008 (nr. 1119, 3 octombrie 2008)

1120. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 1120, 3 octombrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

537. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 38/2, 14 august 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte