RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
21.12.2007

Monitorul Oficial Nr. 198-202

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova756. Decret pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 1415-IV, 12 decembrie 2007).757. Lege pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 222-XVI din 25 octombrie 2007).758. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 1411-IV, 11 decembrie 2007).759. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 242-XVI, 16 noiembrie 2007).760. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (nr. 1420-IV, 17 decembrie 2007).761. Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (nr. 260-XVI, 6 decembrie 2007).762. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina vizînd transplantul de organe și țesuturi de origine umană (nr. 1421-IV, 17 decembrie 2007).763. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina vizînd transplantul de organe și țesuturi de origine umană (nr. 261-XVI, 6 decembrie 2007).764. Decret pentru promulgarea Legii privind prelungirea mandatului consiliului local și al primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari (nr. 1422-IV, 17 decembrie 2007).765. Lege privind prelungirea mandatului consiliului local și al primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari (nr. 262-XVI, 6 decembrie 2007). 766. Hotărîre cu privire la respingerea proiectului de Lege pentru completarea Legii privind administrația publică locală (nr. 263-XVI, 6 decembrie 2007).767. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (nr. 264-XVI, 6 decembrie 2007).768. Hotărîre privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare (nr. 274-XVI, 13 decembrie 2007).769. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 276-XVI, 13 decembrie 2007). 770. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Pavel UNTURĂ, viceministru al transporturilor și gospodăriei drumurilor (nr. 1412-IV, 11 decembrie 2007).771. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1413-IV, 11 decembrie 2007).772. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Grigori FIGOLI și Alexandru REABCIUC (nr. 1414-IV, 11 decembrie 2007).773. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Tudor TERTEA (nr. 1417-IV, 12 decembrie 2007).774. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1418-IV, 12 decembrie 2007).775. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust (nr. 1419-IV, 13 decembrie 2007).776. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Aftenie ZADIC, Constantin REBEJA și Semion STAMAT (nr. 1423-IV, 17 decembrie 2007).777. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Alexandru GRIGORAȘ și Vitali VORONIUC (nr. 1424-IV, 17 decembrie 2007).778. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Mihail ȚERUȘ și Sergiu JACOTI (nr. 1425-IV, 17 decembrie 2007).779. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Iustina SCARLAT (nr. 1426-IV, 17 decembrie 2007).780. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile GROSU (nr. 1427-IV, 17 decembrie 2007).Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova și ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 61. Hotărîre și Ordin cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern (nr. 82, 29 noiembrie 2007, 98, 27 noiembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1436. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă (nr. 1361, 7 decembrie 2007).1437. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a părții moldave a Comisiei mixte în cadrul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 1379, 10 decembrie 2007).1438. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții (nr. 1380, 10 decembrie 2007). 1439. Hotărîre cu privire la activitatea Agenției pentru Silvicultură Moldsilva în anul 2006 și în nouă luni ale anului 2007 (nr. 1381, 10 decembrie 2007). 1440. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (nr. 1383, 10 decembrie 2007).1441. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 1385, 10 decembrie 2007).1442. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1386, 10 decembrie 2007).1443. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1387, 10 decembrie 2007).1444. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare 2008-2011 (nr. 1388, 10 decembrie 2007).1445. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind sălile delegațiilor oficiale ale Combinatului de Vinuri Cricova S.A. (nr. 1389, 11 decembrie 2007).1446. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2008 (nr. 1390, 11 decembrie 2007).1447. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind întrunirile (nr. 1391, 11 decembrie 2007).1448. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind Fondul național de garanție în asigurări (nr. 1392, 11 decembrie 2007).1449. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare pentru anii 2007-2011 (nr. 1393, 12 decembrie 2007).1450. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (nr. 1394, 12 decembrie 2007).1451. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 26 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 1395, 12 decembrie 2007).1452. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1398, 12 decembrie 2007).1453. Hotărîre cu privire la implementarea normelor salariale prevăzute în anul 2008 pentru angajații din ramurile sectorului bugetar (nr. 1399, 12 decembrie 2007).1454. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 1400, 13 decembrie 2007).1455. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 275 din 13 martie 2007 (nr. 1403, 14 decembrie 2007).1456. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a reprezentantului plenipotențiar al Republicii Moldova în Adunarea generală a acționarilor Teleradiocompaniei Interstatale Mir S.A. (nr. 1404, 14 decembrie 2007).1457. Hotărîre cu privire la numirea reprezentantului plenipotențiar al Republicii Moldova în Adunarea generală a acționarilor Teleradiocompaniei Interstatale Mir S.A. (nr. 1405, 14 decembrie 2007).1458. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea de către Republica Moldova a Acordului privind privilegiile și imunitățile Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, adoptat de către Consiliul guvernatorilor AIEA la 1 iulie 1959 la Viena (nr. 1406, 14 decembrie 2007).1459. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1407, 14 decembrie 2007).1460. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. privind stabilirea timpului unic pentru ridicarea indicilor de pe dispozitivele de evidență a energiei electrice, transportate prin linii interstatale de transmisiune electrică în statele-membre ale Comunității Statelor Independente, semnată la Minsk la 24 noiembrie 2006 (nr. 1408, 14 decembrie 2007).1461. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului II din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 1409, 14 decembrie 2007).1462. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se oprează în Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 11 august 2003 (nr. 1410, 14 decembrie 2007).1463. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești (nr. 1411, 14 decembrie 2007).1464. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 1412, 14 decembrie 2007).1465. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1413, 14 decembrie 2007). 1466. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport al încărcăturilor pe căile navigabile interne (CMNI), adoptată la Budapesta la 22 iunie 2001 (nr. 1414, 14 decembrie 2007).1467. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 1415, 14 decembrie 2007).1468. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri (nr. 1416, 14 decembrie 2007).1469. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Economiei al Republicii Slovace privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 1417, 14 decembrie 2007).1470. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1418, 17 decembrie 2007).1471. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2008 (nr. 1419, 17 decembrie 2007).1472. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1421, 17 decembrie 2007).1473. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 (nr. 1423, 17 decembrie 2007).1474. Hotărîre cu pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2008 (nr. 1420, 17 decembrie 2007).1475. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 27 iunie 2006 (nr. 1426, 18 decembrie 2007). 1476. Hotărîre cu cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1430, 18 decembrie 2007).1477. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1431, 18 decembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova713. Comunicat informativ privind modul de aplicare a TVA și de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locațiune (nr. (17-13/02/1-6897)-68, 10 decembrie 2007).Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 714. Hotărîre privind Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea instruirii igienice a unor categorii de angajați (nr. 9, 1 iunie 2007). Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova715. Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 55 din 27.02.2006 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind pregătirea și depunerea actelor în arhiva notarială (nr. 483, 17 decembrie 2007). Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat716. Comunicat informativ (nr. (17-13-02/1-6878) 67, 7 decembrie 2007).717. Ordin privind aprobarea formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată (nr. 676, 14 decembrie 2007).Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control718. Decizie (nr. 04-05/2007, 27 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare719. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele față de conținutul condițiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă (nr. 55/6, 8 noiembrie 2007).720. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 60/1, 13 decembrie 2007).721. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni emise de О.C.S. Total Leasing S.A. (nr. 60/7, 13 decembrie 2007).722. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/1, 18 decembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale723. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1381, 11 decembrie 2007).724. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi din 9 decembrie 2007 pentru funcția de primar al comunei Albina, raionul Cimișlia, și de primar al satului Bugeac, UTA Găgăuzia (nr. 1382, 11 decembrie 2007).725. Hotărîre cu privire la fixarea datei de desfășurare a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia (nr. 1383, 11 decembrie 2007).Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova726. Decizie cu privire la Concepția de reorganizare a IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 120, 4 decembrie 2007).727. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie și a autorizației de retransmisie prin satelit pentru DIXI-MEDIA-GRUP SRL și ОCS FOCUS-SAT SRL (nr. 121, 4 decembrie 2007).728. Decizie cu privire la contestarea Deciziei CCA nr. 7 din 29.11.2006 și a Art. 1 al Deciziei CCA nr. 103 din 11.10.2007 (nr. 122, 4 decembrie 2007).729. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie Vertamar SRL, SC RETAN TV SRL, Acelax TV SRL (nr. 123, 4 decembrie 2007).730. Decizie despre demersul Direcției Pompieri și Salvatori a MAI (nr. 124, 4 decembrie 2007). Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova731. Ordin privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 117, 20 noiembrie 2007).Acte ale Societății pe Acțiuni TUTUN-CTC732. Declarația privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru. Acte ale Băncii Naționale a Moldovei733. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova (nr. 291, 15 noiembrie 2007).734. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 185 din 23 iulie 2003 cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente (nr. 295, 22 noiembrie 2007).735. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (nr. 301, 29 noiembrie 2007).736. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Standardului Național de Contabilitate 30 Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor și altor instituții financiare (nr. 304, 4 decembrie 2007).737. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (nr. 306, 6 decembrie 2007).738. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de completare de către bănci a rezervelor obligatorii în valută străină (nr. 312, 10 decembrie 2007).