RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
13.04.2007

Monitorul oficial Nr. 51-53

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

238. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1072-IV,
5 aprilie 2007).

239. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 447-XVI, 28 decembrie 2006).

240. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1073-IV, 5 aprilie 2007).

241. Lege pentru completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 62-XVI, 16 martie 2007).

242. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1074-IV,
5 aprilie 2007).

243. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 63-XVI, 16 martie 2007).

244. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr.nbsp; 1075-IV, 5 aprilie 2007).

245. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 78-XVI, 23 martie 2007).

246. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1641-III din
17 ianuarie 2004 (nr. 1071-IV, 5 aprilie 2007).

247. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Igor CRUPENICOV (nr. 1076-IV, 6 aprilie 2007).

248. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 1077-IV, 6 aprilie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

383. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional (nr. 270, 13 martie 2007).

384. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 359, 3 aprilie 2007).

385. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 361, 3 aprilie 2007).

386. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ocrotirea sănătății, asistența medicală și tratamentul balneosanatorial al militarilor și membrilor familiilor lor, precum și al militarilor prin contract trecuți în rezervă (retragere) (nr. 362, 3 aprilie 2007).

387. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 364, 4 aprilie 2007).

388. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vasile TARLEV, Prim-ministru, în Republica Slovacă (Bratislava, 22 martie 2007) (nr. 366, 5 aprilie 2007).nbsp;

389. Hotărîre cu privire la comercializarea unui teren (nr. 385, 10 aprilie 2007).

390. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în noiembriedecembrie 2006 și încorporarea în serviciul militar în maiiunie 2007 (nr. 386, 10 aprilie 2007).

391. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Orhei și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 388, 10 aprilie 2007).

392. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Eugenia GONCIAR (nr. 394, 11 aprilie 2007).nbsp;

393. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui {tefan NOVAC (nr. 397, 11 aprilie 2007)

394. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion APOSTOL (nr. 398, 11 aprilie 2007)

395. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 400, 11 aprilie 2007)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

197. Ordin cu privire la modificarea ordinului MS și CNAM nr. 389/204-A din 27.12.2004 (nr. 119/55-A,
26 martie 2007).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

198. Ordin cu privire la sancționarea disciplinară a notarului de stat Vitalie Cojocari, teritoriul de activitate mun. Bălți (nr. 157, 3 aprilie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

199. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal (nr. 15/1, 16 martie 2007).

200. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Autoinvest-Mărțișor (nr. 19/2, 4 aprilie 2007).

201. Hotărîre cu privire la prescrierea respectării cerințelor legislației în vigoare (nr. 19/4, 4 aprilie 2007).

202. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Băncii Comerciale Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 19/5, 4 aprilie 2007).

203. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului documentar efectuat la Societatea pe acțiuni Acvila-Sport
(nr. 19/6, 4 aprilie 2007).

204. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 19/3-O, 4 aprilie 2007).

205. Ordonanță cu privire la efectuarea unor controale complexe (nr. 19/7-O, 4 aprilie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

206. Hotărîre cu privire la degrevarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală
(nr. 452, 30 martie 2007).

207. Hotărîre cu privire la convocarea dlui Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 453,
30 martie 2007).

208. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 454, 30 martie 2007).

209. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 455, 30 martie 2007).

210. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 456, 30 martie 2007).

211. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 457, 30 martie 2007).

212. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor listelor electorale pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (nr. 458, 30 martie 2007).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

213. Decizie cu privire la procedura de încheiere, executare și reziliere a Acordului de eșalonare a datoriilor istorice față de bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 1/5, 15 ianuarie 2007).

214. Decizie cu privire la procedura de încheiere, executare și reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus a contribuțiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii și alte recompense (nr. 1/6, 15 ianuarie 2007).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

214a. Decizie cu privire la serviciile de programe ale posturilor 101,3 FM, Univers FM, Vocea Basarabiei, TV-Prim, PRO-TV Chișinău, Retro FM (nr. 48, 3 aprilie 2007).

214b. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către întreprinderile CimSat TV SRL, LV-Topal SRL, ENI Ai SRL, Telex SRL, Ghium-TV SRL, ARTOBAGO SRL, HARTUM TV SRL, CAGHET-PLUS, Videovox SRL, Nicalmol SRL, Vartera-Plus SRL, MOLDTELECOM SA filiala Leova, LN Disc SRL, ILIXAR-BIS SRL, Meganbsp; Satelit TV SRL (nr. 50, 3 aprilie 2007).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

215. Hotărîre cu privire la deschiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova concurenților electorali, pe perioada desfășurării campaniei electorale privind alegerile locale generale din 2007 (nr. 80, 6 aprilie 2007).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de actenbsp;