RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.02.2008

Monitorul Oficial Nr. 21-24

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova64. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1487-IV, 26 ianuarie 2008). 65. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 304-XVI, 27 decembrie 2007). 66. Decret privind conferirea gradului de clasificare domnului Valeriu GURBULEA, Procuror General (nr. 1485-IV, 26 ianuarie 2008). 67. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie DUBROVSCHI (nr. 1486-IV, 26 ianuarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova 108. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate (nr. 25, 18 ianuarie 2008). 109. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru realizare în cadrul parcului industrial (nr. 41, 23 ianuarie 2008). 110. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 44, 24 ianuarie 2008). 111. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și evidență a Listei de interdicție a operatorilor economici (nr. 45, 24 ianuarie 2008). 112. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (nr. 46, 24 ianuarie 2008).113. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de acte legislative și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 47, 25 ianuarie 2008). 114. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2008 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 48, 25 ianuarie 2008). 115. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 49, 25 ianuarie 2008). 116. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind transporturile auto internaționale de mărfuri (nr. 50, 25 ianuarie 2008). 117. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 51, 25 ianuarie 2008). 118. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 52, 25 ianuarie 2008). 119. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Serviciul Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova și Organizația de Standardizare a Republicii Elene, semnat la Atena la 29 noiembrie 2007 (nr. 53, 25 ianuarie 2008). 120. Hotărîre pentru aprobarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chișinău la 17 decembrie 2007 (nr. 54, 25 ianuarie 2008). 121. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Pregătirii Cadrelor al Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniul educației (nr. 55, 25 ianuarie 2008). 122. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 al Regulamentului privind modalitatea de marcare cu Timbru de acciz. Marcă comercială de stat a producției alcoolice supuse accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 56, 25 ianuarie 2008). 123. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 16 martie 2006 (nr. 57, 25 ianuarie 2008). 124. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 58, 25 ianuarie 2008). 125. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de reformă a administrației publice centrale în anul 2008 (nr. 59, 25 ianuarie 2008). 126. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 62, 26 ianuarie 2008). 127. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2008 (nr. 63, 26 ianuarie 2008). 128. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 64, 26 ianuarie 2008). 129. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migrațiune (nr. 65, 28 ianuarie 2008).130. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 67, 28 ianuarie 2008).131. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei naționale pentru organizarea acțiunilor consacrate Anului Tineretului (nr. 61, 25 ianuarie 2008). 132. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vergiliu CIOBANAȘ (nr. 78, 30 ianuarie 2008)133. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vladimir BOTNARI (nr. 79, 30 ianuarie 2008)134. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail SOLCAN (nr. 80, 30 ianuarie 2008)135. Dispoziție (nr. 3-d, 25 ianuarie 2008). 136. Dispoziție (nr. 4-d, 25 ianuarie 2008). 137. Dispoziție (nr. 6-d, 28 ianuarie 2008). 138. Dispoziție (nr. 7-d, 28 ianuarie 2008).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționle a Moldovei Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova 45. Informație cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări și prospecțiuni, cheltuielilor pentru efectuarea controlului de autor, lucrărilor de expertiză a documentației de proiect și deviz și a cheltuielilor pentru întreținerea direcțiilor unităților în construcții (supravegherea tehnică a beneficiarului) începînd cu 1 ianuarie 2008 (nr. 11-09/5963, 26 decembrie 2007, nr. 3261-01-07, 21 decembrie 2007).Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 46. Ordin cu privire la aprobarea modului de finanțare a investițiilor și reparațiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2008 (nr. 8, 24 ianuarie 2008). Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 47. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale. Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova 48. Ordin cu privire la aprobarea listei notarilor din Republica Moldova (nr. 6, 16 ianuarie 2008). 49. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (nr. 18, 24 ianuarie 2008). Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile 50. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-AOC Certificarea Operatorilor Aerieni (nr. 137/GEN, 16 noiembrie 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 51. Ordin privind operarea unor modificări la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 514 din 7 septembrie 2007 (nr. 698, 28 decembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 52. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/1, 24 ianuarie 2008). 53. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 40/1 din 03.08.2007 Cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 3/5, 24 ianuarie 2008). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 54. Decizie despre Codul de conduită al radiodifuzorilor (nr. 127, 26 decembrie 2007). Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare 55. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică (nr. 45/AC, 17 ianuarie 2008).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte