RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.07.2008

Monitorul Oficial Nr. 115-116

Abonați-vă pentru detalii
Partea ILegi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova440. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 1725-IV, 24 iunie 2008).441. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (nr. 60-XVI, 21 martie 2008). 442. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1727-IV, 25 iunie 2008). 443. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 128-XVI, 6 iunie 2008). 444. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1726-IV, 24 iunie 2008). 445. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 130-XVI, 12 iunie 2008). 446. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Hotărîre cu privire la modificarea punctului 33 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.310-XVI din 27 decembrie 2007 (nr. 138-XVI, 19 iunie 2008). 447. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Jianwei GONG (nr. 1723-IV, 23 iunie 2008). 448. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Oleg BABENCO (nr. 1728-IV, 25 iunie 2008). 449. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri doamnei Daniela CUJBĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 1729-IV, 25 iunie 2008). 450. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1663-IV din 16 mai 2008 (nr. 1730-IV, 25 iunie 2008).451. Decret privind acordarea medaliei Pentru Excelență absolvenților instituțiilor de învățămînt superior, promoția 2008 (nr. 1731-IV, 27 iunie 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova16. Hotărîre privind Sinteza Rapoartelor de audit al regularității la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007 (nr. 19, 29 aprilie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova766. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea și selectarea manualelor pentru învățămîntul preuniversitar (nr. 753, 23 iunie 2008).767. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 756, 23 iunie 2008). 768. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 56 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 758, 24 iunie 2008).769. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la Singapore la 27 martie 2006 (nr. 760, 24 iunie 2008). 770. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 762, 24 iunie 2008). 771. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 764, 24 iunie 2008). 772. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Administrației Locale și Dezvoltării Teritoriale al Republicii Ungare și cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin GUZNAC, ministru al administrației publice locale (nr. 766, 25 iunie 2008).773. Dispoziție (nr. 64-d, 23 iunie 2008).774. Dispoziție (nr. 65-d, 24 iunie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare339. Hotărîre cu privire la efectuarea controlului planificat la Compania Mixtă de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 25/1, 9 iunie 2008).340. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Vehicul (nr. 27/3, 19 iunie 2008).341. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Produse Tehnice (nr. 27/4, 19 iunie 2008). 342. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de către Societatea pe acțiuni Macara (nr. 27/5-O, 19 iunie 2008). 343. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Garanție S.R.L. (nr. 27/6-O, 19 iunie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte