RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.08.2008

Monitorul Oficial Nr. 143-144

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova582. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (nr. 1813-IV, 29 iulie 2008).583. Lege cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (nr. 153-XVI, 4 iulie 2008). 584. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 1810-IV, 28 iulie 2008).585. Lege cu privire la Aeroportul Internațional Liber Mărculești (nr. 178-XVI, 10 iulie 2008). 586. Decret pentru promulgarea Legii securității și sănătății în muncă (nr. 1814-IV, 29 iulie 2008).587. Legea securității și sănătății în muncă (nr. 186-XVI, 10 iulie 2008). 588. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1815-IV, 30 iulie 2008).589. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mircea MARTОNIUC (nr. 1818-IV, 1 august 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova29. Hotărîre privind raportul asupra administrării de către Ministerul Finanțelor a investițiilor capitale și corectitudinii cheltuielilor pentru investițiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învățămîntului și serviciului vamal (nr. 28, 27 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova914. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 22 februarie 2007 (nr. 872, 17 iulie 2008). 915. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 29 octombrie 2007 (nr. 903, 25 iulie 2008). 916. Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi și a unor imobile (nr. 904, 28 iulie 2008). 917. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (nr. 905, 28 iulie 2008). 918. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 908, 28 iulie 2008). 919. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 5 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 909, 28 iulie 2008). 920. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1456 din 21 decembrie 2006 (nr. 910, 29 iulie 2008). 921. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice (nr. 911, 29 iulie 2008). 922. Hotărîre cu privire la numirea domnișoarei Natalia SOLCAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 913, 29 iulie 2008). 923. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenților și elevilor instituțiilor de învățămînt superior și mediu de specialitate de stat înmatriculați pe bază de contract, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 15 februarie 2001 (nr. 915, 29 iulie 2008). 924. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice (nr. 919, 30 iulie 2008). 925. Hotărîre cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare (nr. 925, 31 iulie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova408. Ordin privind aprobarea modificărilor și completărilor Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor nr. 85 din 9 octombrie 1996 (nr. 63, 30 iunie 2008).Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 409. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 48/AC, 26 iunie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 410. Hotărîre cu privire la aprobarea formei și conținutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare și polițelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 20/5, 16 mai 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte