RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
19.09.2002

Monitorul oficial Nr.130

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

1015. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 871-III, 5 septembrie 2002).

1016. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 1268-XV, 25 iulie 2002).

1017. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Pieter STEK (nr. 879-III, 10 septembrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1320. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei GORELOVA Elena (nr. 1172, 5 septembrie 2002).

1321. Hotărîre privind mersul realizării Programului de activitate al Guvernului Renașterea Economiei - Renașterea Țării și rezultatele activității economiei naționale în semestrul I al anului 2002 (nr. 1186, 6 septembrie 2002).

1322. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor și modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1322 din 29 decembrie 2000 (nr. 1189, 10 septembrie 2002).

1323. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone cu privire la cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 1191, 10 septembrie 2002).

1324. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 815 din 13 august 2001 (nr. 1193, 11 septembrie 2002).

1325. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la dezvoltarea activității de tîrguri și expoziții în cadrul Comunității Statelor Independente (nr. 1194, 11 septembrie 2002).

1326. Hotărîre cu privire la numirea domnului Efim CHILARI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reședința la Tașkent (nr. 1199, 12 septembrie 2002).

1327. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului (nr. 1200, 13 septembrie 2002).

1328. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 741 din 7 august 1997 (nr. 1201, 13 septembrie 2002).

1329. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova privind constituirea Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă (nr. 1203, 13 septembrie 2002).

1330. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1036 din 14 octombrie 1998 (nr. 1206, 16 septembrie 2002).

1331. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1207, 16 septembrie 2002).

1332. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Federației Ruse în domeniul asigurării bunăstării sanitaro-epidemiologice a populației (nr. 1208, 16 septembrie 2002).

1333. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1209, 16 septembrie 2002).

1334. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 39 din Legea privind societățile pe acțiuni (nr. 1210, 16 septembrie 2002).

1335. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene de cooperare în materie de luptă cu criminalitatea organizată (nr. 1211, 16 septembrie 2002).

1336. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 1212, 16 septembrie 2002).

1337. Hotărîre cu privire la asigurarea cu spațiu locativ (nr. 1213, 16 septembrie 2002).

1338. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind ordinea acordării pensiilor și a asigurării de stat a angajaților organelor afacerilor interne ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1214, 16 septembrie 2002).

1339. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ion CERTAN (nr. 1215, 16 septembrie 2002).

1340. Hotărîre despre aprobarea proiectului legii muzeelor (nr. 1216, 17 septembrie 2002).

1341. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (nr. 1217, 17 septembrie 2002).

1342. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietatea publică a primăriei mun. Orhei (nr. 1218, 17 septembrie 2002).

1343. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, în Republica Polonă (18-19 septembrie 2002) (nr. 1220, 17 septembrie 2002).

1344. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind regimul de vize al Republicii Moldova pentru perioada 10-20 octombrie 2002 (nr. 1223, 17 septembrie 2002).nbsp;

1345. Hotărîre cu privire la susținerea producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale din anul 2002 (nr. 1225, 18 septembrie 2002).

1346. Dispoziție (nr. 86-d, 6 septembrie 2002).

1347. Dispoziție (nr. 87-d, 11 septembrie 2002).

1348. Dispoziție (nr. 88-d, 11 septembrie 2002).

1349. Dispoziție (nr. 89-d, 16 septembrie 2002).

1350. Dispoziție (nr. 90-d, 16 septembrie 2002).

1351. Dispoziție (nr. 91-d, 16 septembrie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării

Teritoriului al Republicii Moldova

290. Regulamentul cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriuluinbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

291. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a reducerii capitalului social al Companiei Internaționale de Asigurări QBE-Asito SA (nr. 30/1-1, 1 august 2002).

292. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliarenbsp; (nr. 33/1, 5 septembrie 2002).

293. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - administrare a investițiilor OAI Manager Fiduciar Stridie-A.F. SRL (nr. 33/2, 5 septembrie 2002).

294. Hotărîre cu privire la excluderea genului de activitate - de dealer desfășurat de Daacinvest SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 33/3, 5 septembrie 2002).

295. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de activitate de audit al participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare eliberate anterior SA Audit-Garant (nr. 33/4, 5 septembrie 2002).

296. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberate anterior companiei de brokeri CNC-Activ SA (nr. 33/5, 5 septembrie 2002).

297. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare - underwriting eliberate anterior SRL Brok-West (nr. 33/6, 5 septembrie 2002).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte