RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
04.04.2008

Monitorul Oficial Nr. 69-71

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova227. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistența psihiatrică (nr. 1591-IV, 28 martie 2008). 228. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistența psihiatrică (nr. 35-XVI, 28 februarie 2008).229. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1593-IV, 31 martie 2008).230. Lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 43-XVI, 6 martie 2008).231. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul privind resturile explozive de război la Convenția asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (nr. 1589-IV, 27 martie 2008).232. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la protocolul privind resturile explozive de război la Convenția asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (nr. 54-XVI, 13 martie 2008). 233. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 1594-IV, 31 martie 2008).234. Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 58-XVI, 20 martie 2008). 235. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-est-europene (nr. 1590-IV, 27 martie 2008).236. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între guvernele Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croația, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României și Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-est-europene (nr. 59-XVI, 20 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova453. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane, Regulamentului Comitetului național și Planului național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pe anii 2008-2009 (nr. 472, 26 martie 2008).454. Hotărîre privind aprobarea Programului de eradicare și profilaxie a leucozei enzootice bovine pentru anii 2008-2015 (nr. 473, 26 martie 2008).455. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova (nr. 475, 26 martie 2008).456. Hotărîre cu privire la unele acțiuni de realizare a Strategiei Naționale de edificare a societății informaționale Moldova electronică în anul 2008 (nr. 476, 27 martie 2008).457. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente pentru necesitățile sistemului de sănătate (nr. 479, 27 martie 2008).458. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor (nr. 480, 28 martie 2008). 459. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului față de participanții la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societățile pe acțiuni supuse privatizării (nr. 482, 29 martie 2008). 460. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate (nr. 483, 29 martie 2008). 461. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind statutul juridic al adopției (nr. 484, 29 martie 2008). 462. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 485, 29 martie 2008).463. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 (nr. 486, 29 martie 2008). 464. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Stanislav GORDEA (nr. 487, 29 martie 2008). 465. Hotărîre cu privire la unele aspecte ale activității instituțiilor subordonate Ministerului Justiției (nr. 488, 29 martie 2008). 466. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a consilierilor principali de stat ai Prim-ministrului (nr. 490, 2 aprilie 2008). 467. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Nicolae GUMENОI (nr. 491, 2 aprilie 2008). 468. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Feodosia FURCULIȚA (nr. 492, 2 aprilie 2008). 469. Hotărîrecu privire la eliberarea din funcție a dlui Vitalie VALCOV (nr. 493, 2 aprilie 2008). 470. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu MIRONESCU(nr. 494, 2 aprilie 2008).471. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a unor conducători (nr. 495, 2 aprilie 2008).472. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor conducători (nr. 496, 2 aprilie 2008).473. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mihail POP (nr. 497, 2 aprilie 2008).474. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a consilierilor principali de stat ai Prim-ministrului (nr. 498, 2 aprilie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova190. Ordin cu privire la aplicarea Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State (nr. 38, 27 martie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare191. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la Asociația de Economii și Оmprumut din Bocani, raionul Fălești (nr. 12/1-O, 27 martie 2008).192. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat la Compania Mixtă de Asigurări GARANT S.R.L. (nr. 12/2-O, 27 martie 2008).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 193. Decizie cu privire la nerespectarea termenului de prezentare a dărilor de seamă de către unii titulari de licență (nr. 13, 12 februarie 2008).194. Decizie cu privire la relațiile contractuale de locațiune dintre distribuitorii de servicii audiovizuale (nr. 14, 12 februarie 2008).Acte ale Băncii Naționale a Moldovei 195. Hotărîre privind modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire a raportului privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii (nr. 55, 27 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte