RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.08.2008

Monitorul Oficial Nr. 145-151

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova590. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1817-IV, 31 iulie 2008). 591. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 136-XVI, 19 iunie 2008). 592. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1816-IV, 30 iulie 2008).593. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile URSU (nr. 1819-IV, 1 august 2008). 594. Decret privind numirea doamnei Natalia SOLCAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1820-IV, 4 august 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova30. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentale pe programe și performanță în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007 (nr. 33, 29 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova926. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 373 din 12 aprilie 2006 (nr. 914, 29 iulie 2008). 927. Hotărîre cu privire la unele măsuri de redresare a situației în domeniul siguranței traficului rutier (nr. 916, 29 iulie 2008). 928. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 30 mai 2005 (nr. 918, 30 iulie 2008). 929. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 20 mai 2003 (nr. 923, 31 iulie 2008).930. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare (nr. 926, 31 iulie 2008). 931. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 941, 5 august 2008). 932. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion MUNTEANU (nr. 944, 6 august 2008).933. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Iurie URSU (nr. 945, 6 august 2008).934. Dispoziție (nr. 78-d, 31 iulie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova411. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 (nr. 72, 15 iulie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 412. Hotărîre cu privire la trecerea de la semnalizarea DSS1 la semnalizarea SS7 (nr. 07, 1 august 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare413. Hotărîrea cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/3, 31 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte