RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
24.01.2002

Monitorul oficial Nr. 13-15

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 456-III, 21 ianuarie 2002).

48. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 720-XV, 7 decembrie 2001).

49. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 457-III, 21 ianuarie 2002).

50. Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 750-XV, 21 decembrie 2001).

51. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 452-III, 15 ianuarie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității de bază a Trezoreriei de Stat pe perioada anilor 1998-2000 (nr. 105, 16 noiembrie 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

99. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1473, 27 decembrie 2001).

100. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 7, 9 ianuarie 2002).

101. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 31, 15 ianuarie 2002).

102. Hotărîre cu privire la completarea componenței nominale a comisiilor specializate de evaluare academică și acreditare a instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar (nr. 32, 15 ianuarie 2002).

103. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 33, 15 ianuarie 2002).

104. Hotărîre cu privire la crearea Departamentului de executare a deciziilor judiciare (nr. 34, 15 ianuarie 2002).

105. Hotărîre cu privire la Comisia interdepartamentală pentru realizarea angajamentelor Republicii Moldova față de Organizația Mondială de Comerț (nr. 35, 15 ianuarie 2002).

106. Hotărîre cu privire la utilizarea sistemelor de irigare nerentabile și nefinalizate (nr. 37, 16 ianuarie 2002).

107. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor (nr. 38, 17 ianuarie 2002).

108. Hotărîre cu privire la reconfirmareanbsp; în funcție a dlui ZGARDAN Vasile (nr. 39, 17 ianuarie 2002).

109. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a dlui SPIVACENCO Iurie (nr. 40, 17 ianuarie 2002).

110. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul I al anului 2002 (nr. 41, 17 ianuarie 2002).

111. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului vamal (nr. 42, 21 ianuarie 2002).

112. Hotărîre cu privire la unele măsuri de ameliorare a activității sistemului informațional al Ministerului Finanțelor (nr. 44, 21 ianuarie 2002).

113. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SCUTELNIC Ștefan (nr. 45, 21 ianuarie 2002).

114. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 46, 22 ianuarie 2002).

115. Dispoziție (nr. 2-d, 10 ianuarie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

26. Ordin (nr. 159, 5 decembrie 2001).

27. Regulamentul privind modalitatea stingerii cambiilor în contul achitărilor datoriilor la bugetul de stat.

28. Decizie (30 noiembrie 2001).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

29. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor medicale (nr. 05-00, 14 decembrie 2001).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

30. Hotărîre privind completarea și modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr. 6/5 din 03.02.2000 (nr. 32/5, 29 noiembrie 2001).

31. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de inventariere și planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Grand-Fines în proces de lichidare (nr. 36/6, 27 decembrie 2001).

32. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de inventariere și planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FINN Papirus-Invest în proces de lichidare (nr. 36/7, 27 decembrie 2001).

33. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 1/3, 10 ianuarie 2002).

34. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 3/5 din 22 iulie 1999 (nr. 2/1, 16 ianuarie 2002).

Acte ale Administrației de Stat a Poștei și Comunicațiilor

35. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poștei rapide EMS (nr. 24, 24 decembrie 2001).

36. Ordin cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciul poștei rapide EMS (nr. 01, 3 ianuarie 2002).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Telecomunicații și Informatică

37. Licențele eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pe perioada 06.07.2001-29.11.2001.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

38. Hotărîre cu privire la unele plăți efectuate de către băncile din Republica Moldova pentru importul de servicii de procedură juridică (nr. 11, 17 ianuarie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

410-419. Comunicate informative ale Comisiei republicane permanente pentru organizarea evaluării și comercializării bunurilor sechestrate.

Partea V

Avize pierderi de acte