RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
22.02.2008

Monitorul Oficial Nr. 37-39

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova99. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 1513-IV, 14 februarie 2008).100. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 249-XVI, 22 noiembrie 2007).101. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1514-IV, 14 februarie 2008).102. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 250-XVI, 22 noiembrie 2007).103. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1511-IV, 14 februarie 2008).104. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 286-XVI, 20 decembrie 2007).105. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (nr. 1515-IV, 16 februarie 2008).106. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (nr. 4-XVI, 7 februarie 2008).107. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (nr. 1516-IV, 16 februarie 2008).108. Lege pentru ratificarea Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (nr. 5-XVI, 7 februarie 2008).109. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1517-IV, 16 februarie 2008).110. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 6-XVI, 7 februarie 2008). 111. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 19-XVI, 15 februarie 2008). 112. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Nadejda CASICO (nr. 1512-IV, 14 februarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova214. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1143 din 4 octombrie 2006 (nr. 146, 14 februarie 2008).215. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică (nr. 148, 14 februarie 2008).216. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 149, 14 februarie 2008).217. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 150, 14 februarie 2008).218. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 151, 14 februarie 2008).219. Hotărîre cu privire la construcția Portului de pasageri Giurgiulești (nr. 154, 14 februarie 2008).220. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 155, 15 februarie 2008).221. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2008 (nr. 159, 15 februarie 2008).222. Hotărîre cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranzi (nr. 161, 15 februarie 2008).223. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2008 (nr. 162, 15 februarie 2008). 224. Hotărîre privind aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2008 (nr. 167, 15 februarie 2008).225. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 175, 18 februarie 2008). 226. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 176, 18 februarie 2008).227. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vladimir MOLOJEN, ministru al dezvoltării informaționale (nr. 179, 18 februarie 2008). 228. Hotărîre cu privire la crearea Оntreprinderii de stat Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (nr. 180, 18 februarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Educației și Tineretului al Republicii Moldova87. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituțiile instructiv-educative.Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova88. Ordin referitor la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 38-O, 12 februarie 2008).Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile89. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-CAO Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom) (nr. 13/GEN, 12 februarie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare90. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii asociațiilor de economii și împrumut (nr. 63/6, 25 decembrie 2007).91. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Unibank S.A (nr. 7/1, 14 februarie 2008).92. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni I.T.A.S. (nr. 7/2, 14 februarie 2008).93. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Briagrotrans (nr. 7/3, 14 februarie 2008).94. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/4, 14 februarie 2008)95. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 7/7, 14 februarie 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale 96. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 2 martie 2008 (nr. 1508, 14 februarie 2008). 97. Hotărîre cu privire la delegarea unor membri și funcționari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federația Rusă (nr. 1510, 14 februarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte