RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
01.07.2002

Monitorul oficial Nr. 95

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

683. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul trei pentru ajustări structurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (nr. 747-III, 28 iunie 2002).

684. Lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul trei pentru ajustări structurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (nr. 1175-XV, 27 iunie 2002).

685. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1138-XV, 14 iunie 2002).

686. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind importul unor autovehicule destinate serviciului de pompieri și salvatori din Chișinău (nr. 1141-XV, 20 iunie 2002).

687. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (nr. 1143-XV, 20 iunie 2002).

688. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1145-XV, 20 iunie 2002).

689. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1147-XV, 20 iunie 2002).

690. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind schimbul de informații în domeniul învățămîntului dintre țările membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1152-XV, 21 iunie 2002).

691. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la ratificarea Acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic (comun) educațional în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 1154-XV, 21 iunie 2002).

692. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul trei pentru ajustări structurale) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (nr. 1174-XV, 27 iunie 2002).

693. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 749-III, 28 iunie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

934. Hotărîre cu privire la atribuțiile Primului ministru al Republicii Moldova, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniștrilor și Directorului Cancelariei de Stat a Republicii Moldova (nr. 749, 12 iunie 2002).

935. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată (nr. 803, 19 iunie 2002).

936. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1340 din 4 decembrie 2001 (nr. 831, 21 iunie 2002).

937. Hotărîre despre activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în anii 2001-2002 (nr. 832, 21 iunie 2002).

938. Hotărîre despre unele măsuri suplimentare de intensificare a protecției sociale a participanților la lucrările de lichidare a consecințelor catastrofei de la Cernobîl și a membrilor familiilor acestora (nr. 835, 24 iunie 2002).

939. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detașarea angajaților întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova (nr. 836, 24 iunie 2002).

940. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor nr. 1505-XIII din 18 februarie 1998 (nr. 837, 24 iunie 2002).

941. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 2211nbsp;al Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 838, 24 iunie 2002).

942. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Zona economică liberă Ungheni-Business (nr. 839, 24 iunie 2002).

943. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre modificarea art. 1648nbsp;al Codului penal (nr. 840, 24 iunie 2002).

944. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Ministerul de Interne al României privind schimbul de informații în domeniul securizării frontierei de stat (nr. 842, 24 iunie 2002).

945. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul apărării (nr. 843, 24 iunie 2002).

946. Hotărîre cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile (nr. 849, 27 iunie 2002).