RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.10.2006

Monitorul oficial Nr. 164-167

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

756. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 281-XVI, 5 octombrie 2006).

757. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea șinbsp;nbsp; completarea Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (nr. 288-XVI, 6 octombrie 2006).

758. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Producție Otaci-Business (nr. 289-XVI, 6 octombrie 2006).

759. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea șinbsp;nbsp; completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 292-XVI, 6 octombrie 2006).

760. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Anișoara PUICĂ (Ana BUIMISTRU)
(nr. 809-IV, 12 octombrie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1241. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova Privind instituirea Consiliului național pentru decernarea Premiului de Stat (nr. 1137, 2 octombrie 2006).

1242. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 17 martie 2004 (nr. 1148, 5 octombrie 2006).

1243. Hotărîre cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015 (nr. 1149, 5 octombrie 2006).

1244. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1152, 6 octombrie 2006).

1245. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 1153, 10 octombrie 2006).nbsp;

1246. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 1154, 11 octombrie 2006).

1247. Hotărîre cu privire la îndeplinirea Programului de măsuri privindnbsp; implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 9 iunie 2003 (nr. 1155, 11 octombrie 2006).

1248. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii aparatului central al Agenției Sportului (nr. 1156, 11 octombrie 2006).

1249. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat (nr. 1157, 11 octombrie 2006).

1250. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 1158, 11 octombrie 2006).

1251. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1159, 11 octombrie 2006).

1252. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 20 martie 2006 (nr. 1160, 11 octombrie 2006).

1253. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1161, 11 octombrie 2006).

1254. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1162, 11 octombrie 2006).

1255. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 36 al Legii nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto (nr. 1164, 11 octombrie 2006).

1256. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1165, 11 octombrie 2006).

1257. Hotărîre cu privire la numirea reprezentantului Republicii Moldova în Consiliul Economic al Comunității Statelor Independente (nr. 1166, 11 octombrie 2006).

1258. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare și asistență reciprocă în problemele securității nucleare și radiologice dintre guvernele statelor-membre GUAM (nr. 1167, 11 octombrie 2006).

1259. Hotărîre cu privire la marca Sovietskoe (nr. 1168, 11 octombrie 2006).

1260. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 1171, 11 octombrie 2006).

1261. Hotărîre cu privire la achitarea de către Republica Moldova a cotizațiilor de membru al Organizației Internaționale a Zahărului (nr. 1172, 11 octombrie 2006).

1262. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participarea la ședința Grupului consultativ al donatorilor și instituirea Comitetului organizatoric pentru pregătirea către ședința donatorilor (nr. 1173, 11 octombrie 2006).

1263. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 4 iulie 2006 (nr. 1174, 11 octombrie 2006).

1264. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 15 iunie 2005 (nr. 1175, 11 octombrie 2006).nbsp;

1265. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea șinbsp;nbsp; completarea articolului 2 al Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1176, 11 octombrie 2006).nbsp;

1266. Hotărîre cu privire la redistribuirea alocațiilor între beneficiari și obiective, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 (nr. 1177, 11 octombrie 2006).nbsp;

1267. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al Serviciului convenții internaționale al Ministerului Finanțelor (nr. 1178, 11 octombrie 2006).nbsp;

1268. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul Pazei Frontierei de Stat al Republicii Lituania (nr. 1179, 11 octombrie 2006).nbsp;

1269. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere în domeniul tineretului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Secretariatul General responsabil de tineret al Ministerului Educației Naționale și al Activităților Religioase al Republicii Elene (nr. 1180, 11 octombrie 2006).

1270. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1181, 11 octombrie 2006).

1271. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1182, 11 octombrie 2006).

1272. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1183, 11 octombrie 2006).

1273. Hotărîre cu privire la mersul implementării Strategiei naționale și a Planului de acțiune în domeniul conservării diversității biologice în perioada 16 mai-15 septembrie 2006 (nr. 1184, 12 octombrie 2006).

1274. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace fixe (nr. 1185, 12 octombrie 2006).

1275. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1186, 12 octombrie 2006).

1276. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1187, 12 octombrie 2006).nbsp;

1277. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură penală
(nr. 1188, 12 octombrie 2006).

1278. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1189, 12 octombrie 2006).

1279. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 694 din 13 iulie 2005 (nr. 1190, 13 octombrie 2006).

1280. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1191, 13 octombrie 2006).

1281. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1192,
13 octombrie 2006).

1282. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 1193, 13 octombrie 2006).

1283. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1194, 13 octombrie 2006).

1284. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1195, 13 octombrie 2006).

1285. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 39-XVI din 2 martie 2006nbsp; privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari (nr. 1196, 16 octombrie 2006).nbsp;

1286. Hotărîre cu privire la dezvoltarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM (nr. 1198, 17 octombrie 2006).nbsp;

1287. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1200, 17nbsp; octombrie 2006).

1288. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1201, 17nbsp; octombrie 2006).

1289. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MELNIC Viorel (nr. 1204, 18nbsp; octombrie 2006).

1290. Dispoziție (nr. 90-d, 11 octombrie 2006).

1291. Dispoziție (nr. 91-d, 12 octombrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

553. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun a MSPS și CNAM din 27.12.2005 nr. 490/216-A Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 406/229-A, 3 octombrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Biroului Național de Statistică

554. Indicii prețurilor de consum al populațieinbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

555. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/1, 12 octombrie 2006).

556. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale Societății pe acțiuni Baza Autofar (nr. 56/2-O, 12 octombrie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

557. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (nr. 269, 12 octombrie 2006).nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economicinbsp;

Partea V

Avize pierderi de acte