RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.04.2007

Monitorul oficial Nr. 54-56

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

249. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 1078-IV, 6 aprilie 2007).

250. Lege cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 23-XVI, 16 februarie 2007).

251. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1079-IV, 10 aprilie 2007).

252. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 64-XVI, 16 martie 2007).

253. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 34 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 1080-IV, 10 aprilie 2007).

254. Lege privind modificarea articolului 34 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 66-XVI, 22 martie 2007).

255. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 1085-IV, 13 aprilie 2007).

256. Lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 72-XVI, 22 martie 2007).

257. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 1081-IV, 10 aprilie 2007).

258. Legenbsp; pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 73-XVI, 22 martie 2007).

259. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 1082-IV, 10 aprilie 2007).

260. Lege pentru abrogarea unor acte legislative (nr. 83-XVI, 29 martie 2007).

261. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar din Irak (nr. 95-XVI, 5 aprilie 2007).nbsp;

262. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Efim AGACHI (nr. 1083-IV, 10 aprilie 2007).

263. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 1084-IV, 11 aprilie 2007).

264. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemițanu doamnei Larisa BUMACOV (nr. 1086-IV, 13 aprilie 2007).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind controlul constituționalitățiinbsp; articolului 695nbsp;din Codul fiscal al Republicii Moldovanbsp; (nr. 8, 12 aprilie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind raportul asupra evidenței, gestionării și integrității proprietății publice, formării și utilizării mijloacelor fondului pentru finanțarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcții de către Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului și unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2005-2006 (9 luni) (nr. 6, 6 februarie 2007).

9. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2006 (nr. 10, 26 februarie 2007).nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

396. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunilor metodice privind implementarea Modului de formare a prețurilor pentru proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu gaze naturale și apă potabilă (nr. 123, 7 februarie 2007).

397. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului listei obiectelor nepasibile privatizării (nr. 365, 4 aprilie 2007).

398. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Victoria IFTODI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Algeriană Democrată și Populară, prin cumul, cu reședința la Paris (nr. 367, 5 aprilie 2007).

399. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Serviciul Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova șinbsp; Oficiul Standardizare, Metrologie și Testări al Republicii Slovacia cunbsp;nbsp; privire la colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei și evaluării conformității (nr. 368, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

400. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie PÎRLOG, ministru al justiției (nr. 369,
6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

401. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de export temporar al tehnicii agricole (nr. 370, 6 aprilie 2007).

402. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul finanțelor publice, semnat la Baku la 22nbsp; februarie 2007 (nr. 371, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

403. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul de Monitorizare Financiară al Georgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțării terorismului, semnat la Strasbourg la 21 februarie 2007 (nr. 372, 6 aprilie 2007).

404. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înțelegere privind Cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare referitor la chestiunile legate de activitatea Centrului Comun de Eliberare a Vizelor în mun. Chișinău (nr. 373, 6 aprilie 2007).

405. Hotărîre cu privire la denunțarea unor convenții (nr. 374, 6 aprilie 2007).

406. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu OSTALEP,nbsp;nbsp; viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 375, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

407. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor COLENOV, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 376, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

408. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul învățămîntului între ministerele învățămîntului ale statelor-membre ale GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003 (nr. 377, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

409. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Irlandei privind cooperarea culturală (nr. 378, 6 aprilie 2007).

410. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificareanbsp; articolului VI din Legea nr.nbsp; 247-XVI din 21 iulie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 379, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

411. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la grădinile zoologice (nr. 380, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

412. Hotărîrenbsp; cu privire la denunțarea unor convenții (nr. 381, 6 aprilie 2007).

413. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 382, 6 aprilie 2007).

414. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor (nr. 383, 6 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

415. Hotărîre cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova și executarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării bunăstarea poporului în anul 2006 (nr. 384, 6 aprilie 2007).nbsp;

416. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică (nr. 387, 10 aprilie 2007).

417. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului întrenbsp; Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Departamentul Federal de Finanțe al Confederației Elvețiene privind colaborarea în domeniul finanțelor publice (nr. 389, 10 aprilie 2007).

418. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 390, 10 aprilie 2007).

419. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 391, 10 aprilie 2007).

420. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 392, 10 aprilie 2007).

421. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 395, 11 aprilie 2007).

422. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 23 mai 2006 (nr. 396, 11 aprilie 2007).

423. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în unele acte legislative (nr. 399, 11 aprilie 2007).nbsp;

424. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 401, 12 aprilie 2007).

425. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 402, 12 aprilie 2007).

426. Hotărîrenbsp; cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 403, 12 aprilie 2007).

427. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 404, 12 aprilie 2007).

428. Hotărîre cu privire la comercializarea unui teren (nr. 405, 12 aprilie 2007).

429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentrunbsp; completarea unor acte legislative (nr. 406,
13 aprilie 2007).

430. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 407, 13 aprilie 2007).

431. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 408,
13 aprilie 2007).

432. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Centrul Administrativ de Stat de Asigurări Sociale al Republicii Lituaniene în domeniul asigurărilor sociale de stat pe anii 2007-2008 (nr. 409, 17 aprilie 2007).

433. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Sofia la 5 februarie 2007 (nr. 410, 17 aprilie 2007).

434. Hotărîre cu privire la elaborarea Planului de asistență completă al Republicii Moldova (Compact) în cadrul Programului SUA Provocările Mileniului (nr. 413, 17 aprilie 2007).

435. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 415, 17 aprilie 2007).

436. Hotărîre cu privire la realizarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 430, 19 aprilie 2007).

437. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.24 din 10 ianuarie 2007 (nr. 431, 19 aprilie 2007).

438. Dispoziție (nr. 43-d, 10 aprilie 2007).

439. Dispoziție (nr. 44-d, 11 aprilie 2007).nbsp;

440. Dispoziție (nr. 45-d, 11 aprilie 2007).

441. Dispoziție (nr. 46-d, 12 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp; Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

216. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor pe bază de lapte (nr. 173, 14 iulie 2006).

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

217. Ordin cu privire la distribuirea spectrului de frecvențe pentru implementarea radioaccesului fix (nr. 43,
4 aprilie 2007).

Acte ale Biroului Național de Statistică

218. Indicii prețurilor de consum al populației.nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

219. Ordin cu privire la abrogarea unor Ordine (nr. 69/GEN, 5 aprilie 2007).nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

220. Comunicat (nr. 17-13-02/2-1479)19, 10 aprilie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

221. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/1, 12 aprilie 2007).

222. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Tocușor (nr. 20/2, 12 aprilie 2007).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

223. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte, președinte al Colegiului economic și judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 113/5, 29 martie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova

224. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 460, 6 aprilie 2007).

225. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în Fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 500, 12 aprilie 2007).

226. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral PATRIA- Родина-Равноправие și a simbolului electoral (nr. 502, 13 aprilie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

227. Numărul total al contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere și amenzile, precum și totalurile sumelor majorărilor de întîrziere și amenzilor care se anulează (conform prevederilor art. 4 la Legea nr. 390-XVI din 8 decembrie 2006 pentru anularea majorărilor de întîrziere și amenzilor) (23 martie 2007).nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

227a. Decizie cu privire la ponderea muzicii autohtone în serviciile de programe audiovizuale (nr. 51, 12 aprilie 2007).

227b. Decizie cu privire la activitatea postului Ramil TV (nr. 52, 12 aprilie 2007).

227c. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie prin satelit pentru postul de radio Fresh FM (nr. 54,
12 aprilie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

228. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 87, 12 aprilie 2007).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;nbsp;nbsp;