RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.07.2008

Monitorul Oficial Nr. 134-137

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 526. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (nr. 1786-IV, 18 iulie 2008). 527. Lege privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (nr. 66-XVI, 27 martie 2008). 528. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1790-IV, 21 iulie 2008).529. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 146-XVI, 27 iunie 2008). 530. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1782-IV, 18 iulie 2008). 531. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 154-XVI, 4 iulie 2008). 532. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1783-IV, 18 iulie 2008). 533. Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 155-XVI, 4 iulie 2008). 534. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare suplimentară (al doilea Proiect de investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1777-IV, 17 iulie 2008). 535. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare suplimentară (al doilea Proiect de investiții și servicii rurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 166-XVI, 9 iulie 2008). 536. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare a Proiectului național de alimentare cu apă și canalizare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1778-IV, 17 iulie 2008). 537. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare a Proiectului național de alimentare cu apă și canalizare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 167-XVI, 9 iulie 2008). 538. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Finlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 1779-IV, 17 iulie 2008). 539. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Finlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 168-XVI, 9 iulie 2008). 540. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Liniilor Directorii și Regulilor de Procedură ale Inițiativei Central Europene (nr. 1780-IV, 17 iulie 2008). 541. Lege pentru aprobarea Liniilor Directorii și Regulilor de Procedură ale Inițiativei Central Europene (nr. 170-XVI, 9 iulie 2008). 542. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1797-IV, 22 iulie 2008).543. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 172-XVI, 10 iulie 2008). 544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV, din 20 iulie 2000 (nr. 1791-IV, 21 iulie 2008). 545. Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 175-XVI, 10 iulie 2008). 546. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilității publice a lucrărilor de interes național de construcție a Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 1784-IV, 18 iulie 2008). 547. Lege privind declararea utilității publice a lucrărilor de interes național de construcție a Portului Internațional Liber Giurgiulești (nr. 176-XVI, 10 iulie 2008). 548. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asigurarea construcției unui izolator de urmărire penală (nr. 1785-IV, 18 iulie 2008). 549. Lege cu privire la asigurarea construcției unui izolator de urmărire penală (nr. 177-XVI, 10 iulie 2008). 550. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții Supreme de Justiție, instanțelor judecătorești și Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2009 (nr. 183-XVI, 10 iulie 2008). 551. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnilor Vitalie DANI și Constantin MOSCOVICI (nr. 1787-IV, 19 iulie 2008). 552. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit (nr. 1788-IV, 19 iulie 2008). 553. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile PARASCA (nr. 1789-IV, 20 iulie 2008).554. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile VRANCEAN (nr. 1794-IV, 21 iulie 2008). 555. Decret privind conferirea gradului special de colonel al Serviciului de Protecție și Pază de Stat domnului Igor BODORIN (nr. 1795-IV, 21 iulie 2008). 556. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Pavel BUCEAȚCHI, ministru al dezvoltării informaționale (nr. 1796-IV, 22 iulie 2008). 557. Decret privind numirea domnului Oleg CHIRISENCO în funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1798-IV, 22 iulie 2008). Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 10. Decizie asupra sesizării pentru interpretarea lit. a) alin. (1) art. 141 din Constituție (18 iulie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova22. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării finanțelor publice pentru investițiile capitale de către unele autorități publice locale de nivelul întîi și nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Edineț, Florești, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă și Ungheni în anul 2007 (nr. 21, 13 mai 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova878. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 209 din 26 februarie 2008 (nr. 870, 16 iulie 2008). 879. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea doamnei Zinaida GRECEANОI, Prim-ministru, la reuniunea neformală a prim-miniștrilor țărilor din Europa de Sud-Est Stabilitatea în Europa de Sud-Est în secolul al XXI-lea (26-28 iulie 2008, Salzburg, Republica Austria) (nr. 875, 18 iulie 2008). 880. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 876, 18 iulie 2008).881. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBОNDĂ în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 877, 18 iulie 2008). 882. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 (nr. 878, 18 iulie 2008). 883. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studii superioare de masterat, ciclul II, pentru anul de studii 2008-2009, cu finanțare bugetară (nr. 879, 18 iulie 2008). 884. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 29 mai 2001 (nr. 880, 21 iulie 2008). 885. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 883, 21 iulie 2008). 886. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 884, 21 iulie 2008). 887. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Artur COZMA, ministru al culturii și turismului (nr. 885, 21 iulie 2008). 888. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 848 din 15 august 2005 (nr. 886, 21 iulie 2008). 889. Hotărîre cu privire la componența nominală a Consiliului Republican pentru Aprobarea Manualelor (nr. 887, 21 iulie 2008). 890. Hotărîre privind retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 888, 21 iulie 2008). 891. Dispoziție (nr. 73-d, 10 iulie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției 383. Ordin comun pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de organizare și înfăptuire a măsurilor operative de investigații în rețelele de comunicații electronice (nr. 44, 249, 91, 14 iulie 2008). Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 384. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuție și furnizare a energiei electrice (nr. 292, 23 iunie 2008). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 385. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 33/3, 17 iulie 2008). 386. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de achiziționare pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Farmacia nr. 297 (nr. 33/4, 17 iulie 2008). Acte ale Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova 387. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2007 Acte ale Inspecției Muncii a Republicii Moldova 388. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2007

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte