RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.12.2002

Monitorul oficial Nr. 174-176

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1330. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 1015-III, 13 decembrie 2002).

1331. Lege cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 1421-XV, 31 octombrie 2002).

1332. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului la Acordul cu privire la mărimea taxei de stat și ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecții economici ai diferitelor state (nr. 1020-III, 13 decembrie 2002).

1333. Lege pentru ratificarea Protocolului la Acordul cu privire la mărimea taxei de stat și ordinea încasării ei la examinarea litigiilor economice dintre subiecții economici ai diferitelor state (nr. 1494-XV, 28 noiembrie 2002).

1334. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1010-III, 11 decembrie 2002).

1335. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (nr. 1496-XV, 29 noiembrie 2002).

1336. Decret pentru promulgarea Legii privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 1014-III, 13 decembrie 2002).

1337. Lege privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 1530-XV, 12 decembrie 2002).

1338. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 12 din Legea privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1504-XV, 5 decembrie 2002).

1339. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modalitatea introducerii și scoaterii bunurilor din teritoriul Republicii Moldova de către cetățeni (nr. 1507-XV, 5 decembrie 2002).

1340. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 1513-XV, 6 decembrie 2002).

1341. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1514-XV, 6 decembrie 2002).

1342. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea unor convenții europene în domeniul audiovizualului (nr. 1516-XV, 6 decembrie 2002).

1343. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe (nr. 1517-XV, 6 decembrie 2002).

1344. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexei TOMAILО (nr. 1013-III, 12 decembrie 2002).

1345. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1016-III, 13 decembrie 2002).

1346. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Igor APOSTOLOV (nr. 1017-III, 13 decembrie 2002).

1347. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Liubovi IVANOVA (nr. 1018-III, 13 decembrie 2002).

1348. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1019-III, 13 decembrie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

58. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității financiare și executării devizului de cheltuieli al Fondului de susținere socială a populației jud. Bălți în perioada anului 2001-6 luni ale anului 2002 (nr. 99, 23 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1750. Hotărîre pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă (nr. 1552, 4 decembrie 2002).

1751. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității (nr. 1578, 9 decembrie 2002).

1752. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1587, 10 decembrie 2002).

1753. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 1589, 10 decembrie 2002).

1754. Hotărîre cu privire la instalarea bustului poetului Mihai Eminescu în or. Cimișlia (nr. 1592, 10 decembrie 2002).

1755. Hotărîre cu privire la regulile de origine a mărfurilor (nr. 1599, 13 decembrie 2002).

1756. Hotărîre privind optimizarea structurii organizatorice și funcționale a autorităților publice centrale de specialitate (nr. 1600, 13 decembrie 2002).

1757. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 40 din Legea învățămîntului (nr. 1601, 16 decembrie 2002).

1758. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MUNTEANU Alexandru (nr. 1623, 17 decembrie 2002).

1759. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui POPESCU Ionnbsp; (nr. 1624, 17 decembrie 2002). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1760. Dispoziție (nr. 119-d, 16 decembrie 2002).

1761. Dispoziție (nr. 120-d, 16 decembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă

al Republicii Moldova

399. Ordin cu privire la aprobarea unor modificări în Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, Chișinău, 1998 (nr. 120, 12 noiembrie 2002).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

400. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/1, 17 decembrie 2002).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

401. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în perioada 06.03.2000-10.12.2002.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

402. Hotărîre cu privire la rectificarea Politicii monetare și valutare a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2002 (nr. 315, 12 decembrie 2002).

403. Hotărîre privind Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2003 (nr. 316, 12 decembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte