RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
31.01.2002

Monitorul oficial Nr. 17-19

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

56. Legea cu privire la poliție (nr. 416-XII, 18 decembrie 1990).

57. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 471-III, 25 ianuarie 2002).

58. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 757-XV, 21 decembrie 2001).

59. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare și modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 472-III, 25 ianuarie 2002).

60. Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr. 787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare și modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate (nr. 779-XV, 27 decembrie 2001).

61. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 771-XV, 27 decembrie 2001).

62. Hotărîre privind constituirea Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra încuviințării prealabile de către Parlament a trimiterii în judecată pe cauză contravențională a unor deputați (nr. 798-XV, 25 ianuarie 2002).

63. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 3 al ședinței Comisiei pentru exprimarea votului secret asupra încuviințării prealabile de către Parlament a trimiterii în judecată pe cauză contravențională a unor deputați (nr. 799-XV, 25 ianuarie 2002).

64. Hotărîre privind încuviințarea trimiterii în judecată pe cauză contravențională a unor deputați în Parlament (nr. 800-XV, 25 ianuarie 2002).

65. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Vladimir ZMUNCILA (nr. 458-III, 21 ianuarie 2002).

66. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Dina ROTARCIUC (nr. 459-III, 23 ianuarie 2002).

67. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Nicolae CLIMA (nr. 460-III, 24 ianuarie 2002).

68. Decret privind abrogarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova și a unor puncte dintr-un decret al Președintelui Republicii Moldova (nr. 461-III, 24 ianuarie 2002).

69. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 28 din 28 ianuarie 1994 (nr. 462-III, 24 ianuarie 2002).

70. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului general-locotenent Valeri EVNEVICI (nr. 463-III, 25 ianuarie 2002).

71. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 466-III, 25 ianuarie 2002).

72. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 467-III, 25 ianuarie 2002).

73. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 468-III, 25 ianuarie 2002).

74. Decret privind numirea doamnei Nina CERNAT în funcția de judecător și de vicepreședinte al Tribunalului municipiului Chișinău (nr. 469-III, 25 ianuarie 2002).

75. Decret privind numirea domnului Alexandru NEGRU în funcția de judecător și de președinte al Judecătoriei de sector Soroca (nr. 470-III, 25 ianuarie 2002).

76. Decret privind numirea domnului Efim CHILARI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 473-III, 25 ianuarie 2002).

77. Decret privind numirea domnului Vasile IOVV în funcția de prim-viceprim-ministru (nr. 474-III, 29 ianuarie 2002).

78. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 476-III, 29 ianuarie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

116. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de asigurare obligatorie de asistență medicală a cetățenilor străini și apatrizilor aflați în Republica Moldova (nr. 43, 21 ianuarie 2002).

117. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 47, 22 ianuarie 2002).

118. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȚURCAN Gheorghe (nr. 48, 23 ianuarie 2002).

119. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BALUȚEL Andrei (nr. 49, 23 ianuarie 2002).

120. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui OLARU Tudor (nr. 50, 23 ianuarie 2002).

121. Hotărîre despre aprobarea Concepției naționale privind protecția copilului și a familiei (nr. 51, 23 ianuarie 2002).

122. Hotărîre cu privire la eficientizarea cooperării dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei (nr. 52, 23 ianuarie 2002).

123. Hotărîre cu privire la transmiterea pachetului de acțiuni al S.A. Adlerski vinzavod (nr. 53, 23 ianuarie 2002).

124. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BUCUN Nicolae (nr. 54, 23 ianuarie 2002).

125. Hotărîre privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 55, 23 ianuarie 2002).

126. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni pentru comemorarea scriitorului academician Andrei Lupan (nr. 56, 23 ianuarie 2002).

127. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Valeriu BOBUȚAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă și, prin cumul, în Republica Finlanda și Republica Kazahstan (nr. 57, 24 ianuarie 2002).

128. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței colegiului Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor (nr. 58, 24 ianuarie 2002).

129. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 339 din Codul de procedură penală (nr. 59, 24 ianuarie 2002).

130. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (nr. 60, 24 ianuarie 2002).

131. Hotărîre cu privire la Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor Forțelor Armate (nr. 61, 24 ianuarie 2002).

132. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui NAZARIA Sergiu (nr. 62, 25 ianuarie 2002).

133. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu migrația ilegală (nr. 64, 28 ianuarie 2002).

134. Hotărîre cu privire la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 65, 28 ianuarie 2002).

135. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei cu privire la statutul Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova (nr. 66, 28 ianuarie 2002).

136. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului (nr. 67, 28 ianuarie 2002).

137. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul de Interne al Republicii Turcia pe anii 2002-2003 (nr. 68, 28 ianuarie 2002).

138. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 252 din 5 martie 1998 (nr. 73, 28 ianuarie 2002).

139. Hotărîre cu privire la ameliorarea situației din industria turismului (nr. 74, 28 ianuarie 2002).

140. Hotărîre cu privire la retragerea calității de membrunbsp; al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 77, 29 ianuarie 2002)

141. Hotărîre cu privire la activitatea Ministerului Sănătății (nr. 78, 29 ianuarie 2002).

142. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1073 din 5 octombrie 2001 (nr. 81, 29 ianuarie 2002).

143. Dispoziție (nr. 5-d, 25 ianuarie 2002).

144. Dispoziție (nr. 6-d, 28 ianuarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

39. Circulară privind corectitudinea aplicării TVA la livrările de mărfuri și servicii efectuate de către agenții economici din republică către Fondul de Investiții Sociale din Moldova (nr. 10/1-2-07/52, 22 ianuarie 2002).

40. Comunicat privind modul contractării în anul 2002 a mărfurilor și serviciilor pentru instituțiile finanțate de la bugetul de stat (nr. 07/1-1-08/9, 24 ianuarie 2002).

Acte ale Consiliului municipal Chișinău

41. Decizie privind aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la prestarea serviciilor publice (comunale) de alimentare cu apă și canalizare și normelor de consum al apei potabile în municipiul Chișinău (nr. 7/16, 27 decembrie 2001).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

42. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN Bucuria-Privatinvest (nr. 36/5, 27 decembrie 2001).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte