RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.03.2002

Monitorul oficial Nr. 36-38

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

205. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 538-III, 7 martie 2002).

206. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 689-XV, 29 noiembrie 2001).

207. Decret pentru promulgarea Legii privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 531-III, 4 martie 2002).

208. Lege privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 713-XV, 6 decembrie 2001).

209. Decret pentru promulgarea Legii privind actele legislative (nr. 534-III, 4 martie 2002).

210. Lege privind actele legislative (nr. 780-XV, 27 decembrie 2001).

211. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 535-III, 5 martie 2002).

212. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare (nr. 803-XV, 5 februarie 2002).

213. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 532-III, 4 martie 2002).

214. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 804-XV, 5 februarie 2002).

215. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 536-III, 5 martie 2002).

216. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 808-XV, 5 februarie 2002).

217. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 528-III, 4 martie 2002).

218. Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 833-XV, 7 februarie 2002).

219. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 529-III, 4 martie 2002).

220. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției proprietății industriale (nr. 846-XV, 14 februarie 2002).

221. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferitnbsp; de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 539-III, 7 martie 2002).

222. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 854-XV, 14 februarie 2002).

223. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 530-III, 4 martie 2002).

224. Lege pentru modificarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 867-XV, 15 februarie 2002).

225. Decret privind promuglarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Protocolul la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind comerțul liber din 9 februarie 1993, semnat la 15 februarie 1993 (nr. 540-III, 7 martie 2002).

226. Lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Protocolul la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind comerțul liber din 9 februarie 1993, semnat la 15 februarie 1993 (nr. 873-XV, 21 februarie 2002).

227. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992 (nr. 541-III, 7 martie 2002).

228. Lege pentru ratificarea Protocolului privind introducerea completărilor și modificărilor în Acordul cu privire la promovarea unei politici coordonate în domeniul standardizării, metrologiei și certificării din 13 martie 1992 (nr. 875-XV, 22 februarie 2002).

229. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 542-III, 7 martie 2002).

230. Lege pentru completarea articolului 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 681-XV din 27 noiembrie 2001 (nr. 878-XV, 22 februarie 2002).

231. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 533-III, 4 martie 2002).

232. Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 880-XV, 22 februarie 2002).

233. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei cu privire la statutul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova (nr. 543-III, 7 martie 2002).

234. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei cu privire la statutul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova (nr. 882-XV, 22 februarie 2002).

235. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 868-XV, 15 februarie 2002).

236. Hotărîre de respingere a proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 871-XV, 21 februarie 2002).

237. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu migrațiunea ilegală (nr. 889-XV, 28 februarie 2002).

238. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile în domeniul informației computerizate (nr. 891-XV, 28 februarie 2002).

239. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la statutul judecătorului și a Legii cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 894-XV, 28 februarie 2002).

240. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 8-XV din 20 martie 2001 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 895-XV, 28 februarie 2002).

241. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea concepției privind perfecționarea activității Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 906-XV, 7 martie 2002).

242. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Yan RAIBURG (nr. 527-III, 2 martie 2002).

243. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Andrei FETESCU și Vasile TROFĂILĂ (nr. 537-III, 5 martie 2002).

244. Decret privind rechemarea doamnei Raisa GRECU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă unele organizații internaționale (nr. 544-III, 7 martie 2002).

245. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 546-III, 12 martie 2002).

246. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 547-III, 12 martie 2002).

247. Decret privind constituirea Comisiei republicane pentru organizarea și desfășurarea Zilei Naționale de Оnverzire a Plaiului Un arbore pentru dăinuirea noastră (nr. 550-III, 14 martie 2002).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 233-XIV din 23 decembrie 1998 Cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 11, 28 februarie 2002).

6. Decizie asupra inițiativei de revizuire a Constituției (4 martie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței activității Agenției pentru Restructurarea Оntreprinderilor și Asistență în perioada anilor 1997-2000 (nr. 112, 11 decembrie 2001).

8. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității economico-financiare a Băncii municipale Chișinău S.A. (nr. 114, 19 decembrie 2001).

9. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Comisiei republicane pentru stingerea datoriilor întreprinderilor agricole în anii 1999-2001 (nr. 117, 21 decembrie 2001).

10. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra nivelului de executare a obligațiunilor contractuale, prevăzute în Acordul de concesiune, încheiat la 06.07.95 între Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare și exploatare a resurselor REDECO L.T.D. (SUA) în vederea cercetării și exploatării resurselor de țiței și gaze în Republica Moldova (nr. 4, 11 ianuarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

329. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului fiscal (nr. 238, 1 martie 2002).

330. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unor automobile pentru transportarea poștei (nr. 259, 4 martie 2002).

331. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 260, 4 martie 2002).

332. Hotărîre privind desemnarea dlui Ion PRIGORSCHI în calitate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 261, 4 martie 2002).

333. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul între Republica Moldova și Republica Austria privind relațiile economice externe bilaterale, semnat la 18 martie 1993 la Viena (nr. 262, 4 martie 2002).

334. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1001 din 19 septembrie 2001 (nr. 263, 4 martie 2002).

335. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 14 octombrie 1997 (nr. 264, 4 martie 2002).

336. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 265, 4 martie 2002).

337. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia persoanelor cu intrare sau ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova sau al Republicii Lituania (nr. 266, 4 martie 2002).

338. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, viceministru al finanțelor (nr. 267, 4 martie 2002).

339. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 10 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 269, 5 martie 2002).

340. Hotărîre despre organizarea la nivel național a concursului pentru conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului (nr. 270, 5 martie 2002).

341. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1110 din 18 octombrie 2001 (nr. 273, 7 martie 2002).

342. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 258 din 6 mai 1996 (nr. 274, 7 martie 2002).

343. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CUCIUC Sergiunbsp; (nr. 279, 11 martie 2002).

344. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui URSACHI Alexandru (nr. 281, 11 martie 2002).

345. Informație (nr. 0906-245, 11 martie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

87. Ordin privind modificarea componenței Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate (nr. 30, 1 martie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

88. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Consiliului de administrație al ANRE (nr. 47, 5 martie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

89. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului participantului profesionist la piața valorilor mobiliare SA Oldex (nr. 7/3, 22 februarie 2002).

90. Ordonanță cu privire la tranzacțiile cu valorile mobiliare BCA Petrolbank S.A. (nr. 7/7-O, 22 februarie 2002).

91. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/1, 28 februarie 2002).

92. Hotărîre cu privire la excluderea CF Trust-Petrol SRL, CF Hîncești-Privat SRL și OAI Prolonge-E-Managerul Fondului SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 8/2, 28 februarie 2002).

93. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 4/1 din 31.01.2002 (nr. 8/3, 28 februarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte