RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
13.07.2007

Monitorul Oficial Nr.98-102

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

438. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XVI din 9 februarie 2007 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenționarea producătorilor agricoli (nr. 151-XVI, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;

439. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Wolfgang LERKE (nr. 1203-IV, 4 iulie 2007).nbsp;nbsp;

440. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr.nbsp; 1204-IV, 4 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

441. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Victor GROSU (nr. 1205-IV, 6 iulie 2007).nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind raportul asupra formării și utilizării Fondului special pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor și a altor mijloace provenite din activitatea organizațiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006 (nr. 26, 8 mai 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

801. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sangvine pentru anii 2007-2011 (nr. 637, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

802. Hotărîre cu privire la crearea unei întreprinderi de stat (nr. 732, 29 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

803. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1624 din 31 decembrie 2003 (nr. 738, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

804. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului III al Legii nr. 559-XV din 25 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 746, 29 iunie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

805. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 747, 29 iunie 2007).

806. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polonia referitor la acordarea unui credit tehnic, semnat la 4 iunie 2007 la Chișinău (nr. 748, 29 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

807. Hotărîre cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2008-2010) (nr. 756, 2 iulie 2007).

808. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții subordonate Ministerului Educației și Tineretului

(nr. 757, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

809. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie VRABIE, viceprim-ministru, ministru al administrației publice locale (nr. 762, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

810. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 765, 2 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;

811. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp;nbsp; completarea Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigații (nr. 766, 2 iulie 2007). nbsp;

812. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp;nbsp; completarea Legii nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni (nr. 767, 2 iulie 2007). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

813. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectulnbsp; hotărîrii Parlamentului Cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la aprobarea statutului, structurii organizatorice, devizului de cheltuieli și a cuantumului retribuirii lunare a membrilor și colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 768, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

814. Hotărîre pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Оntreprinderea de Stat Cadastru și filialele acesteia (nr. 770, 2 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

815. Hotărîre pentru implementarea Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecția soiurilor de plante

(nr. 773, 3 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

816. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional judiciar pentru anii 2007-2008

(nr. 776, 3 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

817. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului

nr. 530 din 18 mai 2006 (nr. 778, 3 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;

nbsp;818. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului

nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (nr. 779, 3 iulie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;

819. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Lergii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistența psihiatrică (nr. 783, 5 iulie 2007).nbsp;nbsp;

nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

431. Hotărîre (nr. 2109-C, 25 mai 2007).nbsp;

nbsp;

nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

432. Ordin privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere (nr. 289, 7 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

433. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Istorie, Stat și Drept (nr. 35/AC, 12 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

434. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 37/AC, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

435. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Filozofie, Sociologie și Științe Politice

(nr. 38/AC, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

436. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului de Zootehnie și Medicină Veterinară (nr. 39/AC, 28 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

437. Hotărîre cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală sătească Buțeni

nr. 20/14, raionul Hîncești (nr. 763, 25 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

438. Hotărîre cu privire prelungirea degrevării unor președinți ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi (nr. 765, 25 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

439. Hotărîre cu privire la delegarea dnei Renata Lapti, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale și a dlui Vasile Gafton, membru al Comisiei la Riga, Letonia (nr. 767, 25 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

440. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 768, 25 iunie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

441. Hotărîre privind abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 758 din 20 iunie 2007 Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în circumscripția electorală sătească Mihăileni nr. 27/14, raionul Rîșcani

(nr. 770, 29 iunie 2007).

442. Hotărîre cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 772, 29 iunie 2007