RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
08.02.2008

Monitorul Oficial Nr. 28-29

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova81. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1502-IV, 1 februarie 2008).82. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 292-XVI, 21 decembrie 2007)...........83. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolai TELNOV (nr. 1495-IV, 31 ianuarie 2008).84. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandru BURIAN (nr. 1496-IV, 31 ianuarie 2008).85. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Andrei PORUBIN și doamnei Natalia MUNTEANU (nr. 1497-IV, 31 ianuarie 2008). 86. Decret privind eliberarea domnului Igor GURIȚANU din funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 1498-IV, 31 ianuarie 2008).87. Decret privind eliberarea domnului Ion GUMENIUC din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Strășeni (nr. 1499-IV, 31 ianuarie 2008).88. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Dorina BOȚU (nr. 1500-IV, 31 ianuarie 2008).89. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Fiodor RADOV (nr. 1501-IV, 31 ianuarie 2008).90. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris TODIREL (nr. 1503-IV, 4 februarie 2008).Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova3. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 Privind activitatea de audit (nr. 1, 31 ianuarie 2008). 4. Decizie asupra sesizării Curții Supreme de Justiție (28 ianuarie 2008).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova145. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la parcul industrial (nr. 66, 28 ianuarie 2008).146. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 73, 29 ianuarie 2008).147. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern (nr. 74, 29 ianuarie 2008). 148. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2008 (nr. 76, 29 ianuarie 2008).149. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 81, 31 ianuarie 2008).150. Hotărîre cu privire la Serviciul Stare Civilă (nr. 82, 31 ianuarie 2008).151. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților pentru anul 2008 (nr. 86, 4 februarie 2008).152. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1363 din 7 decembrie 2007 (nr. 87, 4 februarie 2008).153. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 8 octombrie 2007 (nr. 88, 4 februarie 2008).154. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 92, 4 februarie 2008).155. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 97, 5 februarie 2008).156. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor șefi ai direcțiilor teritoriale control administrativ ale Ministerului Administrației Publice Locale (nr. 107, 6 februarie 2008). 157. Hotărîre cu cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1315 din 26 noiembrie 2004 (nr. 108, 6 februarie 2008).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 71. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (nr. 259, 23 august 2007).Acte ale Băncii Naționale a Moldovei72. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 8, 31 ianuarie 2008).73. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 10, 31 ianuarie 2008).

PARTEA IV

Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte