RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.12.2006

Monitorul oficial Nr. 203-206

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldovanbsp;

974. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 928-IV,
29 decembrie 2006).

975. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 387-XVI, 8 decembrie 2006).

976. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (nr. 915-IV, 27 decembrie 2006).

977. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (nr. 395-XVI, 14 decembrie 2006).

978. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (nr. 916-IV, 27 decembrie 2006).

979. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (nr. 397-XVI, 14 decembrie 2006).

980. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la articolele 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale (nr. 917-IV, 27 decembrie 2006).

981. Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale (nr. 398-XVI, 14 decembrie 2006).

982. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 929-IV,
29 decembrie 2006).

983. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 400-XVI, 14 decembrie 2006).

984. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (nr. 930-IV,
29 decembrie 2006).

985. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 (nr. 405-XVI, 15 decembrie 2006).

986. Decret pentru promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007
(nr. 931-IV, 29 decembrie 2006).

987. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2007 (nr. 408-XVI, 21 decembrie 2006).

988. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 924-IV, 28 decembrie 2006).

989. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 409-XVI, 21 decembrie 2006).

990. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 932-IV, 29 decembrie 2006).

991. Lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 410-XVI, 21 decembrie 2006).

992. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din 1 decembrie 2005 (nr. 933-IV, 29 decembrie 2006).

993. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 305-XVI din
1 decembrie 2005 (nr. 411-XVI, 21 decembrie 2006).

994. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea unor datorii istorice incluse în obiectul acordului-memorandum ale întreprinderilor care implementează planuri de restructurare (nr. 934-IV, 29 decembrie 2006).

995. Lege cu privire la anularea unor datorii istorice incluse în obiectul acordului-memorandum ale întreprinderilor care implementează planuri de restructurare (nr. 417-XVI, 22 decembrie 2006).

996. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 936-IV,
29 decembrie 2006).

997. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 441-XVI, 28 decembrie 2006).

998. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 937-IV, 29 decembrie 2006).

999. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 442-XVI, 28 decembrie 2006).

1000. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 938-IV, 29 decembrie 2006).

1001. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 448-XVI, 28 decembrie 2006).

1002. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valerian SCUTELNIC (nr. 913-IV, 27 decembrie 2006).

1003. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Angela BUCICO (nr. 914-IV,
27 decembrie 2006).

1004. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 918-IV, 27 decembrie 2006).

1005. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 919-IV, 27 decembrie 2006).

1006. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 920-IV, 27 decembrie 2006).

1007. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 921-IV, 27 decembrie 2006).

1008. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Petru SILIVESTRU, Constantin MIHAILESCU și Valeriu CARCEA (nr. 922-IV, 27 decembrie 2006).

1009. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Grigore SОRBU (nr. 923-IV, 28 decembrie 2006).

1010. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasilii SPATARI (nr. 925-IV, 28 decembrie 2006).

1011. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile MOGOREANU (nr. 926-IV, 28 decembrie 2006).

1012. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Tatiana BĂCESCU și domnului Boris FOC{A (nr. 927-IV, 28 decembrie 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

64. Hotărîre privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Biroul Național Migrațiune și unele structuri din subordine pe perioada anului 2005 și I semestru al anului 2006 (nr. 73, 26 octombrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1569. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale în legătură cu participarea la ședința Grupului consultativ al donatorilor pentru Republica Moldova (or. Bruxelles, Regatul Belgiei, 12 decembrie 2006) (nr. 1397, 11 decembrie 2006).

1570. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea teritorială a Republicii Moldova (nr. 1418,
14 decembrie 2006).

1571. Hotărîre cu privire la extinderea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei pentru anul 2007 (nr. 1433, 19 decembrie 2006).

1572. Hotărîre cu privire la mersul implementării Planului național de acțiuni Educație pentru toți pe anii 2004-2008 (nr. 1451, 21 decembrie 2006).

1573. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru susținerea țiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010 (nr. 1453, 21 decembrie 2006).nbsp;

1574. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1458, 21 decembrie 2006).

1575. Hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării (nr. 1460, 22 decembrie 2006).

1576. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2007 (nr. 1461, 22 decembrie 2006).

1577. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1467, 25 decembrie 2006).

1578. Hotărîre cu privire la redistribuirea alocațiilor între beneficiari și obiective, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 1468, 25 decembrie 2006).

1579. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1470, 25 decembrie 2006).

1580. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1471, 25 decembrie 2006).

1581. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, ministru al economiei și comerțului (nr. 1473, 25 decembrie 2006).

1582. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1474, 25 decembrie 2006).

1583. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1475, 25 decembrie 2006).

1584. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1476, 25 decembrie 2006).

1585. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Rom`niei privind călătoriile reciproce ale cetățenilor, semnat la 20 octombrie 2006 la București (nr. 1477, 25 decembrie 2006).

1586. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1478, 25 decembrie 2006).

1587. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la producerea și comercializarea vinului țărănesc
(nr. 1479, 25 decembrie 2006).

1588. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2007 (nr. 1480, 25 decembrie 2006).

1589. Hotărîre cu privire la mersul realizării Programului național de dezvoltare a Serviciului de Sînge pe anii 2002-2006 (nr. 1484, 27 decembrie 2006).

1590. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1195 din 13 octombrie 2006 (nr. 1485,
27 decembrie 2006).

1591. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 (nr. 1486, 27 decembrie 2006).

1592. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1129 din 29 septembrie 2006 (nr. 1487,
27 decembrie 2006).

1593. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 15 martie 2002 (nr. 1488, 27 decembrie 2006).

1594. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1494, 28 decembrie 2006).

1595. Hotărîre cu privire la procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a Planului Național de Dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008-2011 (nr. 1495, 28 decembrie 2006).

1596. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1498,
28 decembrie 2006. nbsp;

1597. Hotărîre cu privire la aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. Privind modul de determinare și mărimea cotelor-părți ale statelor-membre ale C.S.I. pentru întreținerea organelor C.S.I., semnate la Dușambe la 25 mai 2006 (nr. 1503, 29 decembrie 2006).

1598. Dispoziție (nr. 125-d, 27 decembrie 2006).

Acte ale Guvernului Republicii Moldova și ale Băncii Naționale a Moldovei

1599. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării ce se operează în punctul 14 din anexa la Strategia Guvernului și Băncii Naționale a Moldovei cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului și a Băncii Naționale a Moldovei nr. 135 din 8 februarie 2005 (nr. 1493, 28 decembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

711. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind evidența specială a obligației fiscale (nr. 81, 4 decembrie 2006).

Acte ale Ministerului Sănățății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

712. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante înregistrate în Republica Moldova pînă la 01.09.06.nbsp; (nr. 20, 20 octombrie 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

713. Ordin cu privire la lista agenților economici care pot beneficia în anul 2007 de posibilitatea implementării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecție (nr. 247, 27 decembrie 2006).

714. Ordin privind modificarea Listei agenților economici contribuabili mari (nr. 250, 28 decembrie 2006).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

714a. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie, solicitată de ELECHSERVICEĂGRUP SRL (nr. 15-A, 26 decembrie 2006).

714b. Decizie cu privire la încălcarea condițiilor stipulate în licențele de emisie ale întreprinderilor A.M.T. SRL din mun. Chișinău, MEDIA PS GRUP SRL din or. COMRAT, SC IDEXINA SRL din mun. Chișinău și MOLDTELECOM SA (filiala Leova) (nr. 16, 26 decembrie 2006).

714c. Decizie cu privire la retragerea Licenței de emisie și a Deciziei de autorizare, eliberate întreprinderii Flor-TV SRL (nr. 17, 26 decembrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

715. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcționarilor săi nr. 33/09-01 (nr. 360, 28 decembrie 2006).