RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
03.06.2008

Monitorul Oficial Nr. 97-98

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova356. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova (nr. 1671-IV, 26 mai 2008).357. Lege pentru aprobarea Concepției securității naționale a Republicii Moldova (nr. 112-XVI, 22 mai 2008). 358. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 116-XVI, 22 mai 2008). 359. Decret privind rechemarea domnului Mihail BARBULAT din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în Emiratele Arabe Unite, în Republica Arabă Egipt, în Statul Kuwait, în Statul Qatar, în Republica Libaneză, în Regatul Arab Saudit și în Sultanatul Oman (nr. 1672-IV, 28 mai 2008).360. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1674-IV, 29 mai 2008).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova12. Hotărîre privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituțiile de învățămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) (nr. 10, 20 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova629. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 și Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 628, 23 mai 2008).630. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii securității și sănătății în muncă (nr. 629, 23 mai 2008). 631. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 11 iunie 2007 (nr. 630, 23 mai 2008). 632. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 631, 23 mai 2008). 633. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal Federal al Federației Ruse cu privire la organizarea schimbului de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport, deplasate peste frontiera de stat a Republicii Moldova și Federației Ruse (nr. 632, 23 mai 2008).634. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între guvernele statelor-membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM în domeniul transportului internațional multimodal de mărfuri, semnat la Baku la 19 iunie 2007 (nr. 633, 23 mai 2008). 635. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Investigații Financiare al Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțării terorismului (nr. 634, 23 mai 2008). 636. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 35 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 638, 26 mai 2008).637. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu PUȘCUȚA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 639, 27 mai 2008).638. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 640, 27 mai 2008). 639. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din Republica Moldova și Ministerul Resurselor Naturale și Protecției Mediului din Republica Belarus în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale (nr. 641, 27 mai 2008). 640. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 și Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 (nr. 642, 27 mai 2008). 641. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 314 din 17 martie 2008 (nr. 643, 27 mai 2008). 642. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind anularea datoriilor pentru serviciile comunale și necomunale ale unor categorii de populație socialmente vulnerabile (nr. 644, 27 mai 2008). 643. Hotărîre cu privire la finanțarea lucrărilor de reparație a unor obiective (nr. 645, 27 mai 2008). 644. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru supravegherea realizării achizițiilor publice (nr. 648, 29 mai 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova296. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative (nr. 48, 21 aprilie 2008). Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova297. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 38, 20 mai 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare298. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 13/3, 3 aprilie 2008). 299. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 18/1-O din 06.05.2008 (nr. 22/2-O, 22 mai 2008). 300. Ordodnanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Asterra Grup S.R.L. (nr. 22/4-O, 22 mai 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 301. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 17 din 26 februarie 2008 (nr.47, 7 mai 2008).Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control302. Decizie (nr. 01-05/2008, 24 ianuarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte