RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
05.01.2007

Monitorul oficial Nr. 1-2

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldovanbsp;

1. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 935-IV, 29 decembrie 2006).

2. Lege pentru modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 439-XVI, 28 decembrie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Decizie pentru neacceptarea sesizării deputatului în Parlament Gheorghe Susarenco privind controlul constituționalității Legii nr. 211-XV din 29 mai 2003 Pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (26 decembrie 2006).nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 1370, 1 decembrie 2006).

2. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 1464, 23 decembrie 2006).

3. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1465, 23 decembrie 2006).nbsp;

4. Hotărîre cu privire la unele aspecte ce țin de dividendele aferente cotei de participare a statului în societățile pe acțiuni (nr. 1497, 28 decembrie 2006).

5. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1499, 28 decembrie 2006).

6. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 (nr. 1501, 29 decembrie 2006).

7. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1502, 29 decembrie 2006).nbsp;

8. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1504, 29 decembrie 2006).nbsp;

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (nr. 1, 2 ianuarie 2007).

10. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (nr. 9, 2 ianuarie 2007).nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 31/AC, 19 decembrie 2006).nbsp;

2. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 32/AC, 19 decembrie 2006).nbsp;

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

3. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC-FTL Timpul de zbor, timpul de serviciu de zbor și timpul de odihnă al membrilor echipajelor aeronavelor civile (nr. 129/GEN, 26 decembrie 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

4. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 71/1, 28 decembrie 2006).

5. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Firmei auditor Audit-Real SRL pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit a participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare (nr. 71/3, 28 decembrie 2006).

6. Hotărîre cu privire la lichidarea din proprie inițiativă a genului de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare de brokeraj, desfășurat anterior de Societatea cu răspundere limitată Real-Manager (nr.71/4, 28 decembrie 2006).

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Modului de calculare a Indicelui bursier de preț al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 71/5, 28 decembrie 2006).

8. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/11 din 28.09.1999, nr. 45/4 din 14.12.2000 și nr. 36/1 din 26.09.2002 (nr. 71/8, 28 decembrie 2006).

9. Hotărîre privind confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 71/10, 28 decembrie 2006).

10. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea unor societăți pe acțiuni (nr. 71/2-O, 28 decembrie 2006).

11. Ordonanță cu privire la prezentarea de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare a confirmării respectării normativului obligatoriu de suficiență a capitalului propriu minim pentru desfășurarea activității pe piața valorilor mobiliare (nr. 71/6-O, 28 decembrie 2006).

12. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic al produselor program ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 71/9-O, 28 decembrie 2006).

Acte ale Comisiei Electorale Centralenbsp;

13. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali (nr. 382, 12 decembrie 2006).

14. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea membrilor reprezentanți ai concurenților electorali (nr. 383, 12 decembrie 2006).

15. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orășenești (municipale), de sector și sătești (comunale) (nr. 384, 12 decembrie 2006).

16. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere și verificare a listelor de subscripție (nr. 385, 12 decembrie 2006).

17. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale (nr. 386, 12 decembrie 2006).

18. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind procesul de transmitere și colectare a informațiilor electorale la alegerile parlamentare (nr. 387, 12 decembrie 2006).

Acte ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor și Fondurilor Nestatale de Pensii

19. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr. 21 din 22.02.1999 (nr. 104-e, 13 decembrie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte