RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
20.11.2015

Monitorul Oficial Nr. 311-316

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

565. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 1819-VII, 17 noiembrie 2015)

566. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova (nr. 190, 5 noiembrie 2015)

567. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 186, 5 noiembrie 2015)

568. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015 (nr. 189, 5 noiembrie 2015)

569. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr.1814-VII, 12 noiembrie 2015)

570. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale doamnei Angela MERKEL (nr. 1816-VII, 12 noiembrie 2015)

571. Decret privind declararea zilei de doliu în legătură cu atentatele teroriste comise în Republica Franceză (nr. 1817-VII, 14 noiembrie 2015)

572. Decret privind numirea domnului Serghei GUBENCO în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 1818-VII, 17 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raportul anual 2014) (nr. 35, 25 septembrie 2015)

36. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raportul anual 2013) (nr. 48, 7 octombrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

914. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la energia electrică (nr. 688, 8 octombrie 2015)

915. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 689, 8 octombrie 2015)

916. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la gazele naturale (nr. 776, 28 octombrie 2015)

917. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 777, 28 octombrie 2015)

918. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați (nr. 817, 12 noiembrie 2015)

919. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 818, 12 noiembrie 2015)

920. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.445 din 12 iunie 2014 (nr. 819, 13 noiembrie 2015)

921. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994 (nr. 820, 13 noiembrie 2015)

922. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 821, 16 noiembrie 2015)

923. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 822, 18 noiembrie 2015)

924. Dispoziţie (nr. 140-d, 16 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2247. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 190, 9 noiembrie 2015)

2248. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 (nr. 191, 9 noiembrie 2015)

2249. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 192, 10 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2250. Ordin сu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Postovan-Ungureanu Ala (nr. 580, 17 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2251. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 1298-T-12, 5 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova şi Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”

2252. Modificările şi completările care se introduc în Convenţia Colectivă pentru anii 2010-2013 (nivel ramural) cu modificările şi completările introduse anterior pentru perioada pînă la 31 decembrie 2016.

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

2253. Balanţa timpului de lucru pe anul 2016.

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2254. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 107, 16 noiembrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2255. Hotărâre privind tarifele la gazele naturale (nr. 244/2015, 13 noiembrie 2015)

2256. Hotărâre cu privire la prelungirea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale (nr. 245/2015, 13 noiembrie 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

2257. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în “Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 23/GEN, 9 noiembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2258. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Societății cu Răspundere Limitată „ONLINE BROKER DE ASIGURARE” (nr. 60/3, 13 noiembrie 2015)

2259. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 60/4, 13 noiembrie 2015)

2260. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 60/5, 13 noiembrie 2015)

2261. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare (nr. 60/8, 13 noiembrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2262. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte la Judecătoria Dubăsari (nr. 858/34, 10 noiembrie 2015)

2263. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 669/26 din 15 septembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti.

2264. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/33 din 3 noiembrie 2015.

2265. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 844/34 din 10 noiembrie 2015 cu privire la demersul domnului Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, Chișinău, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Sîngerei, Natalia Iordachi.

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

2266. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 179/5, 13 noiembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte