RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
18.08.2006

Monitorul oficial Nr. 131-133

Abonați-vă pentru detalii

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

676. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 738-IV, 4 august 2006)............

677. Lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (nr. 248-XVI, 21 iulie 2006).

678. Decret pentru promulgarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 739-IV, 4 august 2006).

679. Codul audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 260-XVI, 27 iulie 2006).

680. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 740-IV, 4 august 2006).

681. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 263-XVI, 28 iulie 2006).

682. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Anton MIRON (nr. 744-IV, 8 august 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice și gestionării patrimoniului de stat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, instituțiile subordonate, beneficiarii de mijloace în perioada anilor 2003-2005 (nr. 21, 16 mai 2006).

33. Hotărîre privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice de către Ministerul Culturii și Turismului în perioada anului 2005 (nr. 28, 26 mai 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

941. Hotărîre cu privire la măsurile urgente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale din 3-4 mai 2003 (nr. 610, 22 mai 2003).

942. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 793, 1 iulie 2003).

943. Hotărîre cu privire la eliberarea bunurilor materiale din rezerva de stat și alocarea mijloacelor financiare (nr. 123, 10 februarie 2004).

944. Hotărîre cu privire la eliberarea unor materiale de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 384, 15 aprilie 2004).

945. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material (nr. 1367, 10 decembrie 2004).

946. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului familiilor sinistrate din s. Năvîrneț, raionul Fălești (nr. 1371, 10 decembrie 2004).

947. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 1441, 24 decembrie 2004).

948. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 47, 20 ianuarie 2005).

949. Hotărîre cu privire la alocarea unor mijloace financiare (nr. 106, 3 februarie 2005).

950. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 107, 3 februarie 2005).

951. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 113, 3 februarie 2005).

952. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 182, 16 februarie 2005).

953. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 233, 25 februarie 2005).

954. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 281, 14 martie 2005).

955. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 297, 18 martie 2005).

956. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare și eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 304, 22 martie 2005).

957. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 408, 6 mai 2005).

958. Hotărîre cu privire la eliberarea materialelor de construcție din rezervele materiale de stat (nr. 545, 7 iunie 2005).

959. Hotărîre cu privire la eliberarea produselor petroliere din rezerva de stat (nr. 1061, 7 octombrie 2005).

960. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1303, 12 decembrie 2005).

961. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 55 din 20 ianuarie 2006 (nr. 730, 27 iunie 2006).

962. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Întreprinderea Specializată în Cadastru și filialele acesteia (nr. 778, 6 iulie 2006).

963. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de acțiuni pentru susținerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească), pe anii 2006-2009 (nr. 809, 10 iulie 2006).

964. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (nr. 853, 28 iulie 2006).

965. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (nr. 860, 31 iulie 2006).

966. Hotărîre cu privire la unele măsuri de protecție a consumatorilor (nr. 883, 2 august 2006).

967. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003 (nr. 887, 3 august 2006).

968. Hotărîre cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova și executarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea țării-bunăstarea poporului în primul semestru al anului 2006 (nr. 888, 3 august 2006).

969. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru utilizarea, în procesul de reintegrare a țării, a concluziilor expuse în Raportul Dezghețarea unui conflict înghețat: aspecte legale ale crizei separatiste din Moldova, elaborat de către Asociația Avocaților din or. New York (nr. 891, 3 august 2006).

970. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 892, 4 august 2006).

971. Hotărîre cu privire la activitatea Biroului Național de Statistică în anul 2005 și trimestrul I al anului 2006 (nr. 893, 7 august 2006).

972. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua feroviarului (nr. 894, 7 august 2006).

973. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 898, 8 august 2006).

974. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972 (nr. 902, 8 august 2006).

975. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 907, 8 august 2006).

976. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 909, 9 august 2006).

977. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 910, 9 august 2006).

978. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 912, 9 august 2006).

979. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Victor |VIRCUN, ministru al educației și tineretului (nr. 914, 9 august 2006).

980. Hotărîre cu privire la aprobarea completării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 24 iunie 2005 (nr. 916, 9 august 2006).

981. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Victoria IFTODI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 917, 9 august 2006).

982. Hotărîre cu privire la mersul executării Programului de redresare și ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010 (nr. 920, 9 august 2006).

983. Hotărîre cu privire la realizarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto (nr. 923, 9 august 2006).

984. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CU{NIR Oleg (nr. 937, 16 august 2006)

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

453. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 290, 9 august 2006).

454. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri pentru exercitarea activității notariale (nr. 291, 9 august 2006).

Acte ale Biroului Național de Statistică

455. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

456. Ordin privind corectarea erorilor în anexa la Declarația TVA (nr. 150, 3 august 2006).

457. Informație (nr. (17-13-02/1-3014)-50, 2 august 2006).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

458. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni de tip deschis a dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare (nr. 43/3, 3 august 2006).

459. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea de valori mobiliare Iuventus-DS SRL (nr. 43/6, 3 august 2006).

460. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliarenbsp; nr. 30/8 din 25.05.2006 (nr. 43/7, 3 august 2006).

461. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare în Registrul de stat al valorilor mobiliare a anulării acțiunilor de tezaur (nr. 43/11, 3 august 2006).

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

462. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru promovare în funcția de vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție, la locurile vacante de judecător în Curtea Supremă de Justiție și curțile de apel și ocuparea locurilor vacante de judecător și judecător de instrucție în judecătorii (nr. 182/12, 25 iulie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte