RO RU
Versiunea curentă este disponibilă pentru abonare .
Filtru
09.06.2006

Monitorul oficial Nr. 87-90

Abonați-vă pentru detalii

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

384. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 594-IV, 2 iunie 2006).

385. Lege cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizațiile din sfera științei și inovării (nr. 115-XVI, 18 mai 2006).

386. Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile colaboratorilor vamali care s-au adresat pentru stabilirea pensiei în perioada 24 august 2000 - 12 decembrie 2003 (nr. 603-IV, 6 iunie 2006).

387. Lege privind pensiile colaboratorilor vamali care s-au adresat pentru stabilirea pensiei în perioada 24 august 2000-12 decembrie 2003 (nr. 117-XVI, 18 mai 2006).

388. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Ungară (nr. 595-IV, 2 iunie 2006).

389. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Ungară (nr. 118-XVI, 18 mai 2006).

390. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon (nr. 596-IV, 2 iunie 2006).

391. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele ce distrug stratul de ozon (nr. 119-XVI, 18 mai 2006).

392. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 597-IV, 2 iunie 2006).

393. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 120-XVI, 18 mai 2006).

394. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la călătoriile fără vize pentru cetățenii unor state care vizitează Republica Moldova (nr. 128-XVI, 25 mai 2006).

395. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind abolirea regimului de vize pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederației Elvețiene și Japoniei (nr. 129-XVI, 25 mai 2006).

396. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 88-XVI din 13 mai 2005 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în unele organizații parlamentare internaționale (nr. 131-XVI, 25 mai 2006).

397. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 132-XVI, 25 mai 2006).

398. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 134-XVI, 25 mai 2006).

399. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 138-XVI, 2 iunie 2006).

400. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 140-XVI, 2 iunie 2006).

401. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 141-XVI, 2 iunie 2006).

402. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 306-XVI din 1 decembrie 2005 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2006 (nr. 145-XVI, 2 iunie 2006).

403. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 598-IV, 5 iunie 2006).

404. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 599-IV, 5 iunie 2006).

405. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 600-IV, 5 iunie 2006).

406. Decret privind numirea domnului Andrei GU|U în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Sîngerei (nr. 601-IV, 5 iunie 2006).

407. Decret privind numirea domnului Serghei POPOVICI în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Comrat (nr. 602-IV, 5 iunie 2006).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității unei prevederi a art. 1612nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1, 30 mai 2006).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind raportul asupra controalelor eficienței cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor de învățămînt din cadrul ministerelor de forță pe perioada anilor 2003-2004 (nr. 9, 24 martie 2006).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

644. Hotărîre privind aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2006-2010 (nr. 523, 16 mai 2006).

645. Hotărîre pentru aprobarea Programului de stat privind dezvoltarea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă pe anii 2006-2010 (nr. 564, 22 mai 2006).

646. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 (nr. 574, 25 mai 2006).

647. Hotărîre cu privire la aprobarea Înțelegerii între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind facilitarea regimului de călătorii reciproce, întocmită prin schimb de note (nr. 584, 26 mai 2006).

648. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Notei la anexa la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 585, 29 mai 2006).

649. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 36 al Legii nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto (nr. 587, 29 mai 2006).

650. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind partidele și alte organizații social-politice nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 (nr. 588, 29 mai 2006).

651. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 589, 29 mai 2006).

652. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 150 privind administrarea muncii, adoptată la Geneva la 26 iunie 1978 (nr. 591, 29 mai 2006).

653. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul culturii fizice și sportului (nr. 592, 29 mai 2006).

654. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Privind denunțarea unor acorduri (nr. 595, 29 mai 2006).

655. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției alnbsp; Republicii Moldova și Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (nr. 596, 29 mai 2006).

656. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 597, 29 mai 2006).

657. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 598, 29 mai 2006).

658. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie (nr. 599, 29 mai 2006).

659. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea unor concursuri republicane (nr. 604, 29 mai 2006).

660. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli aferente pregătirii întreprinderilor către privatizare și asigurării activității postprivatizare pe anul 2006 (nr. 605, 29 mai 2006).

661. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 607, 29 mai 2006).

662. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 608, 29 mai 2006).

663. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 614, 30 mai 2006).

664. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 912 din 26 august 2005 (nr. 616, 30 mai 2006).

665. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 618, 31 mai 2006).

666. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor acte legislative și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 619, 31 mai 2006).

667. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art. 12 al Legii nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (nr. 620, 31 mai 2006).

668. Hotărîre privind reglementarea cuantumului plăților și modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acțiunilor culturale (nr. 622, 31 mai 2006).

669. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului Educația de calitate în mediul rural din Republica Moldova, semnat la Chișinău la 5 aprilie 2006 (nr. 623, 1 iunie 2006).

670. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 624, 2 iunie 2006).

671. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Anatolie BARBAROȘIE, vicedirector general al Serviciului Vamal (nr. 625, 2 iunie 2006).

672. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1088 din 5 octombrie 2004 (nr. 626, 2 iunie 2006).

673. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 878 din 29 septembrie 1999 (nr. 640, 6 iunie 2006).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății și Protecției Sociale și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

303. Regulamentul cu privire la instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală

Acte ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

304. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Colegiului Mondostud-Art din mun. Chișinău (nr. 7.5.1, 25 mai 2006).

305. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Kiril și Metodii din mun. Chișinău (nr. 7.5.2, 25 mai 2006).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

306. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii despre modul de completare și prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal (nr. 74, 26 aprilie 2006).

307. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii despre modul de întocmire și prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal (nr. 79, 28 aprilie 2006).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

308. Decizie cu privire la procedura de încheiere, executare și reziliere a Acordului de eșalonare a datoriilor istorice față de bugetul asigurărilor sociale de stat

309. Decizie cu privire la procedura de încheiere, executare și reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus a contribuțiilor de asigurări sociale la fondul de restribuire a muncii și alte recompense

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

310. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 1 iunie 2006).

311. Hotărîre cu privire la examinarea cererii de înregistrare a ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Kazayak-Vin (nr. 31/2, 1 iunie 2006).

312. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender de achiziționare a acțiunilor Societății pe acțiuni Fabrica de vinuri Slobozia Mare (nr. 31/4, 1 iunie 2006).

313. Hotărîre cu privire la executarea prevederilor legislației privind ținerea registrului acționarilor de către societățile pe acțiuni (nr. 31/5, 1 iunie 2006).

314. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/7 din 17.04.2003 (nr. 31/6, 1 iunie 2006).

315. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor consiliului de administrație al ziarului Capital-Market Î.S. (nr. 31/7, 1 iunie 2006).

316. Ordonanță cu privire la blocarea contului personal al posesorului pachetului de control Societatea cu răspundere limitată Suvorov-Vin în registrul acționarilor Societății pe acțiuni Kazayak-Vin (nr. 31/3-O, 1 iunie 2006).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

317. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/09 privind tranzacții cu persoane afiliate băncii (nr. 142, 1 iunie 2006).

318. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la expunerile mari (nr. 143, 1 iunie 2006).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte