RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
29.07.2005

Monitorul oficial Nr. 101-103

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

475. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 147-IV, 22 iulie 2005).

476. Lege privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 142-XVI, 7 iulie 2005).

477. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stînga Nistrului (Transnistria) (nr. 150-IV, 28 iulie 2005).

478. Lege cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stînga Nistrului (Transnistria) (nr. 173-XVI, 22 iulie 2005).

479. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 133-XVI, 30 iunie 2005).

480. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 144-XVI, 7 iulie 2005).

481. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 147-XVI, 14 iulie 2005).

482. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 148-XVI, 14 iulie 2005).

483. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 149-XVI, 14 iulie 2005).

484. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 151-XVI, 14 iulie 2005).

485. Hotărîre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 152-XVI, 14 iulie 2005).

486. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 163-XVI, 22 iulie 2005).

487. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 164-XVI, 22 iulie 2005).

488. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 172-XVI, 22 iulie 2005).

489. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia GUTIUM (nr. 148-IV, 22 iulie 2005).

490. Decret privind conferirea titlului onorific Meșter-Faur domnilor Ion COLIN și Alexandru VRĂNCEANU
(nr. 149-IV, 22 iulie 2005).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind controlul constituționalității unor dispoziții ale art. 421, art. 433 alin. (1), art. 452 alin. (1) și art. 455 alin. (3) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 16, 19 iulie 2005). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreținerea Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, formării și utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Național în perioada anului 2004 (nr. 26, 17 mai 2005).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

780. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 373-XV din 11 noiembrie 2004 (nr. 701, 14 iulie 2005).

781. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la aprobarea Listei activelor Serviciului Grăniceri propuse pentru comercializare (nr. 702, 15 iulie 2005).

782. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 942 din 19 august 2004 (nr. 705, 15 iulie 2005).

783. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Croația cu privire la asistența reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chișinău la 30 mai 2005 (nr. 709, 15 iulie 2005).

784. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind analiza funcțională, elaborarea și implementarea Strategiei de reformă a administrației publice centrale în Moldova (nr. 711, 15 iulie 2005).

785. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cu privire la abolirea reciprocă a cerințelor de viză pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 714, 15 iulie 2005).

786. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 715, 15 iulie 2005).

787. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susținerea sectorului agrar, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005 (nr. 717, 15 iulie 2005).

788. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 718, 18 iulie 2005).

789. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 (nr. 719, 18 iulie 2005).

790. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 720, 18 iulie 2005).

791. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 722, 18 iulie 2005).

792. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 723, 19 iulie 2005).

793. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și de plată a compensației bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război (nr. 724, 19 iulie 2005).

794. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Concepției educației militaro-patriotice a tineretului (nr. 725, 19 iulie 2005).

795. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului Comitetului Național pentru Adopții (nr. 726, 19 iulie 2005).

796. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 728, 20 iulie 2005).

797. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 19-XV din 17 februarie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din Fondul pentru susținerea sectorului agrar (nr. 729, 20 iulie 2005).

798. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 633-XV din
15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 733, 20 iulie 2005).

799. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 734, 21 iulie 2005).

800. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la construcția complexului hotelier-locativ Ustia (nr. 735, 21 iulie 2005).

801. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 737, 22 iulie 2005).

802. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stînga Nistrului (Transnistriei) (nr. 739, 22 iulie 2005).

803. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 741, 22 iulie 2005).

804. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 742, 22 iulie 2005).

805. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 743, 22 iulie 2005).

806. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 745, 22 iulie 2005).

807. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii privind Programul de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii traficului ilicit de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și a precursorilor pe anii 2005-2007, semnată la 16 septembrie 2004 în or. Astana (nr. 746, 22 iulie 2005).

808. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene, semnat la Chișinău la 21 aprilie 2005nbsp; (nr. 747, 22 iulie 2005).

809. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Belarus (nr. 748, 22 iulie 2005).

810. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate și a Protocolului la aceasta, semnat la Chișinău la 9 iunie 2005 (nr. 749, 22 iulie 2005).

811. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 2 iunie 1995 (nr. 750, 22 iulie 2005).

812. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Anexei la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia (nr. 751, 22 iulie 2005).

813. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 752, 22 iulie 2005).

814. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 754, 22 iulie 2005).

815. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea generală a teritoriului din parcul Valea Morilor (nr. 755, 22 iulie 2005).

816. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Culturii și Turismului (nr. 756, 22 iulie 2005).

817. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind măsurile de redresare a situației economico-financiare a unor agenți economici din cultură (nr. 757, 22 iulie 2005).

818. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 758, 22 iulie 2005).

819. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 38 al Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 760, 25 iulie 2005).

820. Hotărîre cu privire la transmiterea bunurilor materiale către Institutul Național de Educație Fizică și Sport (nr. 762, 25 iulie 2005).

821. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin MEJINSCHI, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 765, 25 iulie 2005).

822. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 768, 25 iulie 2005).

823. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 769, 26 iulie 2005).

824. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei PETUHOV Vera (nr. 770, 27 iulie 2005).

825. Dispoziție (nr. 71-d, 22 iulie 2005).

826. Convenția colectivă (nivel național) nr. 3 din 25 iulie 2005 Despre completarea Convenției colective (nivel național nr. 2 din 9 iulie 2004 Timpul de muncă și timpul de odihnă.

827. Convenția colectivă (nivel național) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă.

828. Convenția colectivă (nivel național) nr. 5 din 25 iulie 2005 Despre modificarea Convenției colective (nivel național nr. 1 din 3 februarie 2004 Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la încetarea activității notariale a notarului de stat Vizant Mariana, r-nul Florești și învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale în mun. Chișinău (nr. 258, 6 iulie 2005).

355. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 259, 6 iulie 2005).

nbsp;Acte ale Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

356. Ordin cu privire la aprobarea prețurilor autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale (nr. 292, 27 decembrie 2002).

357. Ordin cu privire la eliberarea Carnetului Foii de Parcurs (CFP) (nr. 78, 18 aprilie 2005).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

358. Hotărîre privind procedura de atribuire și utilizare a numerelor scurte din blocul 15XX pentru servicii non-telecomunicații (nr. 13, 21 iulie 2005).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

359. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 14 iulie 2005).

360nbsp; Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Moara (nr. 32/2, 14 iulie 2005).

361. Hotărîre pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative (nr. 32/9, 14 iulie 2005).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte