RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
23.09.2008

Monitorul Oficial Nr. 177

Abonați-vă pentru detalii


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1065. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 20 iunie 2006 (nr. 1036, 9 septembrie 2008)

1066. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de procedură civilă (nr. 1058, 16 septembrie 2008)

1067. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1017 din 12 septembrie 2007 (nr. 1059, 16 septembrie 2008)

1068. Hotărîre cu privire la transmiterea automobilelor achiziţionate pentru necesităţile medicinei primare (nr. 1061, 17 septembrie 2008)

1069. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1064, 18 septembrie 2008)

1070. Hotărîre cu privire la crearea Întreprinderii de Stat Fiscservinform (nr. 1065, 19 septembrie 2008)

1071. Hotărîre privind rechemarea domnului Vasile STURZA din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi, prin cumul, în Republica Kazahstan, cu reşedinţa la Moscova (nr. 1066, 19 septembrie 2008)

1072. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1067, 19 septembrie 2008)

1073. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Sergiu BABAN (nr. 1077, 19 septembrie 2008)

1074. Dispoziţie (nr. 85-d, 18 septembrie 2008)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile

508. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-APL 3 Autorizarea personalului aeronautic (cerinţe medicale) (nr. 81/GEN, 16 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

509. Hotărîre cu privire la efectuarea înscrierii în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/2, 18 septembrie 2008)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

510. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni (nr. 1846, 9 septembrie 2008)

511. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Răuţel, raionul Făleşti (nr. 1847, 9 septembrie 2008)

512. Hotărîre cu privire la modelele de documente întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de consiliile electorale de circumscripţie la referendumul local (nr. 1848, 9 septembrie 2008)

513. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1830 din 5 august 2008 (nr. 1882, 9 septembrie 2008)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

514. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului nr. 9/08 cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (nr. 166, 26 august 2008)

PARTEA IV

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte