RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.02.2008

Monitorul Oficial Nr. 25-27

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova68. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1489-IV, 29 ianuarie 2008).69. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 251-XVI, 22 noiembrie 2007).70. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1490-IV, 29 ianuarie 2008).71. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 267-XVI, 7 decembrie 2007). 72. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor întreprinderi din sfera științei și a inovării din sectorul agroalimentar (nr. 1493-IV, 29 ianuarie 2008).73. Lege cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor întreprinderi din sfera științei și a inovării din sectorul agroalimentar (nr. 290-XVI, 20 decembrie 2007).74. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul cu destinație medicală (nr. 1491-IV, 29 ianuarie 2008).75. Lege privind importul unui autovehicul cu destinație medicală (nr. 307-XVI, 27 decembrie 2007).76. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei unități de transport (nr. 1492-IV, 29 ianuarie 2008).77. Lege privind importul unei unități de transport (nr. 308-XVI, 27 decembrie 2007).78. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 276 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1494-IV, 29 ianuarie 2008).79. Lege pentru modificarea și completarea articolului 276 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 311-XVI, 27 decembrie 2007).80. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vladimir HOLBAN (nr. 1488-IV, 29 ianuarie 2008).Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova1. Hotărîre privind controlul constituționalității art. 2 alin. (1) și alin. (4) din Codul de procedură penală (nr. 1, 22 ianuarie 2008).2. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2007 (nr. 2, 28 ianuarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova139. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei pentru modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză relativ la Filiala Biroului Europa Centrală și Orientală a Asociației Universităților Parțial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea Rețelelor de Expresie Franceză, semnat la Hanoi la 13 noiembrie 1997, amendat prin Acordul adițional la Acordul sus-numit, întocmit prin schimb de note și încheiat la 3 august 2004 (nr. 68, 28 ianuarie 2008). 140. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 69, 28 ianuarie 2008).141. Hotărîre referitor la îneplinirea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 9 iunie 2003 (nr. 70, 28 ianuarie 2008).142. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 412 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 71, 28 ianuarie 2008).143. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia pentru construcția fazei a doua a sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor intraurbane de conducte de apă în orașul Ceadîr-Lunga (nr. 75, 29 ianuarie 2008). 144. Dispoziție (nr. 5-d, 25 ianuarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova56. Lista instituțiilor, subdiviziunilor și funcțiilor în care pentru condițiile de muncă nefavorabile (grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare) salariile tarifare (de funcție) se majorează în mărimi fixe.Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova57. Ordin cu privire la completarea Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor (nr. 31, 29 ianuarie 2008).58. Ordin cu privire la modificarea Ordinelor ministrului justiției nr. 38 din 3 februarie 2006 și nr. 119 din 21.04.2006 (nr. 32, 29 ianuarie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare59. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2008 (nr. 63/10, 25 ianuarie 2007).60. Hotărîre cu privire la lichidarea genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de depozitare, desfășurat anterior de Organizația de Depozitare Depozitarul Fondului de Investiții Soliditate S.R.L. (nr. 2/7, 17 ianuarie 2008).61. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 3/2, 24 ianuarie 2008).62. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 63/3 din 25 decembrie 2007 (nr. 3/3, 24 ianuarie 2008).63. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de către Societatea pe acțiuni Agrofirma Cimișlia (nr. 3/4-O, 24 ianuarie 2008).64. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacțiile din 25.01.2008 cu acțiunile emise de S.A. Agro-Fortus (nr. 4/1, 29 ianuarie 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale65. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Electorale Centrale în anul 2007 (nr. 1466, 15 ianuarie 2008).66. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2008 (nr. 1467, 15 ianuarie 2008).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova67. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 119 din 20 noiembrie 2007 (nr. 2, 18 ianuarie 2008).68. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie a S.C. MODUMTEH SRL și a autorizației de retransmisie a S.C. DINULICA SRL (nr. 4, 18 ianuarie 2008).69. Decizie cu privire la Concepția reflectării campaniei electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia din 16 martie 2008 (nr. 8, 23 ianuarie 2008).Acte ale Comisiei de Licențiere a Republicii Moldova70. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna decembrie 2007.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte