RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
15.09.2006

Monitorul oficial Nr.146-149

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

703. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin GAINDRIC (nr. 761-IV, 11 septembrie 2006).nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărîre privind raportul asupra activității economico-financiare și eficienței administrării gospodăriei silvice în anul 2004 și semestrul I al anului 2005 (nr. 20, 12 mai 2006).nbsp;nbsp;

46. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului municipiului Bălți în anul 2005 (nr. 45, 15 iunie 2006).nbsp;nbsp;

47. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Edineț în anul 2005
(nr. 46, 15 iunie 2006).nbsp;nbsp;

48. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii formării și utilizării bugetului raionului Dondușeni în anul 2005 (nr. 47, 15 iunie 2006).nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1099. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 938, 17 august 2006).

1100. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului privind interzicerea completă a testelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 septembrie 1996 și semnat de Republica Moldova la 24 septembrie 1997 (nr. 1013, 5 septembrie 2006).

1101. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1016, 5 septembrie 2006).

1102. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea și relațiile în domeniul apărării (nr. 1017, 5 septembrie 2006).

1103. Hotărîre cu privire la Oficiul de suport administrativ pentru asistență la implementarea Strategiei de reformă a administrației publice centrale în Republica Moldova (nr. 1018, 5 septembrie 2006).

1104. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 1019, 5 septembrie 2006).nbsp;

1105. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea comercială și economică (nr. 1020, 6 septembrie 2006).

1106. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1021, 6 septembrie 2006).

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 1022, 6 septembrie 2006).

1108. Hotărîre cu privire la transmiterea suporturilor pentru antene de recepție (nr. 1023, 6 septembrie 2006).nbsp;

1109. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1024, 6 septembrie 2006).

1110. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 1026, 6 septembrie 2006).

1111. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1027, 6 septembrie 2006).

1112. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1028, 6 septembrie 2006).

1113. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal (nr. 1030, 6 septembrie 2006).

1114. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1031, 6 septembrie 2006).

1115. Hotărîre cu privire la instituirea unui grup de lucru (nr. 1033, 6 septembrie 2006).

1116. Hotărîre cu privire la amplasarea unei instituții de învățămînt (nr. 1036, 6 septembrie 2006).

1117. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 1037, 6 septembrie 2006).

1118. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului exportului temporar de mărfuri (nr. 1038, 6 septembrie 2006).

1119. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru redresarea situației în domeniul securității circulației rutiere pînă în anul 2009 (nr. 1039, 6 septembrie 2006).

1120. Hotărîre cu privire la instituirea Grupului de negociere a Acordului de credit între Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială (nr. 1040, 7 septembrie 2006).

1121. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1041, 7 septembrie 2006).

1122. Hotărîre cu privire la perfecționarea mecanismului de acordare a subvențiilor în agricultură (nr. 1043, 8 septembrie 2006).

1123. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 878 din 29 septembrie 1999nbsp; (nr. 1044, 11 septembrie 2006).

1124. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Igor DODON, viceministru al economiei și comerțului (nr. 1048, 11 septembrie 2006).

1125. Hotărîre privind salarizarea militarilor Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1054, 12 septembrie 2006).nbsp;

1126. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1058, 13 septembrie 2006).

1127. Dispoziție (nr. 77-d, 5 septembrie 2006).

1128. Dispoziție (nr. 78-d, 7 septembrie 2006).

1129. Dispoziție (nr. 79-d, 8 septembrie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Moldova

489. Hotărîre cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat Igiena instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din
16 decembrie 2004 privind revizuirea și optimizarea cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 16) (nr. 21, 29 decembrie 2005).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

490. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 307, 28 august 2006).

491. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Glușcenco Ghenadie, teritoriul de activitate mun. Chișinău (nr. 310, 29 august 2006).

492. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Buză Irina, teritoriul de activitate mun. Chișinău (nr. 311, 29 august 2006).

493. Ordin cu privire la încetarea activității notarului de stat Popescu Andrei, teritoriul de activitate r-nul Cimișlia (nr. 332, 6 septembrie 2006).

494. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 333, 6 septembrie 2006).

495. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Hrolovici Lidia, teritoriul de activitate r-nul Dubăsari (nr. 334, 6 septembrie 2006).

496. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului privat Zvonov Marina, teritoriul de activitate mun. Chișinău (nr. 335, 6 septembrie 2006).

nbsp;

Acte ale Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova

497. Hotărîre cu privire la măsurile de protecție a consumatorilor (nr. 1866-C, 27 decembrie 2005).

Acte ale Biroului Național de Statisticănbsp;

498. Indicii prețurilor de consum al populației

Acte ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova

499. Ordin cu privire la aprobarea nomenclatoarelor (nr. 1, 15 iunie 2006).

500. Ordin cu privire la modificarea ordinului (nr. 37, 7 aprilie 2006).nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru Mașinile de Casă și Control

501. Decizie (nr. 4-05/2006, 18 august 2006).nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

502. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/1, 7 septembrie 2006).

503. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 49/2, 7 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;

504. Hotărîre cu privire la acordarea licențelor pentru activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare fondurilor de investiții Asito-Invest-Prim S.A., Real-Invest S.A. și Daac-Hermes SA (nr. 50/1, 8 septembrie 2006).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte