RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
30.11.2007

Monitorul Oficial Nr. 184-187

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova710. Decret pentru promulgarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 1390-IV, 26 noiembrie 2007). 711. Lege privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 220-XVI, 19 octombrie 2007). 712. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 1381-IV, 21 noiembrie 2007).713. Lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (nr. 223-XVI, 25 octombrie 2007).714. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1382-IV, 22 noiembrie 2007).715. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 224-XVI, 25 octombrie 2007).716. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1383-IV, 22 noiembrie 2007).717. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 234-XVI, 8 noiembrie 2007).718. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1385-IV, 23 noiembrie 2007). 719. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 244-XVI, 16 noiembrie 2007). 720. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1386-IV, 23 noiembrie 2007). 721. Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 245-XVI, 16 noiembrie 2007). 722. Hotărîre privind numirea vicepreședintelui Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție (nr. 246-XVI, 22 noiembrie 2007). 723. Hotărîre privind numirea unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 247-XVI, 22 noiembrie 2007).724. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1384-IV, 22 noiembrie 2007).725. Decret privind numirea domnului Gheorghe RUSNAC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 1387-IV, 26 noiembrie 2007). 726. Decret privind numirea doamnei Tatiana LAPICUS, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 1388-IV, 26 noiembrie 2007). 727. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnei Ana SAMSON (nr. 1389-IV, 26 noiembrie 2007). 728. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Svetlana CREȚU (nr. 1391-IV, 27 noiembrie 2007). Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova 60. Hotărîre privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice și asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către Academia de Științe a Moldovei și unele instituții subordonate în perioada anilor 2005-2006 (nr. 67, 25 septembrie 2007).

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova1312. Hotărîre cu privire la Comisia națională pentru monitorizarea controlului asupra armelor și dezarmării (nr. 1254, 19 noiembrie 2007).1313. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Regatul Spaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la Chișinău la 8 octombrie 2007 (nr. 1256, 19 noiembrie 2007). 1314. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Memorandumului de Оnțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Șoselei de Centură a Mării Negre, semnat la 19 aprilie 2007, la Belgrad (nr. 1257, 19 noiembrie 2007). 1315. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 (nr. 1258, 19 noiembrie 2007). 1316. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării bunăstarea poporului în primele nouă luni ale anului 2007 și executarea în anii 2005-2007 a obiectivelor cantitative principale (nr. 1265, 21 noiembrie 2007).1317. Hotărîre cu privire la crearea și implementarea subsistemului informațional automatizat Registrul unic de licențiere (nr. 1266, 21 noiembrie 2007).1318. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1324 din 9 octombrie 2002 (nr. 1267, 21 noiembrie 2007). 1319. Hotărîre cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilități ale aparatului locomotor (nr. 1268, 21 noiembrie 2007). 1320. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 1269, 21 noiembrie 2007).1321. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 nr. 408-XVI din 21 decembrie 2006 (nr. 1275, 23 noiembrie 2007).1322. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 405-XVI din 15 decembrie 2006 (nr. 1276, 23 noiembrie 2007).1323. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 348-XVI din 23 noiembrie 2006 (nr. 1277, 23 noiembrie 2007). 1324. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1278, 23 noiembrie 2007).1325. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii cu privire la comerțul interior (nr. 1279, 23 noiembrie 2007).1326. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1280, 26 noiembrie 2007). 1327. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport (nr. 1281, 26 noiembrie 2007).1328. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1282, 26 noiembrie 2007).1329. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de executare a Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1284, 26 noiembrie 2007).1330. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 1286, 26 noiembrie 2007).1331. Hotărîre cu privire la crearea Muzeului Național Complexul Monastic Căpriana, filială a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (nr. 1287, 26 noiembrie 2007).1332. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1290, 26 noiembrie 2007).1333. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 (nr. 1291, 26 noiembrie 2007). 1334. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1292, 26 noiembrie 2007).1335. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1294, 27 noiembrie 2007).1336. Hotărîre cu privire la ridicarea nivelului de acordare a asistenței medicale spitalicești (nr. 1295, 27 noiembrie 2007).1337. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1296, 27 noiembrie 2007).1338. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor domnului Valerian CRISTEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Cehă (nr. 1307, 28 noiembrie 2007).1339. Dispoziție (nr. 108-d, 26 noiembrie 2007).

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a MoldoveiActe ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova 680. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 74 din 31 octombrie 2006 (nr. 97, 26 noiembrie 2007). Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova681. Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 438-O, 19 noiembrie 2007).Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova 682. Ordin cu privire la recepția finală a obiectivelor (nr. 149, 16 noiembrie 2007). 683. Ordin cu privire la aprobarea Indicatorului de Norme de deviz pentru lucrări de restaurări monumente istorice RM (nr. 150, 20 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare 684. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Codreanca (nr. 57/1, 23 noiembrie 2007). 685. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare și cotelor-părți deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 57/4, 23 noiembrie 2007). 686. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni Proprietar (nr. 57/2-O, 23 noiembrie 2007). 687. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic la Compania de asigurare Delta S.R.L. (nr. 57/3-O, 23 noiembrie 2007). Acte ale Comisiei Electorale Centrale 688. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor noi din 11 noiembrie 2007 pentru funcția de consilier în Consiliul raional Rezina și funcția de primar al comunei Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 1338, 15 noiembrie 2007). Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova 689. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și la autorizațiile de retransmisie (nr. 117, 20 noiembrie 2007). 690. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie, eliberată S.C. Kiwi Studio TV SRL din mun. Chișinău pentru studioul TV prin cablu Kiwi TV (nr. 118, 20 noiembrie 2007). 691. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea canalelor TV (nr. 119, 20 noiembrie 2007).