RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.03.2008

Monitorul Oficial Nr. 51-54

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova 152. Decret pentru promulgarea Legii privind activitatea sanitar-veterinară (nr. 1556-IV, 10 martie 2008). 153. Lege privind activitatea sanitar-veterinară (nr. 221-XVI, 19 octombrie 2007). 154. Decret pentru promulgarea Legii comunicațiilor electronice (nr. 1543-IV, 6 martie 2008). 155. Legea comunicațiilor electronice (nr. 241-XVI, 15 noiembrie 2007). 156. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 1544-IV, 6 martie 2008). 157. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (nr. 279-XVI, 14 decembrie 2007). 158. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1552-IV, 7 martie 2008). 159. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 12-XVI, 14 februarie 2008). 160. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1553-IV, 7 martie 2008). 161. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 13-XVI, 14 februarie 2008). 162. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea actelor de terorism nuclear (nr. 1547-IV, 7 martie 2008). 163. Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea actelor de terorism nuclear (nr. 20-XVI, 21 februarie 2008). 164. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al șaptelea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 1548-IV, 7 martie 2008). 165. Lege pentru ratificarea celui de-al șaptelea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 28-XVI, 22 februarie 2008). 166. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile de plată ale poștei (nr. 1549-IV, 7 martie 2008). 167. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul privind serviciile de plată ale poștei (nr. 29-XVI, 22 februarie 2008). 168. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și a Protocolului său final (nr. 1550-IV, 7 martie 2008). 169. Lege pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și a Protocolului său final (nr. 30-XVI, 22 februarie 2008). 170. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Regulamentului general al Uniunii Poștale Universale (nr. 1551-IV, 7 martie 2008). 171. Lege pentru ratificarea Regulamentului general al Uniunii Poștale Universale (nr. 31-XVI, 22 februarie 2008). 172. Decret privind inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 1545-IV, 6 martie 2008). 173. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Simion MUSTEAȚA (nr. 1546-IV, 6 martie 2008). 174. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Tratatului dintre Republica Moldova și Ucraina privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră (nr. 1554-IV, 10 martie 2008). 175. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Ghenadie BELINSCHI și Dumitru TINTIUC (nr. 1555-IV, 10 martie 2008). 176. Decret pentru completarea articolului 2 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1365-IV din 6 noiembrie 2007 (nr. 1557-IV, 10 martie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova321. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 28 iulie 2004 (nr. 1494, 27 decembrie 2007).322. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2008 (nr. 1511, 29 decembrie 2007). 323. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 219, 28 februarie 2008). 324. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcții (nr. 226, 29 februarie 2008). 325. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune (nr. 255, 5 martie 2008). 326. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat și aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri de Guvern (nr. 256, 5 martie 2008). 327. Hotărîre cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor de asistență socială subordonate Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului (nr. 257, 5 martie 2008). 328. Hotărîre privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană (nr. 262, 7 martie 2008). 329. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 265, 10 martie 2008). 330. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 27 octombrie 2005 (nr. 269, 10 martie 2008). 331. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei IVANCOV (nr. 290, 12 martie 2008)332. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vitalie VEREBCEANU (nr. 291, 12 martie 2008)333. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Tatiana VIERU (nr. 292, 12 martie 2008)334. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Dragoș VICOL (nr. 293, 12 martie 2008)335. Dispoziție (nr. 16-d, 29 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționle a Moldovei Acte ale Comisiei Electorale Centrale 130. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1556, 5 martie 2008). 131. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1557, 5 martie 2008). 132. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator din partea Oficiului Reprezentantului Special al Uniunii Europene (UE) pentru Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1558, 5 martie 2008). 133. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Reprezentanței din Moldova a Fundației Eurasia în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1559, 5 martie 2008). 134. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în vederea monitorizării alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 1560, 5 martie 2008). 135. Hotărîre cu privire la constituirea consiliului coordonator pentru pregătirea publicațiilor Comisiei Electorale Centrale (nr. 1561, 5 martie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte