RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
16.07.2002

Monitorul oficial Nr. 102

Abonați-vă pentru detalii

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale

Președintelui Republicii Moldova

772. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la activitatea de evaluare (nr. 772-III, 10 iulie 2002).

773. Lege cu privire la activitatea de evaluare (nr. 989-XV, 18 aprilie 2002).

774. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 773-III, 10 iulie 2002).

775. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1157-XV, 21 iunie 2002).

776. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte și a articolului 325 din Codul de procedură civilă (nr. 781-III, 15 iulie 2002).

777. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte și a articolului 325 din Codul de procedură civilă (nr. 1220-XV, 12 iulie 2002).

778. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind transmiterea persoanelor care suferă de deficiențe psihice pentru efectuarea tratamentului forțat (nr. 1189-XV, 4 iulie 2002).

779. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la aprobarea listelor contribuabililor cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) la situația din 1 noiembrie 2001 și 1 decembrie 2001 (nr. 1193-XV, 4 iulie 2002).

780. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1195-XV, 4 iulie 2002).

781. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1197-XV, 4 iulie 2002).

782. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind informațiile științifico-tehnologice (nr. 1200-XV, 4 iulie 2002).

783. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1219-XV, 12 iulie 2002).

784. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 767-III, 8 iulie 2002).

785. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr.nbsp; 768-III, 8 iulie 2002).

786. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 769-III, 8 iulie 2002).

787. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 770-III, 8 iulie 2002).

788. Decret privind conferirea medaliei Mihai Eminescu domnului Georges DIENER (nr. 774-III, 10 iulie 2002).

789. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă doamnei Sulamita CERVINSCHI (nr. 775-III, 10 iulie 2002).

790. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de amendament la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 776-III, 10 iulie 2002).

791. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexandru GHIȚU (nr. 777-III, 12 iulie 2002).

792. Decret privind numirea domnului Igor MОNĂSCURTĂ în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Ciocana, municipiul Chișinău (nr. 778-III, 12 iulie 2002).

793. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 779-III, 12 iulie 2002).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Ministerului Оnvățămîntului al Republicii Moldova și controlului tematic asupra unor aspecte ale activității contabilității centralizate a Ministerului Оnvățămîntului în anii 2000-2001 (nr. 39, 7 mai 2002).

23. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității de bază a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 49, 24 mai 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

995. Hotărîre pentru aprobarea hotărîrii Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Оnvățămînt Despre acreditarea Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 935, 12 iulie 2002).

996. Hotărîre cu privire la unele măsuri de reglementare a pregătirii medicilor și farmaciștilor în Republica Moldova (nr. 936, 12 iulie 2002).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

233. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 43 din 11 septembrie 2001 (nr. 65, 10 iulie 2002).