RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
14.02.2002

Monitorul oficial Nr. 24-25

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

121. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 801-XV, 5 februarie 2002).

122. Hotărîre cu privire la executarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 368-XIV din 29 aprilie 1999 asupra raportului Comisiei de anchetă privind Banca de Economii (nr. 810-XV, 5 februarie 2002).

123. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 815-XV, 5 februarie 2002).

124. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 816-XV, 5 februarie 2002).

125. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 819-XV, 7 februarie 2002).

126. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind completarea Codului penal și a Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 820-XV, 7 februarie 2002).

127. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 821-XV, 7 februarie 2002).

128. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 15 din Legea privatizării fondului de locuințe (nr. 823-XV, 7 februarie 2002).

129. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privatizării fondului de locuințe (nr. 824-XV, 7 februarie 2002).

130. Decret privind acordarea gradului militar de general de brigadă domnului Alexei ROIBU (nr. 498-III, 12 februarie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității de bază a Departamentului Control Financiar și Revizie pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în anul 2000 (nr. 111, 6 decembrie 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

189. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 105, 5 februarie 2002).

190. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională (nr. 107, 5 februarie 2002).

191. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la migrațiune (nr. 108, 5 februarie 2002).

192. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 29 al Legii serviciului public (nr. 109, 5 februarie 2002).

193. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile cu plată prestate de către Institutul Republican de Expertiză Judiciară și Criminologie de pe lîngă Ministerul Justiției (nr. 115, 7 februarie 2002).

194. Hotărîre cu privire la Institutul de proiectări ale întreprinderilor comerciale Incomproiect din Moldova (nr. 122, 7 februarie 2002).

195. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui Ceslav CIOBANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și, prin cumul, în Canada și Statele Unite Mexicane (nr. 125, 7 februarie 2002).

196. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 126, 7 februarie 2002).

197. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 127, 7 februarie 2002).

198. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (nr. 129, 7 februarie 2002).

199. Hotărîre despre Comisia guvernamentală privind implementarea reformelor în administrația publică locală și formarea noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (nr. 131, 7 februarie 2002).

200. Hotărîre privind instituirea comisiilor de lichidare a județelor și de formare a raioanelor, evidență și inventariere a patrimoniului unităților administrativ-teritoriale (nr. 132, 7 februarie 2002).

201. Hotărîre despre instituirea comisiilor organizatorice raionale pentru implementarea reformelor în administrația publică locală și formarea raioanelor (nr. 133, 7 februarie 2002).

202. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 172 din 27 februarie 2001 (nr. 134, 7 februarie 2002).

203. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 135, 7 februarie 2002).

204. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 136, 7 februarie 2002).

205. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 137, 7 februarie 2002).

206. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietatea publică a județului Soroca (nr. 139, 7 februarie 2002).

207. Hotărîre cu privire la elaborarea studiului de prefezabilitate a portului de mărfuri și pasageri din s. Giurgiulești (nr. 141, 7 februarie 2002).

208. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2002 (nr. 146, 8 februarie 2002).

209. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GANDRABURA Alexandru (nr. 157, 11 februarie 2002).

210. Hotărîre cu privire la crearea Centrului pentru combaterea crimelor economice și a corupției (nr. 158, 11 februarie 2002).

211. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Guvern (nr. 159, 11 februarie 2002).

212. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1297 din 27 noiembrie 2001 (nr. 160, 12 februarie 2002).

213. Dispoziție (nr. 8-d, 8 februarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

54. Ordin referitor la aprobarea formularului facturii fiscale (nr. 19, 14 5 februarie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

55. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Bucuria-Invest (nr. 1/1, 10 ianuarie 2002).

56. Hotărîre cu privire la coordonarea modificărilor și completărilor la Procedura privind aplicarea comisioanelor și taxelor a Bursei de Valori a Moldovei (nr. 3/4, 24 ianuarie 2002).

57. Hotărîre cu privire la executarea pct. 2 al Hotărîrii CNVM nr. 33/2 din 06.12.2001 (nr. 4/1, 31 ianuarie 2002).

58. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al FINN York-Invest (nr. 4/2, 31 ianuarie 2002).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

59. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (nr. 1832, 8 februarie 2002).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

60. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor (nr. 32, 7 februarie 2002).

nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

902. Comunicat informativ al Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate

Partea V

Avize pierderi de acte