RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
25.01.2008

Monitorul Oficial Nr. 16-17

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova51. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1479-IV, 23 ianuarie 2008).52. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 293-XVI, 21 decembrie 2007).53. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 1476-IV, 18 ianuarie 2008).54. Lege pentru modificarea Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 302-XVI, 27 decembrie 2007).55. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Gheorghe URSCHI (nr. 1478-IV, 18 ianuarie 2008).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova77. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice (nr. 9, 17 ianuarie 2008).78. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2005-2008 (nr. 11, 17 ianuarie 2008).79. Hotărîre cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale acordate rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și rezidenților incubatoarelor de inovare (nr. 12, 17 ianuarie 2008).80. Hotărîre cu privire la unele măsuri ce țin de organizarea activităților din domeniul infrastructurii calității (nr. 13, 17 ianuarie 2008).81. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ion URSU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 17, 18 ianuarie 2008).82. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind resturile explozive de război la Convenția asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003 (nr. 18, 18 ianuarie 2008).83. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est în cadrul Procesului de Cooperare Regională în Europa de Sud-Est (nr. 19, 18 ianuarie 2008).84. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de revizuire a unor prevederi ale Acordului Regional pentru spațiul european de radiodifuziune (Stockholm, 1961), adoptat la Geneva la 16 iunie 2006 (nr. 20, 18 ianuarie 2008).85. Hotărîre cu privire la sărbătorirea în anul 2009 a dinastiei Cantemireștilor (nr. 21, 18 ianuarie 2008).86. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 22, 18 ianuarie 2008).87. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părți ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine Est și la nord de Paralela 40° latitudine Sud, cu excepția teritoriului Mongoliei) și în Republica Islamică Iran în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, adoptat la Geneva la 16 iunie 2006 (nr. 23, 18 ianuarie 2008).88. Hotărîre cu privire la realizarea Programului național de combatere și profilaxie a holerei și altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010 (nr. 24, 18 ianuarie 2008).89. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 26, 18 ianuarie 2008).90. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 27, 18 ianuarie 2008).91. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 28, 18 ianuarie 2008).92. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29, 18 ianuarie 2008). 93. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 31, 21 ianuarie 2008).94. Hotăîre cu privire la numirea domnului Sergiu GONCERENCO în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 32, 21 ianuarie 2008).95. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 42, 23 ianuarie 2008)96. Hotărîre privind lichidarea consecințelor exploziei de gaze în blocul locativ din str.Ștefan cel Mare, nr.117, or. Soroca (nr. 43, 23 ianuarie 2008)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică28. Hotărîre cu privire la aprobarea Ofertei de Interconectare de Referință a S.A. Moldtelecom pentru anul 2008 (nr. 02, 29 decembrie 2007).Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile29. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementările aeronautice civile RAC-APL Autorizarea personalului aeronautic din aviația civilă (piloți, navigatori, ingineri de bord, însoțitori de bord, operatori de bord, controlori de trafic aerian) (nr. 04/GEN, 17 ianuarie 2008).Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare30. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/1, 17 ianuarie 2008).31. Hotărîre cu privire la excluderea Agenției de Оnregistrare Sconta S.R.L. din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 2/2, 17 ianuarie 2008).32. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 62/3 din 20.12.2007 (nr. 2/3, 17 ianuarie 2008).33. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 2/6, 17 ianuarie 2008).34. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Promacon (nr. 2/4-O, 17 ianuarie 2008).35. Ordonanța cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Diana (nr. 2/5-O, 17 ianuarie 2008).Acte ale Comisiei Electorale Centrale36. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Țareuca nr. 26/25, raionul Rezina (nr. 1453, 15 ianuarie 2008).37. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Buțeni nr. 20/7, raionul Hîncești (nr. 1469, 18 ianuarie 2008). Acte ale Băncii Naționale a Moldovei38. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 281, 7 noiembrie 2007).39. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (nr. 282, 7 noiembrie 2007).40. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea de către bănci a cotelor în capitalul unităților economice (nr. 332, 27 decembrie 2007).41. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 338, 27 decembrie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte