RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
02.02.2007

Monitorul oficial Nr. 14-17

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 965-IV, 26 ianuarie 2007).nbsp;

40. Lege cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 352-XVI, 24 noiembrie 2006).nbsp;

41. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (nr. 966-IV, 26 ianuarie 2007).nbsp;

42. Lege cu privire la asistența juridică internațională în materie penală (nr. 371-XVI, 1 decembrie 2006).nbsp;

43. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 967-IV, 26 ianuarie 2007).nbsp;

44. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 376-XVI, 7 decembrie 2006).nbsp;

45. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 972-IV, 30 ianuarie 2007).nbsp;

46. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 423-XVI, 22 decembrie 2006).nbsp;

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 961-IV, 24 ianuarie 2007).nbsp;

48. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 425-XVI, 22 decembrie 2006).nbsp;

49. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Naomi BEN-AMI (nr. 957-IV, 24 ianuarie 2007).

50. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Evdochia TIȘCENCO (nr. 958-IV, 24 ianuarie 2007).

51. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 959-IV, 24 ianuarie 2007).

52. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Rafael AGADJANEAN (nr. 960-IV, 24 ianuarie 2007).

53. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 962-IV, 25 ianuarie 2007).

54. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Edmond PAMBOUKJIAN (nr. 963-IV, 26 ianuarie 2007).

55. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nikolai KIKTENKO (nr. 964-IV, 26 ianuarie 2007).

56. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Grigore CHETRARI (nr. 968-IV, 29 ianuarie 2007).

57. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Vladimir DODON și doamnei Galina ROTTA (nr. 969-IV, 29 ianuarie 2007).

58. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile GUȚU și doamnei Sofia SÎRBU (nr. 970-IV, 30 ianuarie 2007).

59. Decret privind Comisia de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate (nr. 971-IV, 30 ianuarie 2007).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

75. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 56, 22 ianuarie 2007).

76. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 57, 22 ianuarie 2007).

77. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 58, 22 ianuarie 2007).

78. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 59, 22 ianuarie 2007).

79. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 60, 22 ianuarie 2007).

80. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 61, 22 ianuarie 2007).

81. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 62, 22 ianuarie 2007).

82. Hotărîre cu privire la atribuirea unor terenuri (nr. 63, 22 ianuarie 2007).

83. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 64, 22 ianuarie 2007).

84. Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului și tarifelor serviciilor cu plată și a Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale Agenției Relații Funciare și Cadastru provenite din furnizarea materialelor topogeodezice și cartografice din Fondul cartografo-geodezic (nr. 65, 22 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

85. Hotărîre privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 (nr. 66, 22 ianuarie 2007).

86. Hotărîre cu privire la îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor (nr. 67, 23 ianuarie 2007).

87. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Titlului III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 68, 23 ianuarie 2007).

88. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 71, 23 ianuarie 2007).

89. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățămînt de stat (nr. 74, 25 ianuarie 2007).

90. Hotărîre cu privire la activitatea Agenției Relații Funciare și Cadastru în anul 2005 și în 11 luni ale anului 2006 (nr. 75, 25 ianuarie 2007).

91. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 76, 25 ianuarie 2007).

92. Hotărîre cu privire la executarea unor hotărîri de Guvern (nr. 77, 25 ianuarie 2007).

93. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1156-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunile internaționale de menținere a păcii (nr. 78, 26 ianuarie 2007).

94. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (nr. 79, 26 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;

95. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 80, 26 ianuarie 2007).

96. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate (nr. 81, 26 ianuarie 2007).

97. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 82, 26 ianuarie 2007).

98. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Proiectul privind primul credit destinat susținerii reducerii sărăciei (SCRS 1) în Republica Moldova), semnat la Chișinău la 22 decembrie 2006 (nr. 84, 26 ianuarie 2007).nbsp;

99. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (nr. 85, 26 ianuarie 2007).

100. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Principatului Liechtenstein privind asistența umanitară și cooperarea tehnică (nr. 86, 26 ianuarie 2007).

101. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Constituția Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI) (nr. 87, 26 ianuarie 2007).

102. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Azerbaidjan, Guvernul Republicii Belarus,nbsp; Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la simplificarea deplasării și îndeplinirii formalităților referitoare la producția pomilegumicolă (nr. 88, 26 ianuarie 2007). ........................................................................................................................................................................

103. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Agenția de Inteligență Financiară a Republicii Bulgaria în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (semnat la Chișinău la 9 iunie 2006) (nr. 89, 29 ianuarie 2007).

104. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Feodosia FURCULIȚA, director general al Serviciului Vamal (nr. 91, 29 ianuarie 2007).

105. Hotărîre cu privire la taxele de cazare în căminele instituțiilor de stat de învățămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior și din domeniul științei și inovării (nr. 99, 30 ianuarie 2007).

106. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.28 lit.q) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 102, 30 ianuarie 2007).

107. Dispoziție (nr. 11-d, 23 ianuarie 2007).

108. Dispoziție (nr. 13-d, 26 ianuarie 2007).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

58. Informație (nr. 07/1-3-06/142, 26 ianuarie 2007).

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

59. Ordin cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerțul Republicii Moldova cu bovine și porcine (nr. 158, 7 iulie 2006).nbsp;

nbsp;Acte ale Ministerului Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și ale Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice

(Federația SINDASP)

60. Convenție colectivă pe anii 2007-2009 încheiată între Ministerul Administrației Publice Locale și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice.

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp;

61. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-REAC - Raportarea evenimentelor de aviație civilă (nr. 06/GEN, 15 ianuarie 2007).nbsp;

62. Ordin cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-SAFA - Evaluarea siguranței zborurilor la aeronavele străine (nr. 07/GEN, 16 ianuarie 2007).nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

63. Ordin privind aprobarea medaliei Cel mai bun contribuabil (nr. 245, 25 decembrie 2006).nbsp;

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

64. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Institutului Patrimoniului Cultural (nr. 33/AC, 11 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

65. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 25 ianuarie 2007).

66. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Liftmontaj (nr. 5/3, 25 ianuarie 2007).

67. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de brokeraj, desfășurat anterior de Societatea pe acțiuni Asito-Broker (nr. 5/4, 25 ianuarie 2007).

68. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 5/5, 25 ianuarie 2007).nbsp;

69. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare (nr. 5/2-O, 25 ianuarie 2007).

Acte ale Comisiei Electorale Centralenbsp;

70. Hotărîre privind aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2006 (nr. 402, 16 ianuarie 2007).

71. Hotărîre privind aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale (nr. 403, 16 ianuarie 2007).

72. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale dl Eugeniu Știrbu la Paris, Franța (nr. 405, 16 ianuarie 2007).

73. Hotărîre cu privire la delegarea secretarului Comisiei Electorale Centrale dl Iurie Ciocan la Washington, Statele Unite ale Americii (nr. 406, 16 ianuarie 2007).

74. Hotărîre cu privire la Declarația dlui Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 407,
16 ianuarie 2007).

Acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova

75. Ordin privind măsurile suplimentare de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

75a. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie solicitată de IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru postul TV Moldova Internațional cu emisie prin satelit (nr. 12, 22 ianuarie 2007).

75b. Decizie cu privire la plasarea publicității mascate în cadrul serviciilor de programe ale postului Pro TV Chișinău (nr. 13, 22 ianuarie 2007).

75c. Decizie despre obligativitatea informării consumatorului de programe asupra respectării legislației în vigoare și a aplicării sancțiunilor (nr. 14, 22 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;

Acte ale Consiliului municipal Chișinău

76. Decizie cu privire la aprobarea Cataloagelor de prețuri la serviciile de alimentare cu apă potabilă și evacuare a apelor uzate, furnizate populației și agenților economici de către S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 64/3, 25 ianuarie 2007).nbsp;

Partea IV

Acte ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte