RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.07.2008

Monitorul Oficial Nr. 138-139

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova558. Decret pentru promulgarea Legii privind birourile istoriilor de credit (nr. 1792-IV, 21 iulie 2008). 559. Lege privind birourile istoriilor de credit (nr. 122-XVI, 29 mai 2008).560. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1803-IV, 24 iulie 2008). 561. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 164-XVI, 9 iulie 2008).562. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1799-IV, 22 iulie 2008). 563. Lege cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 173-XVI, 10 iulie 2008).564. Decret pentru promulgarea Legii privind finanțarea, în anul 2008, a cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiționate cu impact major asupra sănătății publice (nr. 1802-IV, 23 iulie 2008). 565. Lege privind finanțarea, în anul 2008, a cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiționate cu impact major asupra sănătății publice (nr. 174-XVI, 10 iulie 2008). 566. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1793-IV, 21 iulie 2008). 567. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 187-XVI, 10 iulie 2008). 568. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Tudor MALAI (nr. 1800-IV, 23 iulie 2008).569. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris BABIN (nr. 1801-IV, 23 iulie 2008). 570. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1804-IV, 24 iulie 2008). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 23. Hotărîre privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru finanțarea proiectului Fondului de Investiții în Sănătate în perioada anilor 2001-2006 (nr. 26, 23 mai 2008). 24. Hotărîre privind raportul asupra formării și executării bugetului raional Ialoveni pe anul 2007 (nr. 29, 27 mai 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova892. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Regatului Țărilor de Jos de colaborare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului, semnat la Seul la 28 mai 2008 (nr. 881, 21 iulie 2008). 893. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 882, 21 iulie 2008). 894. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 2 iunie 2008 (nr. 892, 24 iulie 2008).895. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 893, 25 iulie 2008).896. Dispoziție (nr. 69-d, 30 iunie 2008). 897. Dispoziție (nr. 70-d, 30 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova389. Ordin cu privire la aprobarea standardelor conexe la Legea nr.278-XV din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun și la articolele din tutun (nr. 140, 18 iulie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 390. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Asterra Grup S.R.L. (nr. 33/1, 17 iulie 2008). 391. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 27/5-O din 19.06.2008 (nr. 33/8-O, 17 iulie 2008). 392. Ordonanță cu privire la asigurarea integrității informației (nr. 34/2-O, 18 iulie 2008).Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii393. Hotărîre cu privire la anunțarea concursurilor pentru promovare în funcția de vicepreședinte al Colegiului economic al Curții Supreme de Justiție, în funcția de vicepreședinte și judecător la curțile de apel, pentru suplinirea funcției de președinte, vicepreședinte, judecător și judecător de instrucție în unele judecătorii (nr. 282, 17 iulie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte